Patron Działu Instalacje wodne i kanalizacja

Konkurs - Niezbędnik Fachowca Milwaukee

Systemy drenarskie

Fot. 1. Odwodnienia liniowe pobierają wodę z poszczególnych części posesji, zapobiegając jej zalaniu czy też zawilgoceniu elewacji i fundamentów.

Systemy wykorzystania i odprowadzania wody deszczowej są niezbędne nie tylko w regionach o intensywnych opadach czy w przypadku obiektów użyteczności publicznej, ale również wszędzie tam, gdzie chcemy zaoszczędzić wodę, wykorzystując deszczówkę.

Czytaj więcej...
System zagospodarowania wody deszczowej w obrębie budynku jednorodzinnegoFot: ACO

Budynki, szczególnie te posadowione na podłożach nieprzepuszczalnych – gliniastych, ilastych i skalnych – narażone są na niekontrolowane działanie wody opadowej. Skuteczne odprowadzenie deszczówki zabezpieczy ściany i ławy fundamentowe przed nasiąkaniem wilgocią.

Czytaj więcej...