Budynek energooszczędny też musi „oddychać”

Od stycznia tego roku wszystkie nowopowstałe budynki oraz używane, wprowadzane do obrotu (sprzedawane lub wynajmowane) będą musiały posiadać świadectwo energetyczne. Jest to dokument określający orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię. Z tego względu wszyscy właściciele, zarządcy i administratorzy nieruchomości będą kładli szczególny nacisk na termomodernizację starych obiektów, a nowe będą z założenia efektywnie energetyczne.

Wilgoć na szybach i grzyb na ścianach, to skutki zbyt słabej wentylacjiWilgoć na szybach i grzyb na ścianach, to skutki zbyt słabej wentylacji

Świadectwo dla budynku

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (popularnie certyfikatu energetycznego, paszportu energetycznego) wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej, zapisane w Dyrektywie 2002/91/EC, zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy „Prawo budowlane”.
Celem wprowadzenia świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie.
Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej), na podstawie której następuje przyporządkowanie budynkowi klasy energetycznej (oznaczenia: A1, A2, B1, B2, C, D, E, F, G).
Podstawą do sporządzenia zintegrowanej charakterystyki jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w projekcie budowlanym lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji projektowej − wyznaczana w wyniku inwentaryzacji. Charakterystyka energetyczna jest zbiorem danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. [1]

Zużycie energii cieplnej [2]
Okna i drzwi 20%
Ściany 15%
Dach 15%
Podłoga 10%
Wentylacja 40%

{jumi [plugins/content/jumi/porady.html]}

REKLAMA


Wentylacja w budynku energooszczędnym

Efektywny energetycznie budynek, to znaczne ograniczenie naturalnej wentylacji. Przeprowadzając termomodernizację należy wziąć pod uwagę przyszłą wymianę powietrza. Szczelne okna i docieplone ściany będą stanowiły barierę dla wymiany powietrza. Skutki remontu bez modernizacji systemu wentylacji będą zauważalne dopiero po kilku miesiącach. Mieszkańcy, z powodu oddychania nieświeżym powietrzem, mogą spodziewać się duszności, narzekać na brak koncentracji, łzawienie oczu a nawet zapadać na groźne choroby jak astma, czy różnego rodzaju alergie. Problemy techniczne, wynikające z tego powodu, mogą się uzewnętrznić w postaci zawilgocenia i zagrzybienia ścian i stropów, natomiast w kanałach wentylacyjnych może pojawić się ciąg wsteczny. Ryzyko stanowić może również złe spalanie gazu. Rozwiązaniem jest dobrze zaprojektowana i wykonana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Ten rodzaj wentylacji zapewnia skuteczny i kontrolowany przepływ powietrza, minimalne straty ciepła i kontrolę temperatury powietrza. Jest niezależna od zewnętrznych warunków atmosferycznych, a dzięki filtrom powietrze wewnątrz pomieszczeń jest pozbawione szkodliwych pyłków i innych zanieczyszczeń. Tego typu rozwiązanie gwarantuje energooszczędność budynku oraz wysoką jakość powietrza w pomieszczeniach.

red.
Literatura:
[1] Ministerstwo Infrastruktury,
[2] Stowarzyszenie Polska Wentylacja 

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *