Ciepło-zimno czyli wybieramy klimakonwektor

Klimakonwektory to urządzenia, które pozwalają na połączenie agregatów chłodniczych lub kotłów grzewczych w jeden efektywny i do tego cichy system klimatyzacji. To wydajne rozwiązanie, umożliwiające uzyskanie doskonałego komfortu cieplnego zarówno w warunkach komercyjnych jak i domowych.

Ciepło-zimno czyli wybieramy klimakonwektor
Rys. 1. Klimakonwektory doskonale sprawdzają się we współpracy z pompami ciepła. FOT. PANASONIC

W przeciwieństwie do standardowych klimatyzatorów, w klimakonwektorach czynnikiem zapewniającym komfort jest woda lub ewentualnie glikol. Urządzenia te, w zależności od sposobu regulowania temperaturą, mogą służyć jako urządzenia chłodzące, urządzenia grzewcze lub mogą łączyć obie te funkcje. Najprostsze urządzenia tego typu działają w ten sposób, że jeśli zalejemy je ciepłą wodą – grzeją, a jeśli zimną – chłodzą. Powietrze zasysane jest od spodu, następnie zostaje podgrzane lub schłodzone i wydostaje się górą urządzenia.

Warto przy tym pamiętać, że klimakonwektory nie stanowią autonomicznego źródła ciepła bądź chłodu. Dopiero ich współpraca z urządzeniami zapewniającymi odpowiednia temperaturę czynnika chłodząco- -grzewczego pozwala na pełnienie ich funkcji. Najczęściej narzędziem do uzyskania właściwej temperatury są tu agregaty wody lodowej, zwane chillerami.

REKLAMA

Podział klimakonwektorów i ich budowa

Ciepło-zimno czyli wybieramy klimakonwektor
Rys. 2. Klimakonwektory wyposażone w zmywalny filtr wykonany w technologii plastra miodu posiadają funkcję oczyszczania powietrza. FOT. GALETTI/NABLATON

W zależności od typu, rozróżniamy klimakonwektory ścienne, kanałowe, sufitowe, kasetonowe, podłogowe i uniwersalne. Pod względem liczby wymienników, najczęściej mówimy o klimakonwektorach dwururowych (z jednym wymiennikiem) bądź czterorurowych (z dwoma wymiennikami).

Jednym z najbardziej popularnych tego typu urządzeń jest klimakonwektor kasetonowy. Ma on kompaktowe rozmiary i najczęściej umieszcza się go na suficie podwieszanym. Zwykle wyposażony jest w silnik elektryczny o trzech różnych prędkościach, a także w różnego rodzaju filtry. Z kolei klimakonwektor podłogowy sprawdza się w pomieszczeniach, gdzie wymagane jest zachowanie określonych norm akustycznych, a zatem w sypialniach, w salach widowiskowych, w laboratoriach, aulach, czy w dużych salach konferencyjnych.

Klimakonwektory składają się z wymiennika, do którego dostarczany jest czynnik chłodząco-grzewczy, wentylatora rozprowadzającego schłodzone lub podgrzane powietrze, zaworu regulacyjnego, który doprowadza czynnik w określonej ilości oraz sterownika, który zawiaduje pracą urządzenia.

Sposoby regulacji temperaturą

Ciepło-zimno czyli wybieramy klimakonwektor
Rys. 3. Wymuszony przepływ powietrza przez klimakonwektor pozwala na zachowanie wysokiego komfortu poprzez szybką możliwość zmiany parametrów powietrza w budynku. Ponadto umożliwiają filtracje powietrza w pomieszczeniach, w których się znajdują. Wykorzystanie klimakonwektorów zamiast tradycyjnej klimatyzacji w instalacji z pompą ciepła pozwoli również na ograniczenie urządzeń i systemów grzewczych w budynku. FOT. VALLANT

Zawory regulacyjne, zastosowane w klimakonwektorach, odpowiedzialne są za utrzymanie temperatury na określonym poziomie. Aby to osiągnąć, konieczna jest reakcja instalacji na zmieniające się obciążenie chłodnicze lub cieplne, a co za tym idzie – dostosowywanie ilości czynnika lub jego temperatury.

Regulacja może być ilościowa (wtedy wydajność regulowana jest przez zmianę ilości przepływającego czynnika) bądź jakościowa (w której zmianie ulega temperatura dostarczanego czynnika).

Jeżeli system wykorzystuje zawory dwudrogowe, wydajnością chłodnicy lub nagrzewnicy steruje zawór, poprzez zmianę ilości wody przepływającej przez wymiennik. Inną formą regulacji jest wykorzystanie dwóch stanów – przepływu lub braku przepływu. Natomiast w instalacjach z zaworami trójdrożnymi, regulacja wydajności w czasie, gdy nie ma potrzeby działania urządzenia, następuje poprzez obejście w zaworze, na które kierowany jest strumień wody, przez co w samej instalacji pozostaje on stały.

Utrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu opiera się na nieustannym pomiarze i porównywaniu wartości rzeczywistej z oczekiwaną. Jeśli występuje różnica, regulator koryguje pozycję zaworu, zmieniając ilość czynnika i wydajność instalacji. Dzięki temu możliwa jest kompensacja temperatury zakłócanej np. przez otwarcie okna czy obecność dodatkowych źródeł ciepła.

Typy regulacji

Najczęściej stosowane są następujące typy regulacji:

– Regulacja 3-punktowa – w jej przypadku zawór sterowany sygnałem z regulatora może znajdować się w trzech stanach: otwartym, zamkniętym i na postoju. Zmiana pozycji zaworu modyfikuje wielkość strumienia wlotowego i obejścia. Warto wiedzieć, że układ ten wymaga szybko reagujących systemów, w przeciwnym razie będzie działać, jak system ON/OFF.

  • Regulacja ON/OFF – jak sama nazwa wskazuje, w tym przypadku możliwe jest przejście zaworu w jeden z dwóch stanów: on lub off. Innymi słowy, zawór może być albo całkowicie zamknięty, albo całkowicie otwarty. Wadą tego typu regulacji jest brak dokładności, bowiem w zależności od stanu zaworu dostarczamy zbyt mało albo zbyt dużo energii cieplnej bądź chłodniczej.
  • Regulacja typu Pulse Width Modulation (PWM). To również regulacja typu włącz/wyłącz, ale pozwalająca na to, aby zawór osiągał pośrednie stany otwarcia. Osiąga się to za pomocą dopasowania szerokości impulsu oraz przerw pomiędzy impulsami. Ten system pozwala na większą dokładność.
  • Regulacja ciągła – sprawdza się w sytuacji, w której konieczny jest większy stopień skomplikowania regulacji, np. poprzez zastosowane termostaty czy PID. To rozwiązanie znajduje zastosowanie m.in. w regulacji wydajności nagrzewnic oraz chłodnic w centralach wentylacyjnych w celu uzyskania zadanych parametrów powietrza nawiewanego.

Damian Żabicki

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *