Defender – niewidoczna granica

Zadaniem kurtyny powietrznej jest wytworzenie bariery w postaci niewidzialnej ściany powietrznej pomiędzy pomieszczeniem a otoczeniem lub też pomiędzy strefami o różnych temperaturach. Poniższy artykuł przedstawia studium przypadku dowodzące wymiernych korzyści stosowania kurtyn powietrznych.

Defender – niewidoczna granica

Kurtyny DEFENDER XW w sklepach

Częste otwieranie drzwi automatycznych w sklepach prowadzi do szybkiej wymiany powietrza w pomieszczeniu i wzrostu kosztów ogrzewania. Straty całkowite powietrza wpływającego do sklepu przez otwór drzwiowy o szerokości 2 m i wysokości 2,5 m w przypadku braku kurtyn wynoszą ok 9 m³/s. Rozpatrywany obiekt obliczeniowy: Warszawa (średnia roczna temperatura okresu grzewczego 4,7ºC, średnia roczna prędkość wiatru 4,3 m/s), docelowa temperatura 19ºC. Po zainstalowaniu kurtyn DEFENDER nad wejściem możliwe jest określenie ilości powietrza, jakie nie wpłynie do pomieszczenia. Zakładając, że podczas ośmiogodzinnego dnia pracy drzwi otwarte są przez średnio 17 min./h, do obiektu wpłynie 73,44 tys. m³ zimnego powietrza. Po zastosowaniu kurtyn wodnych DEFENDER XW ilość 7,2 m³/s zimnego powietrza zostanie zablokowana przy szacunkowej sprawności kurtyn na poziomie 80% (w celu zminimalizowania strat wywiewu ciepłego powietrza stosuje się niepełną ochronę drzwi). Dokładne określenie profitów przedstawia tabela 1.

{jumi [plugins/content/jumi/porady.html]}

REKLAMA


Tabela 1
okres grzewczy dni 265
przybliżona cena energii cieplnej z (SPEC) zł/MWh 147,5
    bez kurtyny z kurtyną
strumień powietrza m³/s 9 1,8
napływ zimnego powietrza min/h 17
s/dobę 8160
m³/dobę 73440 14688
temperatura zewnętrzna °C 4,7
temperatura wewnętrzna °C 19
gęstość powietrza kg/m³ 1,25
dodatkowe zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzania napływającego zimnego powietrza kWh/dobę 364,7 72,9
MWh/a 96,6 19,3
koszt strat energii poprzez otwór drzwiowy zł/a 14.253 2.851

Kurtyna DEFENDER może być zasilana wodą z instalacji grzewczej bądź z innego źródła ciepła. Jedna kurtyna DEFENDER XW, pracując na drugim biegu wentylatora i drugim stopniu grzania, posiada moc grzewczą 13 kW (temperatura czynnika grzewczego na wlocie 90ºC) i pobiera 0,18 kW mocy elektrycznej. Koszty roczne użytkowania dwóch kurtyn wynoszą 2.345 zł (grzanie 15,9 MWh/a) i 82 zł (en. el. 221 kWh/a). Dla sklepu o powierzchni 1300 m², przy zakupie energii cieplnej z SPEC, koszt ogrzewania wynosi ok. 36.000 zł/a. Z ekonomicznego punktu widzenia, zastosowanie kurtyn powietrznych pomoże zaoszczędzić ok. 25 % (8.976 zł) rocznych kosztów ogrzewania.

koszt eksploatacji kurtyny powietrznej DEFENDER XW zł/a 2.427
oszczędność energii po zamontowaniu kurtyn MWh/a 77,31
zł/a 11.403
oszczędność po odjęciu kosztów eksploatacji zł/a 8.976

Regulacja i zalety kurtyn DEFENDER

Kierownice dla wywiewanego powietrza w kurtynach DEFENDER fabrycznie ustawione są w stronę zewnętrzną, lecz z możliwością regulacji przez użytkownika w pięciu pozycjach. Różnice temperatur miedzy ośrodkami, jak i przeciągi panujące w pomieszczeniach, wpływają na naginanie strumienia nawiewanego powietrza z kurtyny, co w konsekwencji przy ustawieniu kierownic na zewnątrz spowoduje idealne przyleganie ściany powietrznej do otworu drzwiowego. Kurtyny DEFENDER, dzięki swej uniwersalnej budowie i możliwości łączenia modułowego w pionie i w poziomie, dają możliwość instalowania ich w wielu różnych obiektach. Wykorzystanie kurtyn w ciągu całego roku prowadzi do skrócenia okresu ich amortyzacji.

Wojciech Kiedrowski
Michał Gwiaździński

Źródła: Recknagel, Springer, Hönmann, Schramek „Poradnik Ogrzewanie i klimatyzacja” (EWFE-Wydanie 3 Wrocław 2008)
Springer-Verlag GmbH; Auflage: 8. A. (Februar 1999)
„VDI-Wärmeatlas” Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ)

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *