Dyrektywa ErP Unii Europejskiej

Zmieniające się przepisy dotyczące warunków wprowadzania na rynek Unii Europejskiej pomp stosowanych w instalacjach grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych dotyczą zarówno pomp bezdławnicowych, jak i pomp dławnicowych, a dokładniej silników, które te pompy zasilają.

Dyrektywa ErP Unii Europejskiej

O ile Dyrektywa dotycząca silników używanych w pompach dławnicowych nakłada na producentów stosowanie silników o odpowiedniej klasie sprawności (od 16 czerwca 2011 roku – silniki o klasie sprawności IE2, a od 1 stycznia 2015 roku i 1 stycznia 2017 roku silniki o klasie sprawności IE3) i nie musi powodować zmian konstrukcyjnych w samych pompach, to Dyrektywa dotycząca sprawności pomp bezdławnicowych spowoduje wycofanie z produkcji od 1 stycznia 2013 roku bardzo popularnych pomp z silnikami asynchronicznymi i to zarówno w wersji standardowej (stałoobrotowe), jak i w wersji elektronicznej (z płynną regulacją obrotów). Pompy te nie będą w stanie osiągnąć odpowiednich współczynników sprawności.

Rozwiązaniem są regulowane pompy bezdławnicowe nowej generacji, wykorzystujące synchroniczny silnik elektronicznie komutowany z wirnikiem z magnesu trwałego. Pompy tego typu doskonale spełniają surowe warunki dotyczące współczynnika sprawności, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2013 roku oraz warunki wchodzące w życie z dniem 1 sierpnia 2015 roku.

REKLAMA


Co to oznacza dla Państwa?

W projektowanych obecnie instalacjach obiegowych, grzewczych i klimatyzacyjnych należy dobierać i stosować tylko pompy spełniające warunki UE, a w instalacjach, które będą realizowane po 1 stycznia 2013 roku i zawierają pompy niespełniające wyżej wymienionych warunków, należy je zamienić na pompy nowej generacji. Produktami spełniającymi wymogi nałożone przez UE są np. pompy Wilo-Stratos i to zarówno w wersji bezdławnicowej (Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO oraz Wilo-Stratos), jak i w wersji dławnicowej (Wilo-Stratos GIGA).

Więcej informacji na temat Dyrektyw ErP oraz rodziny pomp Wilo-Stratos możecie Państwo uzyskać pod adresem:
www.wilo-erpready.com/pl

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *