Hewalex – OPti-ENER inteligentne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej

Hewalex – OPti-ENER inteligentne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej Wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej wymaga szukania oszczędności. Tym bardziej ze względu na pojawienie się coraz to nowszych urządzeń w naszych domach (klimatyzacja, pompa ciepła, ładowarka samochodowa itp.). Pomimo że są coraz bardziej energooszczędne, to przeciętne roczne zużycie energii w domach jednorodzinnych z roku na rok wzrasta. Wynika to z faktu, że liczba urządzeń i wyposażenia elektrycznego budynków jest coraz większa.

Sterownik OPTI-ENER stanowi centralny punkt całego systemu odpowiadając za realizację podstawowych funkcji zarządzania bilansem energii, jak również dodatkowych po zastosowaniu rozszerzeń takich jak moduł OPTI-TEMP lub OPTI-HOME.
Fot. 1. Sterownik OPTI-ENER stanowi centralny punkt całego systemu odpowiadając za realizację podstawowych funkcji zarządzania bilansem energii, jak również dodatkowych po zastosowaniu rozszerzeń takich jak moduł OPTI-TEMP lub OPTI-HOME.

Polska firma Hewalex wychodzi naprzeciw wyzwaniu ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej pomimo podwyższania cen przez dostawców energii i wzrostu jej całkowitego zużycia w budynkach. Gotowym rozwiązaniem jest system OPTI-ENER, którego konfiguracja może być dostosowana do specyfiki wyposażenia budynku i potrzeb jego użytkowników.

Zasada działania systemu opiera się na pomiarach natężenia prądu oraz napięcia. OPTI-ENER wylicza ilość mocy produkowanej przez źródło energii (np. instalację fotowoltaiczną), mocy oddawanej do sieci, mocy pobieranej z sieci oraz mocy zużywanej przez urządzenia domowe. Zebrane dane są prezentowane wizualnie w platformie EKONTROL, która stanowi zdalne centrum nadzoru i zarządzania dedykowane urządzeniom korzystającym z energii odnawialnej. Dzięki platformie EKONTROL zyskuje się wgląd m.in. do schematu pracy instalacji, statystyk, alarmów, a także możliwość zdalnych nastaw z dowolnego miejsca.

REKLAMA

Połączenie systemu fotowoltaicznego z pompą ciepła w celu ogrzewania i chłodzenia budynku to popularne rozwiązanie, w którym inteligentne sterowanie pracą urządzeń nabiera szczególnie wysokiego znaczenia.
Fot. 2. Połączenie systemu fotowoltaicznego z pompą ciepła w celu ogrzewania i chłodzenia budynku to popularne rozwiązanie, w którym inteligentne sterowanie pracą urządzeń nabiera szczególnie wysokiego znaczenia.

Główna funkcjonalność sterownika OPTI-ENER wynika z możliwości wbudowanych 4 wyjść przekaźnikowych. Załączanie i wyłączanie wyjść przekaźnikowych jest realizowane zgodnie z wprowadzonymi nastawami przez użytkownika. Nastawy umożliwiają pracę obwodów na podstawie programów czasowych, aktualnych nadwyżek mocy oddawanej do sieci z uwzględnieniem priorytetów załączania, czy też załączanie ręczne w dowolnej chwili. Praca każdego obwodu może być dostosowana do urządzenia do niego podłączonego i realizować jego pracę automatycznie w określonym czasie lub w momencie kiedy źródło energii generuje nadwyżki. Przykładowymi urządzeniami mogą być klimatyzator, pompa ciepła, ładowarka samochodowa, grzałka CWU. Takie rozwiązanie gwarantuje znaczny wzrost poziomu autokonsumpcji wytworzonej energii.

System OPTI-ENER 2.0 jest obsługiwany zdalnie z wykorzystaniem platformy EKONTROL.
Rys. 1. System OPTI-ENER 2.0 jest obsługiwany zdalnie z wykorzystaniem platformy EKONTROL.

System OPTI-ENER można rozbudować o dodatkowe moduły takie jak OPTI-TEMP, czy OPTI-HOME. Moduł OPTI-TEMP rozbudowuje system o dwa dodatkowe wyjścia przekaźnikowe załączane 0/1 oraz jedno wyjście przekaźnikowe do płynnego wysterowania mocą grzałki o mocy do 2 kW. Przykładowa praca grzałki przy wykorzystaniu płynnej regulacji może wyglądać następująco : Grzałka w zbiorniku CWU o mocy 2 kW, aktualna moc oddawana do sieci = 500 W. Przy takim założeniu całe 500 W zostanie dostarczone do grzałki, która będzie grzać z wysterowaniem 40 % jednocześnie zerując moc oddawaną do sieci. Praca grzałki odbywa się na podstawie nastaw wprowadzonych w EKONTROL oraz sygnału zwrotnego z czujnika temperatury.

OPTI-HOME jest wygodnym rozwiązaniem eliminującym połączenie przewodowe między obwodami sterownika OPTI-ENER a urządzeniem docelowym (np. grzałką CWU). Składa się na nie nadajnik radiowy, pilot oraz gniazda elektryczne załączane drogą radiową.

Opisane możliwości systemu OPTI- -ENER stanowią część funkcjonalności, które w ogólnym rozrachunku stwarzają bardzo dobre środowisko w inteligentny sposób z zielonej energii. System OPTI-ENER jest zgodny z EMS (program mój prąd 4.0).

www.hewalex.pl

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *