Jak działa termostatyczny zawór mieszający VTA370?

Zawór VTA370 należy do grupy termostatycznych zaworów mieszających. Urządzenia te nie potrzebują zasilania elektrycznego, a ich działanie opiera się o termoelement.

Termostatyczny zawór mieszający VTA370

W zależności od wybranej żądanej temperatury zmieszania oraz temperatury czynnika napływającego na zawór odbywa się otwarcie bądź zamknięcie zaworu.

Zawór VTA370 posiada odmienną konstrukcję w odniesieniu do pozostałych zaworów termostatycznych serii VTA300 oraz VTA500 (patrz rysunek):

 
Termostatyczny zawór mieszający VTA370 - schemat działania - *Regulacja na jednym przyłączu, **Regulacja na dwóch przyłączach* Regulacja na jednym przyłączu
** Regulacja na dwóch przyłączach

Mieszanie czynnika w zaworze VTA370 odbywa się poprzez otwieranie i zamykanie króćca czynnika ciepłego (*). Króciec zmieszania oraz czynnika powracającego z instalacji są zawsze otwarte. Taka konstrukcja zaworu wymaga ciśnienia na jego wejściu (po stronie ciepłego czynnika grzewczego), by urządzenie działało poprawnie. Stosując zawór w innych konfiguracjach instalacji niż przedstawiono na rysunku 2, należy w przypadku problemów z mieszaniem zastosować na bypassie (króćcu czynnika powracającego z obiegu grzewczego) zawór regulacyjny i „zrównoważyć” instalację.

Termostatyczne zawory VTA370 mają zastosowanie w instalacjach ogrzewania podłogowego zgodnie z poniższym rysunkiem:

Rys. 2.Przykład instalacji z zastosowaniem zaworu VTA 370Rys. 2.Przykład instalacji z zastosowaniem zaworu VTA 370

Karta techniczne termostatyczny zawór mieszający VTA370 – pdf

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *