Jak wykonać system ochrony schodów przed śniegiem i lodem?

Idzie zima. A wraz z nią obawy związane z odśnieżaniem, odszranianiem i skuwaniem lodu z chodników, podjazdów, schodów oraz zabezpieczeniem rynien i dachów. Konieczność porannego zimowego wstawania wcale nie musi się już kojarzyć z bieganiem po mrozie z łopatą i workiem soli. Lepiej w tym czasie wypić kubek kakao patrząc przez kuchenne okno na spadające na chodnik płatki śniegu, które same nikną stykając się z ciepłą kostka brukową. Odpowiednio zabezpieczając rynny możemy zapomnieć o – choć pięknych, ale jakże niebezpiecznych – zwisających soplach. Jak zamienić niekoniecznie pożądany „fitness” na mrozie na bezstresowe lenistwo podpowiadają eksperci z firm: Elektra, Luxbud i Raychem.

Arkadiusz Kaliszczuk
ELEKTRA

1. Czy możliwe jest zainstalowanie przewodów grzejnych na już istniejących schodach?

Teoretycznie jest to możliwe, jednak trzeba liczyć się z usunięciem istniejącej warstwy wykończeniowej oraz koniecznością wycięcia bruzd do ułożenia przewodów grzejnych w schodach.

 

2. Kiedy stosować przewody jedno-, a kiedy dwustronnie zasilane?

REKLAMA


Przewody zasilane jednostronnie są łatwiejsze do ułożenia, więc w wypadku tego zastosowania polecam wykonanie instalacji z wykorzystaniem przewodów zasilanych jednostronnie ELEKTRA VCD o mocy od 25 W/m.

3. Jak dobrać moc grzejną przewodów?

Moc przewodów powinna być tak dobrana, aby na 1 m2 wypadało od 250 do 300 W w przypadku schodów zadaszonych lub osłoniętych. Nieosłonięte schody lub bezpośrednio narażone na opady powinny być ogrzewane mocą 300 W/m2.

4. W jaki sposób należy układać przewody?

Przewody VCD25 o mocy 25 W/m2 powinny być układane na stopniach co 8 cm, tak aby na każdym stopniu znalazły się 4 przebiegi przewodu, Na płycie spoczynkowej powinniśmy układać przewody również co około 8 cm.

5. Kiedy i jak stosować izolację cieplną na stopniach i podestach?

Jeśli nasze schody nie zostały jeszcze wykończone i mamy możliwość delikatnego podniesienia ich wysokości, na wylane schody układamy płyty izolacyjne Thermopanel z bruzdami umożliwiającymi łatwy montaż przewodów grzejnych. Płyty przyklejamy do schodów klejem, a na wierzch dajemy kolejną warstwę kleju, którym przykrywamy ułożone w panelach przewody. Zastosowanie izolacyjnych paneli zwiększy skuteczność systemu, skracając czas nagrzewania się schodów, co wpłynie na koszty eksploatacji.

6. W jaki sposób zapewnić optymalne sterowanie systemem?

Optymalne sterowanie systemem zapewnią regulatory wyposażone w czujniki mierzące temperaturę i wilgoć. Załączą one ogrzewanie kiedy łącznie wystąpią oba czynniki sprzyjające oblodzeniu: spadająca temperatura i wilgoć. Jeżeli będzie mróz, ale nie będzie opadu, system się nie włączy. Również kiedy będzie padać deszcz, ale nie będzie spadku temperatury, skutkującego powstaniem gołoledzi, system pozostanie wyłączony.

Jak wykonać system ochrony przed śniegiem i lodem rynien i rur spustowych?

Leszek Wolanin
prezes LUXBUD Sp. z o.o.

1. Jak należy dobrać moc grzejną przewodów?

Moc systemu na 1 metr w rynnie/ rurze spustowej uzależniona jest od średnicy rynny, materiału, z którego jest wykonana oraz warunków środowiskowych. •„ rynny o szerokości do 120 mm: moc 25-40 W/m oraz 40-60 W/m w rejonach górskich
„• rynny o szerokości od 120 do 200 mm: 40 – 60 W/m
Przy korytach rynnowych przyjmuje się gęstość mocy na poziomie 250 – 300 W/m2. W celu ograniczenia mocy czasami ogrzewa się jedynie centralny obszar koryta.

2. W jaki sposób układać przewody w rynnach i rurach spustowych?

Ogrzewanie należy zastosować na całej długości instalcji rynnowej (spusty wchodzące pod ziemię powinny być ogrzewane do poziomu przemarzania). Po doborze mocy jednostkowej systemu trzeba dobrać krotność ułożenia elementu grzejnego i oszacować jego długość. W przypadku kabli rezystancyjnych długość dzieli się na dostępne w typoszeregu zestawy. Jeśli decydujemy się na kable samoregulujące długość obwodów ustala się uwzględniając maksymalne dopuszczalne długości technologiczne dla danego typu kabla grzejnego. Dla przykładu: ICE PROTEKTOR – 80 m, FROST PROTEKTOR – 60 m.

3. Jak montować przewody w rynnach i rurach spustowych? Na ile ważny jest dobór odpowiednich systemów mocowań?

System oparty na kablach rezystancyjnych jest pracochłonny (przewód grzejny nie może się stykać) – wymaga z reguły użycia specjalnych akcesoriów dystansowych, które zapobiegają stykaniu się przewodów grzejnych:
„• w rynnie, co 25 cm COMFORT KABEL mocujemy z wykorzystaniem klipsów dystansowych
„• w rurze spustowej stosujemy łańcuch z klipsami do rur mocowanymi, co 25 cm, do których przypinamy przewód grzejny. Jeżeli ogrzewamy koryto odwadniające, to przewód o 25-30 cm mocujemy do taśmy montażowej w odstępach ok. 5-7 cm. Przewody samoregulujące PROTEKTOR układamy luźno w rynnach i rurach spustowych, a podczas montażu stosujemy blachy ochronno-dystansowe w miejscu przejścia kabli z rynny do rury spustowej, lub do zwiększenia krotności ułożenia przewodu.

4. W jaki sposób zapewnić optymalne sterowanie systemem?

Dzięki zastosowaniu termostatów obsługa wszelkich systemów ogrzewania staje się w pełni automatyczna. Sterowanie pracą kablami rezystancyjnymi jest wymagane, natomiast sterowanie kablami samoregulującymi – zalecane. Kable samoregulujące mogą pracować bez termostatu, jednakże zastosowanie sterowania zwiększa dokładność pracy systemu i optymalizuje zużycie energii włączając ogrzewanie zgodnie z nastawą na termostacie. Do systemów ochrony przed zamarzaniem/ zalodzeniem zalecamy stosowanie termostatów z czujnikiem (czujnikami) wilgotności. Mamy wówczas pewność, że układ załączany jest tylko w momencie istnienia dwóch czynników: wilgoci i niskiej temperatury (bliskiej temp. zamarzania). W przypadku zastosowania termostatów, które współpracują tylko z czujnikiem temperatury, układ grzejny załączany jest zawsze, gdy temperatura spadnie poniżej nastawionej, nawet w przypadku braku opadów. W przypadku systemów ochrony rur przed zamarzaniem stosujemy termostaty współpracujące z czujnikami temperatury. Czujnik temperatury może być w formie czujnika kabelkowego, umieszczanego na rurociągu lub w wodoszczelnej obudowie.

Jak wykonać system ochrony przed śniegiem i lodem chodników i podjazdów?

Łukasz Sobczyk
RAYCHEM

1. Jaki wybrać system i jak dobrać jego moc grzejną?

Stosowanie przewodów i mat grzejnych na podjazdach i chodnikach staje się w Polsce coraz bardziej popularne. Posiadacze takich systemów cenią sobie nie tylko komfort i wygodę związaną z niezaleganiem śniegu i lodu na ogrzewanych powierzchniach, ale także bezpieczeństwo oraz ekonomikę ich użytkowania. Na podjazdach stosujemy zwykle maty lub przewody grzejne przeznaczone do aplikacji zewnętrznych, na schodach zdecydowanie łatwiej będzie ułożyć przewody. Moce jednostkowe dla takich systemów powinny zwykle wynosić około 300 W/m2 w przypadku mat, oraz od 20 do 90 W/m w przypadku przewodów grzejnych. Maty lepiej sprawdzają się na prostych podjazdach, tam gdzie nie ma łuków. Są dobrą alternatywą, jeśli mamy ograniczoną moc dostępną dla naszego systemu grzewczego. Maty można ułożyć tylko w miejscach, po których będą poruszać się koła pojazdu

2. Jakich zasad należy przestrzegać podczas układania przewodów i mat?

Układanie mat jest bardzo proste, zwykle w przypadku montażu pod kostką brukową rozwijamy je na wyrównanej powierzchni w podsypce piaskowej lub cementowej. Maty mają stałe odstępy między przewodami, których nie można zmieniać podczas układania. Podczas ich zakupu trzeba się upewnić, że są przeznaczone do stosowania na zewnątrz.

W przypadku przewodów grzejnych sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Przewody na podjazdach najlepiej jest układać na siatkach zbrojeniowych upinając je opaskami plastikowymi w określonych odległościach od siebie. Na schodach przewody mocujemy przy pomocy specjalnych, metalowych taśm dystansowych. Odstępy między przewodami zależą od ich mocy, ważne jest żeby uzyskać co najmniej około 300 W/m2, czyli dla przewodów o mocy 30 W/m odstępy między nimi będą wynosić 10 cm. Przy układaniu przewodów pamiętamy, aby nie przekraczać minimalnych odstępów miedzy przewodami, zalecanych przez producenta. Przewodów nie można też krzyżować. Jeśli układamy je w betonie, który będzie potem dylatowany (nacinany) to przewody nie mogą przechodzić przez dylatacje. Przewody układamy wzdłuż ogrzewanej powierzchni. Na końcu podjazdów znajdują się zwykle odwodnienia linowe, które odprowadzają wody opadowe i roztopowe z ogrzewanej powierzchni. Trzeba pamiętać również o ich ogrzaniu, układając przewód grzejny bezpośrednio w odwodnieniu.

3. Jak zapewnić optymalne sterowanie systemem?

Kolejnym istotnym elementem takiego systemu grzejnego jest zastosowanie dedykowanego sterownika, wyposażonego w pomiar wilgotności oraz temperatury gruntu. Najlepsze sterowniki mają również w komplecie czujnik temperatury powietrza i mogą przewidywać odpady marznącego deszczu załączając nasz system grzejny z wyprzedzeniem. Ceny specjalistycznych sterowników do ogrzewania schodów i podjazdów niejednokrotnie przewyższają ceną wartość instalowanych mat lub przewodów grzejnych i wielu użytkowników nie decyduje się na ich zakup. Trzeba jednak pamiętać, że stosowanie sterowników wpływa w istotny sposób na komfort użytkowania naszego systemu a przede wszystkim na koszty jego eksploatacji. Krytyczną sprawą przy instalacji sterownika jest wybór miejsca montażu czujnika wilgotności i temperatury gruntu. Zwykle taki czujnik powinien być umieszczony wewnątrz ogrzewanej powierzchni, dokładnie pomiędzy dwoma przewodami grzejnymi. Przewody grzejne nie mogą ułożone być zbyt blisko ścianek czujnika, aby nie zakłócać procesu pomiaru temperatury gruntu. Czujnik musi być umieszczony tak, aby błyskawicznie wyłapywać nawet najdrobniejsze opady śniegu. W żadnym wypadku nie można go instalować pod zadaszonymi powierzchniami ani w pobliżu murów oporowych. Na pochyłych powierzchniach, czujnik należy instalować w poziomie z zagłębieniem około 2 – 3 mm poniżej poziomu podjazdu. Przed jego montażem trzeba koniecznie zapoznać się z zaleceniami producenta systemu.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *