Napowietrzanie kanalizacji

Instalacja kanalizacyjna łącząca w sobie urządzenia sanitarne, kanały ściekowe oraz inne elementy składowe. Dochodzi tu do procesu rozkładu odpadków organicznych, w wyniku których powstają nieprzyjemne, częściowo trujące lub nawet wybuchowe gazy. Dodatkowo, podczas korzystania z urządzeń sanitarnych, woda opadająca w pionach powoduje powstanie podciśnienia w rurach kanalizacyjnych, co doprowadza do wyssania wody z syfonów. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego, należy zadbać o jego odpowiednie wietrzenie i napowietrzanie.

Napowietrzanie kanalizacji

Wietrzenie a napowietrzanie

Dość często słyszy się głosy, że zawory napowietrzające stanowią alternatywę dla systemów wywiewnych wyprowadzanych ponad dach. Jest to oczywiście opinia błędna gdyż zawory napowietrzające pełnią tylko jedną funkcje – dostarczają powietrze do instalacji kanalizacyjnej w celu wyrównania panującego w niej ciśnienia. Natomiast nie zapewniają odprowadzenia powstających gazów kanałowych. Dlatego nie należy stosować wyłącznie napowietrzaczy bez zastosowania wywiewek zakańczających pion kanalizacyjny.

{jumi [plugins/content/jumi/porady.html]}

Podstawy prawne

Przepisy prawne wyraźnie określają zależność systemów napowietrzających i wentylujących kanalizację. Zgodnie z tymi wytycznymi przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylacyjne ponad dach, a także powyżej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż 4 m od wylotów rur. Nie jest wymagane wyprowadzenie ponad dach wszystkich przewodów wentylujących piony kanalizacyjne, pod następującymi warunkami:

 • Zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń napowietrzających te piony i przeciwdziałających przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń.
 • Wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących:
  – ostatni pion licząc od podłączenia kanalizacyjnego na każdym przewodzie odpływowym;
  – co najmniej co piąty z pozostałych pionów kanalizacyjnych w budynku.
 • Wyprowadzenie przewodów wentylujących piony kanalizacyjne do przewodów dymowych i spalinowych oraz do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi jest zabronione. Dodatkowo norma (PN-81/B-10700/01) mówi o szczegółach montażu: „Jeśli podejście kanalizacyjne jest za długie, wymaga zastosowania zaworu napowietrzającego lub dodatkowego pionu wentylacyjnego. Maksymalne długości dla podejść kanalizacyjnych, gdy dodatkowa wentylacja nie jest potrzebna wynoszą:
  – 1 m dla podejścia do WC,
  – 3 m dla pozostałych podejść.”
SPOSOBY WENTYLOWANIA I NAPOWIETRZANIA 1. Pion wentylowany wywiewką 2. Pion zakończony napowietrzaczem 3. Pion zbiorczy wentylowany wywiewką 4. Pion łączony z pionem zbiorczym SPOSOBY WENTYLOWANIA I NAPOWIETRZANIA
1. Pion wentylowany wywiewką
2. Pion zakończony napowietrzaczem
3. Pion zbiorczy wentylowany wywiewką
4. Pion łączony z pionem zbiorczym

Praktyka

Najlepszym rozwiązaniem jest zakończenie każdego pionu kanalizacyjnego wywiewką wyprowadzoną ponad dach. Jest to jednak często bardzo trudne i występuje konieczność przebijania się przez powierzchnię dachu. Dlatego stosuje się rozwiązania umożliwiające zaprojektowanie dobrze działającego systemu kanalizacyjnego bez wyprowadzania każdego pionu ponad dach:

 • Zawory napowietrzające będą doskonale sprawdzać się na zakończeniach niewentylowanych pionów jak i przy urządzeniach sanitarnych za bardzo oddalonych od pionów. Swoje zadanie będą spełniały tylko i wyłącznie gdy zostaną odpowiednio dobrane do wielkości przepływu wody (Qmax [l/s]) zabezpieczanego urządzenia. Zastosowanie napowietrzaczy o niedostatecznym przepływie powietrza nie zapewni ochrony przed „bulgotaniem” syfonów i wysysaniem z nich wody.
 • Połączenie niewentylowanych pionów z pionem wentylowanym. W takim przypadku przekrój wywiewki musi być większy niż połowa sumy przekrojów wentylowanych pionów.
ZASADA DZIAŁANIA NAPOWIETRZACZY 1. Naturalna pozycja zaworu napowietrzacz blokuję wydobywanie się gazów kanałowych 2. W przypadku powstania podciśnienia w instalacji zawór napowietrzacza otwiera się dostarczając powietrze, które równoważy ciśnienie ZASADA DZIAŁANIA NAPOWIETRZACZY
1. Naturalna pozycja zaworu napowietrzacz blokuję wydobywanie się gazów kanałowych
2. W przypadku powstania podciśnienia w instalacji zawór napowietrzacza otwiera się dostarczając powietrze, które równoważy ciśnienie

Często zapomina się lub lekceważy znaczenie odpowiedniego wentylowania i napowietrzania systemów kanalizacyjnych. A prawidłowo wykonana instalacja gwarantuje długą bezawaryjną pracę oraz zabezpieczenia przed wydostawaniem się nieprzyjemnych zapachów do pomieszczeń.

BRAK RÓWNOWAGI POMIĘDZY CIŚNIENIEM ATMOSFERYCZNYM A CIŚNIENIEM PANUJĄCYM W SYSTEMIE KANALIZACYJNYM. 1. Ciśnienie wewnatrz instalacji większe od atmosferycznego (bulgotanie syfonów) 2. Ciśnienie wewnatrz instalacji mniejsze od atmosferycznego (wysysanie wody z syfonów) BRAK RÓWNOWAGI POMIĘDZY CIŚNIENIEM ATMOSFERYCZNYM A CIŚNIENIEM PANUJĄCYM W SYSTEMIE KANALIZACYJNYM.
1. Ciśnienie wewnatrz instalacji większe od atmosferycznego (bulgotanie syfonów)
2. Ciśnienie wewnatrz instalacji mniejsze od atmosferycznego (wysysanie wody z syfonów)

Piotr Marcinkowski

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *