Ochrona i wydłużenie czasu eksploatacji C.O.

  Zapisy ustawy o Prawie Budowlanym, w punkcie 1 a) i b) artykułu 62 narzucają obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz do roku kontroli stanu technicznego instalacji c.o., która narażona jest na agresywne działanie czynników występujących podczas jej działania – a takim czynnikiem jest zdecydowanie woda i tlen zawarty w niej oraz w powietrzu. Artykuł ten ma na celu ochronę użytkowników instalacji przed skutkami awarii systemu ogrzewania, jednakże wspiera również działania na rzecz zwiększenia żywotności instalacji i wydłużenia jej czasu eksploatacji, które dzięki zastosowaniu właściwych technologii okazują się niezwykle skuteczne.

  ochrona i wydluzenie czasu eksploatacji c o 1024x667 - Ochrona i wydłużenie czasu eksploatacji C.O.
  Fot. 1. O rury w instalacji C.O. należy dbać nie tylko od wewnątrz, ale też od zewnątrz.

  W naszej szerokości geograficznej praktycznie 2/3 roku – a na północy Polski nieraz nawet 3/4 – spędzamy w pomieszczeniach ogrzewanych, ponieważ sezon grzewczy trwa od 8 do 9 miesięcy, co zarazem oznacza bardzo intensywną eksploatację systemów grzewczych. Dbałość o ich żywotność leży więc w naszym interesie. Konserwacja i stosowanie najnowszych rozwiązań chroniących instalację c.o. przed wieloma negatywnymi czynnikami i zjawiskami, jakie na nie bezustannie wpływają, to nie tylko zabezpieczenie przed awariami, ale też działanie wydłużające czas ich eksploatacji oraz utrzymujące efektywność ich pracy przez jak najdłuższy czas na wysokim poziomie. Do działań zwiększających żywotność instalacji c.o. zaliczyć można nie tylko klasyczną konserwację jej składowych. Dziś przede wszystkim zalicza się do nich zabiegi na rzecz demineralizowania wody krążącej w instalacji (odwapnianie przy użyciu specjalnych urządzeń), działania polegające na czyszczeniu chemicznym instalacji od wewnątrz (odkamienianie, usuwanie złogów dzięki odpowiednim pompom czyszczącym), działania na rzecz wychwytywania wszelkich cząstek w niej się znajdujących i zagrażających pompie obiegowej (filtry i tzw. separatory magnetyczne) oraz działania zmierzające do usuwania powietrza z instalacji przy użyciu tzw. odpowietrzników. Oczywiście za tymi działaniami idą również odpowiednie narzędzia, osprzęt, akcesoria i technologie, które zostaną omówione w kolejnych rozdziałach. Jednakże pracę nad wydłużeniem żywotności instalacji c.o. powinno się zacząć od klasycznej konserwacji i od jej „serca”, czyli kotła grzewczego, o czym poniżej.

  Damian Chwedyk inzynier Zespolu Badan i Rozwoju AFRISO - Ochrona i wydłużenie czasu eksploatacji C.O.
  Damian Chwedyk inżynier Zespołu Badań i Rozwoju, AFRISO

  ZDANIEM EKSPERTA

  Jakie mogą być długofalowe konsekwencje niedostatecznego odpowietrzenia instalacji?

  Powietrze, które nie zostało wyrzucone do końca podczas napełniania instalacji przybiera formę pęcherzy, które w poważniejszych przypadkach mogą generować tzw. „poduszki” oraz „korki” powietrzne, które znacznie zmniejszą przepływ. W skrajnych sytuacjach mogą one na dobre zablokować przepływ medium. Efektem obecności powietrza w instalacji mogą być również częściowo zimne grzejniki, a także – co jest trudniejsze do zdiagnozowania – niesprawne ogrzewanie podłogowe. Przypadek z ogrzewaniem podłogowym jest typowym objawem zatoru powietrznego, który kompletnie uniemożliwia przepływ medium w pętli ogrzewania podłogowego. Dość regularnie zdarza się, że instalatorzy zauważają głośniejszą niż zazwyczaj pracę pomp. Jest to spowodowane powietrzem, które wydziela się z wody na łopatkach rotora pompy, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić do wystąpienia zabójczego dla pomp zjawiska kawitacji. Dodatkowo powietrze przyspiesza pojawienie się korozji, która może powodować uszkodzenia grzejników, wymienników i innego osprzętu instalacji. Podsumowując: jeżeli instalacja nie jest właściwie i ciągle odpowietrzana, istnieje ryzyko przewlekłego występowania powyższych problemów.

  Czym się kierować przy dobieraniu odpowietrznika do instalacji? Jakie kryteria brać pod uwagę?

  Najważniejszą kwestią jest ustalenie, czy odpowietrznik posiada działające automatycznie zabezpieczenie przed zalaniem. Warto również zwrócić uwagę na to, czy producent odpowietrznika jest ubezpieczony od skutków ewentualnych usterek urządzenia. Jeśli nie mamy pewności co do ubezpieczenia, pracownicy obsługi klienta lub przedstawiciele handlowi z pewnością rozwieją nasze wątpliwości. Istotne jest, by odpowietrznik automatyczny był wyposażony w dodatkowy zawór stopowy, który daje możliwość inspekcji lub wymiany bez konieczności spuszczania medium z całej instalacji. Dobierając odpowietrznik należy uwzględnić maksymalną temperaturę medium i jego maksymalne ciśnienie pracy. W zdecydowanej większości instalacji grzewczych wystarczające jest, żeby odpowietrznik dostosowany był do pracy w warunkach przynajmniej 90°C i 4 bar.

  Podstawy konserwacji kotłów grzewczych i rur

  W każdej instalacji grzewczej to kocioł jest najważniejszym elementem systemu i częstotliwość jego przeglądów oraz odpowiednia konserwacja mają kluczowe znaczenie dla jego działania w okresie grzewczym. Dotyczy to szczególnie kotłów na paliwa stałe oraz kotłów olejowych. Niezależnie jednak od tego, z którym z nich mamy do czynienia, choć raz w roku powinny przejść ocenę stanu technicznego ze strony wykwalifikowanego serwisanta. W instrukcjach obsługi sami producenci zalecają takie działania, jak m.in. czyszczenie komory spalania, czyszczenie wymienników ciepła, czyszczenie palników i wymianę elektrody zapłonowej oraz zużytych, często całkowicie już zapchanych filtrów. W przypadku kotłów na paliwa stałe, z uwagi na osadzanie się sadzy, czyszczenie ich wnętrza powinno być wykonywane co kilka tygodni, ponieważ już 2–3 milimetrowa sadza może obniżyć sprawność kotła o kilkanaście do nawet 20 procent. Zabieg ten wykonuje się na wystudzonym kotle, przy użyciu specjalnych szczotek drucianych, skrobaków, miotełek oraz dłut, choć równie dobrze można sięgnąć po parę wysokoprężną bądź sprężone powietrze. Raz na kilka lat powinno się też oczyścić wnętrze kotła z tzw. kamienia kotłowego. Z kotłami olejowymi jest nieco inaczej – tu problemem jest zarówno osadzająca się na ściankach kotła sadza, jak też osad narastający na wymienniku ciepła, który usuwa się dopuszczanymi do użytku przez producenta środkami chemicznymi. Kotły gazowe można czyścić najrzadziej, za to ich konserwacja nastręcza najwięcej trudności. Czyszczenie kotłów gazowych powinno objąć zarówno część spalinową, jak też uwzględniać palnik, filtry gazu, filtry wody i wymiennik ciepła. W przypadku rur za wysoce niebezpieczne dla ich żywotności uznaje się m.in. ogniska korozji, które wynikać mogą z nieszczelności. Korozja potrafi szybko niszczyć spore odcinki instalacji, dlatego tego typu usterki należy błyskawicznie usuwać i zabezpieczać metalowe części instalacji. Przy usuwaniu korozji z pomocą przychodzą typowe szczotki druciane, zaś zabezpieczeniem przed nawrotem korozji powinna być naniesiona warstwa odpowiedniej farby antykorozyjnej. Największym zagrożeniem są jednak wszystkie zanieczyszczenia i osady pochodzące z wody, stopniowo obrastające rury od wewnątrz. Kwestię właściwych działań na tym polu omawiają kolejne rozdziały.

  Jacek Adamiak Product Manager Bosch Termotechnika - Ochrona i wydłużenie czasu eksploatacji C.O.
  Jacek Adamiak, Product Manager, Bosch Termotechnika

  ZDANIEM EKSPERTA

  Jakie mogą być długofalowe konsekwencje niedostatecznego odpowietrzenia instalacji?

  Powietrze w instalacji bierze się z wody użytej do napełnienia lub uzupełnienia instalacji oraz z mikronieszczelności rur, zaworów, połączeń itp. Powietrze w instalacji może powodować: • powstawanie korków powietrznych, które zaburzają przepływ i powodują zmniejszenie wydajności np. korek powietrzny w instalacji może powodować, że do jakiegoś pomieszczenia płynie dużo mniej gorącej wody niż było projektowane przez co pomieszczenie będzie niedogrzane, • zmniejszenie wydajności urządzeń grzewczych – np. zapowietrzony grzejnik może grzać tylko w połowie, • szumy i hałasy w instalacji – przewężenia w instalacji spowodowane korkami powietrznymi mogą powodować wzrost prędkości przepływu czynnika grzewczego co znacznie zwiększa szum

  Dlaczego separatory magnetyczne mają tak duże znaczenie dla żywotności pomp obiegowych w instalacji C.O. ?

  Obecnie ze względu na wymagania ErP muszą być stosowane pompy elektroniczne. Tego typu pompy mają wbudowane na stałe silne magnesy, które napędzają wirnik. Ponieważ w instalacji znajdują się zanieczyszczenia magnetyczne (drobne opiłki metalu albo magnetyd, który powstaje w procesie korozji) magnes wbudowany w pompę będzie je zbierał przyciągając do siebie. W skrajnym wypadku będzie ich tak dużo, że unieruchomią pompę. Separator magnetyczny ma wbudowane silniejsze magnesy oraz ze względu na swoją konstrukcję znacznie skuteczniej przechwytuje tego typu zanieczyszczenia. Ma możliwość łatwego i szybkiego oczyszczania dzięki czemu łatwo można usunąć tego typu zanieczyszczenia z instalacji. W ten sposób chroni pompy przed uszkodzeniem i zapewnia bezawaryjną pracę.

  Demineralizacja wody

  Za płynną i ekonomiczna pracę instalacji c.o. w dużej mierze odpowiada jakość kluczowego czynnika w obiegu grzewczym, czyli wody, która oddziałuje z jej każdym pojedynczym elementem. Odpowiednie przygotowanie wody i utrzymywanie jej w optymalnym stanie – czyli uzdatnienie – jest jednym ze sposobów na wydłużenie żywotności instalacji. Aby uzdatnić wodę krążącą w instalacji grzewczej trzeba ją zdemineralizować, co oznacza pozbycie się z niej węglanu wapnia oraz wszelkich soli, które choć nie występują z reguły w dużych stężeniach, z biegiem czasu są w stanie wpłynąć negatywnie choćby na kondycję rur. Głównym jednak „winowajcą” są tu minerały z rozpuszczonym w wodzie węglanem wapnia, który osadza się przede wszystkim w najgorętszym miejscu instalacji, czyli źródle ciepła. Konsekwencje zaniedbywania demineralizacji lub całkowitej rezygnacji z uzdatniania wody krążącej w instalacji c.o. bywają bardzo poważne i nie raz kończą się awarią i dłuższym unieruchomieniem systemu ogrzewania. Demineralizacja – jako działanie zapobiegające, a nie naprawcze – jest skutecznym rozwiązaniem przeciwdziałającym korozji i wspierającym utrzymywanie stałego natężenia przepływu czynnika grzewczego, co automatycznie przekłada się na stałą wydajność ogrzewania na maksymalnie wysokim poziomie.

  reklama

  ochrona i wydluzenie czasu eksploatacji c o2 - Ochrona i wydłużenie czasu eksploatacji C.O.
  Fot. 2 Zasada działania rewersu w pompie Watermax PC600.

  Czyszczenie instalacji od wewnątrz i usuwanie odpadów

  Odkamienianie, usuwanie różnego rodzaju brudów i nalotów takich jak kamień kotłowy i złogi korozyjne, czyli najogólniej mówiąc generalne czyszczenie instalacji c.o., to zadanie które najsprawniej i najefektywniej wykonuje się przy użyciu specjalistycznych pomp czyszczących przy jednoczesnym zastosowaniu właściwych preparatów chemicznych. Są niezastąpione w pracy profesjonalnych serwisantów i instalatorów zajmujących się nie tylko domowymi instalacjami grzewczymi, ale też i tymi funkcjonującymi w małym przemyśle. Ich zastosowanie obejmuje m.in. takie pola, jak czyszczenie i odkamienianie domowych kotłów c.o., podgrzewaczy wody, wymienników ciepła, pomp i grzejników, jak również odkamienianie i płukanie instalacji c.w.u. bądź czyszczenie elementów instalacji klimatyzacyjnych. Najmocniejsze modele z powodzeniem czyszczą i płuczą poszczególne sekcje lub całe systemy c.o. w domach 1-rodzinnych czy małych przedsiębiorstwach i zakładach wytwórczych. Pompy te podłącza się przy pomocy odpowiednich przyłączy i węży elastycznych, uruchamia się i ustawia w odpowiedni tryb pracy poprzez manewrowanie przełącznikiem kierunku przepływu cieczy.

  Mowa tu oczywiście o tzw. rewersie hydraulicznym, który jest wbudowany w urządzenie i pozwala, dzięki zmianie kierunku przepływu cieczy, zaatakować osady w rurach z dwóch stron, co sprawdza się szczególnie w instalacjach z bardzo małym przepływem, lub takich w których nie ma już przepływu. Za skuteczną pracę pompy odpowiada wysokosprawny silnik, który podczas transportu można osłonić specjalną pokrywą zabezpieczającą. Zbiorniki pomp czyszczących wykonuje się z półprzezroczystych – dla kontroli poziomu płynu – tworzyw które cechują się odpornością na agresywne związki chemiczne, w tym na kwasy (na przykład High Density PE). Najmniejsze popularne pompy, ważące w granicach 6–8 kg, wyposaża się w zbiorniki 20-litrowe i pompy wywołujące przepływ około 40 litrów na minutę przy ciśnieniu około 1 bar. Największe i najsilniejsze spośród przenośnych pomp czyszczących, posiadają zbiorniki 40-litrowe, pracują na silnikach o mocach do 0,5 KM i generują ciśnienie 2 bar, co przekłada się na przepływ w granicach prawie 100 litrów na minutę. Warto przyjrzeć się bliżej również preparatom, które stosuje się zarówno z ciśnieniowymi pompami czyszczącymi, jak też bez nich, wlewając je do instalacji bezpośrednio poprzez zawór w grzejniku i pozwalając im swobodnie działać po rozpuszczeniu w wodzie grzewczej. Na tym polu rynek oferuje inwestorom sporo rozwiązań – wśród nich preparaty, które nakierowane są na konkretne problemy i sytuacje.

  Paweł Słota Product Manager BWT Polska - Ochrona i wydłużenie czasu eksploatacji C.O.
  Paweł Słota, Product Manager BWT Polska

  ZDANIEM EKSPERTA

  Jak duży wpływ na żywotność instalacji ma jej odkamienianie i chemiczne czyszczenie ze złogów i osadów?

  Szkody spowodowane przez procesy korozyjne w instalacjach są w wielu przypadkach tak duże, że często rzutują na sprawność urządzeń grzewczych, produkcyjnych, skracając ich żywotność. Jedną z najbardziej popularnych metod ochrony metali i stopów przed korozją jest wprowadzanie do instalacji substancji organicznych, tak zwanych inhibitorów korozji, które w pewnych warunkach utrudniają a czasem nawet całkowicie zatrzymują proces korozji oraz odkładanie się osadów. Inhibitory korozji, to jedna z najbardziej ekonomicznych i skuteczniejszych metod ochrony instalacji. Już śladowe ilości tych związków zapobiegają przed odkładaniem się osadów i przed korozją. W przypadku domu jednorodzinnego już jedna butelka (500 ml) SoluTECH Zabezpieczenie wystarczy na konserwację całej instalacji. Stężenie inhibitora powinno być dobierane każdorazowo indywidualnie w zależności od rodzaju instalacji oraz parametrów wody takich jak: odczyn pH, twardość ogólna wody, przewodność elektryczna oraz temperatura. Wcześniej jednak instalacja musi być przygotowana do takiego zabiegu. W tym przypadku należy zastosować specjalnie preparaty chemiczne, które rozpuszczą nagromadzony osad i nie pozwolą na dalsze nagromadzanie i tworzenie korozji. Należy pamiętać, że każda instalacja składa się z różnych materiałów i to do nich należy dopasować odpowiednie środki chemiczne. SoluTECH Czyszczenie jest bezpiecznym środkiem dla instalacji multi-metalowych skutecznie usuwając zanieczyszczania. Proces chemicznego odkamieniania oraz usuwania złogów jest bardzo ważny dla instalacji wodnych, wydłuża ich żywotność, sprawia że pracują wydajniej spełniając wymagania nałożone przez użytkownika.

  Dla instalacji starych z ryzykiem przecieków adresowane są preparaty łagodne i bezkwasowe, odpowiadające głównie za odkamienianie i wymagające podgrzania roztworu. Do nowszych i pewniejszych zaś instalacji c.o., które bywają bardzo silnie zakamienione, nadają się preparaty zdatne do zadziałania zarówno jako ciepły jak też i zimny roztwór, który silnie czyści rury z osadów mineralnych, korozyjnych i metalicznych. Podobne do nich preparaty ochronne, które poleca się zastosować profilaktycznie przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, nie tylko walczą z kamieniem kotłowym czy korozją, ale też zatrzymują rozwój bakterii czy alg w instalacji. Prym wśród nich wiodą oczywiście preparaty do czyszczenia usuwające osady kamienia, szlam i rozproszone cząstki (one swobodnie mogą być stosowane wraz z pompami czyszczącymi), lecz równie ważne są takie, których zadaniem jest zabezpieczanie instalacji na przyszłość poprzez ograniczanie korozji metali (m.in. stal, miedź i aluminium), dzięki czemu chronią m.in. układ pompy ciepła przed osadami i korozją a także poprawiają rozprowadzanie ciepła w całym systemie. Część preparatów zapobiega ponadto gromadzeniu się gazów, ale są też i takie, których zadaniem jest uszczelnienie drobnych wycieków w wielomateriałowych instalacjach c.o., przy czym nie wywierają negatywnego skutku na pracę pomp i zaworów.

  ochrona i wydluzenie czasu eksploatacji c o3 - Ochrona i wydłużenie czasu eksploatacji C.O.
  Fot. 3 Przykładowe sposoby wykorzystania pomp WATERMAX.

  Ważnym elementem całościowej polityki dbałości o stan i żywotność instalacji grzewczej są magnetyczne separatory zanieczyszczeń, które działają jak hybryda filtra i magnesu. Ich zadaniem jest wychwytywanie i eliminowanie z wody cząstek takich jak opiłki metalowe, czy drobinki magnetydu, które stanowią magnetyczne zanieczyszczenie i zagrażają sprawności instalacji. Oczywiście jest tu też filtrowanie innych drobnych cząstek stałych, takich jak piasek, resztki masy uszczelniającej czy drobinki uwalniane w miejscach silnej korozji oraz wszelkich innych drobnych ciał przyczyniających się do powstawania szlamu i osadów. Stosowanie separatorów magnetycznych – które oczywiście można w stosownym momencie wymontować dla wyczyszczenia z nazbieranych odpadów, a następnie na powrót zamontować – ma najbardziej kluczowe znaczenie dla żywotności pomp obiegowych i wymiennika ciepła znajdującego się w kotle. To one szczególnie są narażone na negatywny wpływ wszelkich drobinek znajdujących się w wodzie i głównie ze względu na nie powinno się stosować separatory magnetyczne, przez które całkowita objętość wody z instalacji przepływa w sposób ciągły i w ten sposób utrzymywana jest w ciągłym stanie czystości.

  Odpowietrzanie instalacji

  Problem powietrza zalegającego w wodzie grzewczej na różnych odcinkach instalacji nie dotyczy wyłącznie systemów nowych, świeżo oddanych do użytku, w których bąble powietrzne lubią się ukryć w trudnodostępnych miejscach. Pojawia się on często w instalacjach już długo służących, zazwyczaj objawiając się m.in. poprzez bulgotanie, szum i stuki. W gruncie rzeczy po prostu nie ma systemów w 100% gazoszczelnych. Dość regularnie – z racji oczywistej dążności powietrza do wypłynięcia w górę – korki powietrzne pojawiają się w grzejnikach zamontowanych na najwyższych piętrach budynków, powodując nierównomierny rozkład ciepła na grzejniku i generalnie słabszą wydajność systemu grzewczego. Oprócz dużych pęcherzy powietrznych w wodzie grzewczej pojawiają się również mikropęcherzyki skutecznie przyspieszające korozję w ich ogniskach. Powodów by eliminować powietrze z instalacji jest więc całkiem sporo. Do skutecznego pozbywania się powietrza z instalacji C.O. służą przede wszystkim tzw. odpowietrzniki, czyli zawory odpowietrzające, które przystosowane są do pracy z czynnikiem grzewczym o różnej temperaturze i krążącym pod różnym ciśnieniem – to określa dokładnie specyfikacja każdego odpowietrznika. Inwestorzy mogą wybierać pomiędzy odpowietrznikami ręcznymi, o bardzo prostej konstrukcji i odpowietrznikami automatycznymi, które wyręczają ich w tej pracy i zwalniają z myślenia o odpowietrzaniu grzejników lub innych części instalacji. Oczywiście każdy odpowietrznik powinien być wyposażony w zabezpieczenie przeciwko wyciekowi wody – po inne nie warto sięgać.

  Włodzimierz Bielski Dyrektor Ferdom Ltd. - Ochrona i wydłużenie czasu eksploatacji C.O.
  Włodzimierz Bielski, Dyrektor Ferdom Ltd.

  ZDANIEM EKSPERTA

  Jak duży wpływ na żywotność instalacji c.o. ma jej odkamienianie i chemiczne czyszczenie ze złogów i osadów?

  Krótka odpowiedź jest – bardzo duży wpływ. Co należy podkreślić, utrzymywanie w czystości domowych instalacji c.o. jest ważniejsze dla instalacji nowych niż tych sprzed 20 czy nawet 30 lat. W najnowszych instalacjach c.o. wszystkie elementy są zaplanowane tak, aby z jednej strony osiągnąć jak największą efektywność systemu, ale jednocześnie na użytkownika przerzuca się coraz większy zakres regularnej konserwacji. Powstały nowe rozwiązania z jednej strony zwieszające efektywność, ale wymagające większej staranności w konserwacji. Przykład – ogrzewanie podłogowe, wykonywane standardowo z brudnymi pracami budowlanymi, klika miesięcy przed uruchomieniem systemu c.o. Po próbie ciśnieniowej zawsze zostaje nieco wody, która powstaje także ze skroplin na ściankach. Przez kilka miesięcy jest to idealna pożywka, w idealnej temperaturze, do rozwoju różnego typu bakterii, pleśni, glonów i wirusów. Ponowne wypłukanie wodą ich nie usunie. Powinno się taką instalację przed oddaniem do użytku wyczyścić chemicznie lekkim roztworem i wydezynfekować. Z naszego doświadczenia wiemy, że obecnie największym problemem w trakcie eksploatacji systemu c.o. są wymienniki ciepła. Aby osiągnąć jak największą wydajność (maximum przekazywania ciepła z płomienia do zładu wody) projektuje się jak najmniejsze kanały wodne o średnicy nawet kilku mm. Oczywiście już przy pierwszym uruchomieniu kotła na wymienniku – jako najcieplejszym miejscu w instalacji – pojawia się większość osadów mineralnych ze zładu wody (kamień kotłowy), kocioł traci ok 5-6% mocy i przez osady zwężają się przepływy kanałów. Zawsze doradzamy (jak i większość producentów kotłów) dodanie od początku do instalacji c.o. specjalnego inhibitora. Uwaga, woda demineralizowana nie jest opcją, jest wręcz bardziej korozyjna! Rady radami, ale często okazuję się, że „trzeba” spuścić wodę z instalacji lub w instalacji jest wyciek i trzeba uzupełnić zład wody. Wszystko to powoduje, że wraz z wodą dostaje się coraz więcej osadów. Czasami mamy do czynienia z takimi wypadkami, że wymiennik ciepła zostaje „zaklejony” osadami na dobre, i nawet kąpiele w preparatach czyszczących niewiele dają. Należy pamiętać, że w wodzie oprócz osadów mineralnych, może występować żelazo, mangan, a z instalacji może być wypłukiwana rdza, oleje, lub opiłki metali. Jest to zabójcza mieszanka dla niezabezpieczonej instalacji i nowoczesnych wymienników! Czyszczenie chemiczne w odpowiednim momencie zapobiegnie takim sytuacjom i przywróci oryginalną wydajność systemu. I pamiętajmy – po każdym czyszczeniu należy instalację c.o. zabezpieczyć odpowiednim inhibitorem. Czyszcząc odsłaniamy gołe powierzchnie metali, umożliwiając szybszą korozję.

  Najnowsze kompleksowe rozwiązania typu „All in one set”

  Producenci podzespołów i elementów do układania instalacji c.o. od dekad oferują w swoich katalogach osprzęt i preparaty wpływające na wydłużenie czasu eksploatacji instalacji. Są to wymienione w poprzednich rozdziałach różnego rodzaju separatory, odpowietrzniki, filtry, wkładki demineralizujące, preparaty czyszczące jak też i uzdatniające, przy czym trudno jest trafić na program osprzętowy, który pochodząc od jednego producenta obejmowałby wszystkie te zagadnienia i stanowił uniwersalny zestaw do konserwacji instalacji c.o. Dziś z reguły funkcjonujące w instalacjach odpowietrzniki, separatory, uzdatniacze czy filtry, pochodzą z różnych źródeł, od różnych producentów. Jednak od niedawna na rynkach Europy i Polski funkcjonują bardzo nowoczesne rozwiązania osprzętowe typu „All in one set”, czyli łączące kilka wyżej wymienionych akcesoriów i metod w jednym pakiecie, cechującym się pełną kompatybilnością. Przykładem takiego rozwiązania jest zestaw urządzeń oferowanych pod wspólnym szyldem D3 (Bosch) oraz Logafix D3 (Buderus), który ucieleśnia w sobie koncepcję kompleksowej ochrony instalacji grzewczej, co wpływa na znacznie wyższą żywotność instalacji oraz – co dla wielu najistotniejsze – znaczne ograniczenie konieczności sięgania po obsługę serwisową, a to przecież ma wymiar ekonomiczny odczuwalny w portfelu.

  ochrona i wydluzenie czasu eksploatacji c o4 - Ochrona i wydłużenie czasu eksploatacji C.O.
  Fot. 4 Aplikacja preparatów dzięki pompce odbywa się bardzo łatwo i szybko.

  Systemowy pakiet zabezpieczania instalacji – dla uproszczenia nazywany w dalszym ciągu niniejszego tekstu skrótem D3 – bazuje na trzech najważniejszych procesach: demineralizacji, usuwania zanieczyszczeń i osadów oraz odpowietrzania. W systemie D3 proces demineralizacji całej wody polega na jej przepływie przez specjalne złoże, w którym usuwane są z niej wszelkie niepożądane substancje. Zapobiega to więc nie tylko korozji, ale też wspiera utrzymanie stałego natężenia przepływu czynnika grzewczego. Pakiety D3 do demineralizacji wody składają się z kompletnych zestawów gotowych do użycia, jak też z oddzielnych komponentów. Jeśli chodzi o usuwanie zanieczyszczeń, tu należy sięgnąć po kolejny osprzęt z pakietu D3, który skutecznie wyłapuje wszystkie cząstki osadów o wielkości powyżej 5 μm. Dodatkowo spore magnesy wspomagają usuwanie osadów magnetycznych, najbardziej niebezpiecznych dla pomp obiegowych. Temu osprzętowi warto się przyjrzeć bliżej gdyż jest zdecydowanie najciekawszy z całego pakietu. Separatory D3 to gama średnic 22 mm i 28 mm ze złączem zaciskowym oraz od ¾” do 2” ze złączem gwintowanym. Separatory D3 wyposażono w specjalną obrotową flaszę, która umożliwia podłączenie ich pionowo, poziomo lub pod innym dowolnym kątem.

  Na zewnątrz znajduje się nakładka z bardzo silnym magnesem stałym, który odpowiada za separację zanieczyszczeń magnetycznych. Specjalnie zaprojektowana i wyprofilowana komora separująca charakteryzuje się niskimi oporami przepływu przy wysokiej skuteczności oczyszczania (cząsteczki od 5 μm w górę). Osad opada na dno komory i może być bez problemu usunięty z instalacji bez konieczności przerywania pracy. Wystarczy powoli zsunąć magnes zewnętrzny w dół a następnie po jego usunięciu opróżnić zawartość komory separującej przez odkręcenie zaworu spustowego (przed odkręceniem zaworu spustowego należy podłączyć rurkę spustową aby uniknąć poparzenia lub zalania pomieszczenia). Warto zauważyć, że separatory magnetyczne z serii D3 dostarczane są standardowo z izolacją termiczną. W kwestii odpowietrzania instalacji (separacji powietrza), inwestor ma do dyspozycji trzecią pozycję w serii D3, czyli separator powietrza, charakteryzujący się wysoką skutecznością odpowietrzania poprzez usuwanie mikropęcherzyków powietrza oprócz typowych dużych bąbli powietrznych. Ważna uwaga: separatory powietrza D3 pracują w sposób automatyczny, dzięki czemu instalacja nie wymaga ręcznego odpowietrzania.

  ochrona i wydluzenie czasu eksploatacji c o5 - Ochrona i wydłużenie czasu eksploatacji C.O.
  Fot. 5 Antykorozyjny i antyosadowy preparat Solutech

  Podsumowanie

  Instalacje centralnego ogrzewania należą do tych najintensywniej eksploatowanych ze wszystkich instalacji funkcjonujących w budynkach mieszkalnych, szczególnie domach 1-rodzinnych. Często instalacje te wykorzystywane są zarówno do ogrzewania budynku, jak też wody w instalacji wodno-kanalizacyjnej. Dlatego poprawne działanie centralnego ogrzewania to sprawa kluczowa, zależna nie tylko od konserwacji przeprowadzanej od czasu do czasu, ale przede wszystkim od codziennej dbałości i stosowania najnowocześniejszych i zarazem najskuteczniejszych rozwiązań na polu uzdatniania, filtrowania i odpowietrzania wody krążącej w obiegu grzewczym.

  Łukasz Lewczuk

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here