CO


 • Jak podłączyć kocioł c.o. na paliwo stałe w układzie zamkniętym

  Jak podłączyć kocioł c.o. na paliwo stałe w układzie zamkniętym

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), kocioł na paliwa stałe może pracować w instalacji układu zamkniętego. Jednak w takim rozwiązaniu ważne jest spełnienie określonych wymagań po to, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa instalacji i jej użytkowników.

 • Pompy obiegowe a cyrkulacyjne

  Pompy obiegowe a cyrkulacyjne

  Bez tych urządzeń nie mielibyśmy co liczyć na sprawną pracę instalacji c.o. i c.w.u. Wpływają na to m.in. nowoczesne rozwiązania i funkcjonalności, moduły komunikacyjne i układy pozwalające na ograniczenie zużycia energii.


Najnowszy numer

 • Fachowy Instalator 4/2023