Q-Bic Plus


  • Wavin – kompleksowe zagospodarowanie wody opadowej

    Wavin – kompleksowe zagospodarowanie wody opadowej

    – począwszy od zebrania wody deszczowej, poprzez jej transport do odbiorników i podczyszczenie, a na retencji lub możliwości odzysku kończąc. Obserwowane zmiany klimatyczne takie jak, m.in. wzrost intensywności opadów, a także rosnąca urbanizacja niosą zagrożenie w postaci podtopień i powodzi. Efektywne zagospodarowanie nadmiaru wód deszczowych chroni środowisko, pozwala lepiej dbać o infrastrukturę miast, a także…


Najnowszy numer

  • Fachowy Instalator 3/2024