Solutech


  • Ochrona i wydłużenie czasu eksploatacji C.O.

    Ochrona i wydłużenie czasu eksploatacji C.O.

    Zapisy ustawy o Prawie Budowlanym, w punkcie 1 a) i b) artykułu 62 narzucają obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz do roku kontroli stanu technicznego instalacji c.o., która narażona jest na agresywne działanie czynników występujących podczas jej działania – a takim czynnikiem jest zdecydowanie woda i tlen zawarty w niej oraz w powietrzu. Artykuł ten ma…


Najnowszy numer

  • Fachowy Instalator 3/2024