Systemy drenarskie


 • Elementy przydomowego systemu retencyjnego

  Elementy przydomowego systemu retencyjnego

  Przydomowy system retencyjny jest instalacją, która służy do gromadzenia i zatrzymywania wody opadowej na terenie posesji. Ma na celu zmniejszenie obciążenia kanalizacji deszczowej oraz zwiększenie retencji wód opadowych, co przyczynia się do ochrony środowiska i zapobiegania powodziom. Przydomowy system retencyjny składa się z różnych elementów, które współpracują ze sobą w celu efektywnego zbierania i magazynowania…

 • Dlaczego warto rozsączać wody deszczowe?

  Dlaczego warto rozsączać wody deszczowe?

  Woda jest surowcem naturalnym niezbędnym do życia a nie mającym substytutu. Dlatego też niezmiernie ważne jest racjonalne gospodarowanie tym limitowanym dobrem. W Polsce śródlądowe wody powierzchniowe (rzeki, jeziora, estuaria, stawy i sztuczne zbiorniki wodne) stanowią jedynie około 3% powierzchni, zaś ilość i wysokość opadów atmosferycznych oraz zmienność przebiegu temperatury powodują, że dostęp do wody jest…

 • Elektroniczne baterie SCHELL XERIS E i E-T – unikatowy design i przyszłościowe funkcje

  Elektroniczne baterie SCHELL XERIS E i E-T – unikatowy design i przyszłościowe funkcje

  Oferta designerskich baterii XERIS zaprojektowanych przez Uwe Spannagela specjalnie dla marki SCHELL obejmuje aż 27 modeli elektronicznych różniących się między sobą rozmiarami, mechanizmami regulacji temperatury i sposobem zasilania. Elektroniczne baterie SCHELL XERIS oferują przestrzeniom sanitarnym pełny zakres nowoczesnych funkcji, które zapewniają komfort, higienę i bezpieczeństwo użytkowania instalacji. Wyposażenie nowoczesnych łazienek uzyskuje zwykle formy wskazujące na…

 • System skrzynek retencyjno- -rozsączających STORMBOX II

  System skrzynek retencyjno- -rozsączających STORMBOX II

  System skrzynek STORMBOX II przeznaczony jest do zagospodarowania wody deszczowej poprzez retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie. Wody deszczowe zebrane z powierzchni utwardzonych, m.in. z dachów, jezdni dróg, parkingów, ulic, placów, terenów zielonych, odprowadzane są poprzez rynny i rury spustowe do studzienki z osadnikiem, a następnie do skrzynek rozsączających. Skrzynki STORMBOX II cechuje…

 • Wavin – kompleksowe zagospodarowanie wody opadowej

  Wavin – kompleksowe zagospodarowanie wody opadowej

  – począwszy od zebrania wody deszczowej, poprzez jej transport do odbiorników i podczyszczenie, a na retencji lub możliwości odzysku kończąc. Obserwowane zmiany klimatyczne takie jak, m.in. wzrost intensywności opadów, a także rosnąca urbanizacja niosą zagrożenie w postaci podtopień i powodzi. Efektywne zagospodarowanie nadmiaru wód deszczowych chroni środowisko, pozwala lepiej dbać o infrastrukturę miast, a także…

 • Systemy rozsączania i po deszczu!

  Systemy rozsączania i po deszczu!

  Systemy wykorzystania i odprowadzania wody deszczowej są niezbędne nie tylko w regionach o intensywnych opadach czy w przypadku obiektów użyteczności publicznej, ale również wszędzie tam, gdzie chcemy zaoszczędzić wodę, wykorzystując deszczówkę.

 • Odprowadzanie wody z posesji – odwodnienie liniowe

  Odprowadzanie wody z posesji – odwodnienie liniowe

  Budynki, szczególnie te posadowione na podłożach nieprzepuszczalnych – gliniastych, ilastych i skalnych – narażone są na niekontrolowane działanie wody opadowej. Skuteczne odprowadzenie deszczówki zabezpieczy ściany i ławy fundamentowe przed nasiąkaniem wilgocią.


Najnowszy numer

 • Fachowy Instalator 1/2024