Tłocznia ścieków z separacją ciał stałych typu TSA, TSB

Jednym z głównych i najbardziej uciążliwym problemem występującym w instalacjach przetłaczania ścieków jest obecność w nich ciał stałych. Bez względu na rodzaj stosowanych pomp zawsze będzie pojawiało się ryzyko przytkania układu hydraulicznego pomp, a co za tym idzie pojawi się stan awaryjny w przepompowni. Szczególnie kłopotliwe są tutaj wleczone przez ścieki elementy stałe w postaci sznurków, szmat, bandaży itp. Stosowanie pomp z tzw. „nie zatykającymi się wirnikami”, o swobodnym przepływie, będzie zawsze wiązało się ze spadkiem sprawności hydraulicznej, co w efekcie doprowadzi do zwiększonych kosztów eksploatacji przepompowni. Stosowanie przepompowni z separacją ciał stałych pozwala w sposób skuteczny unikać ww. i innych problemów, które pojawiają się w systemach przetłaczania ścieków.

Fot. 1. Tłocznia ścieków typu TSA, TSB.Fot. 1. Tłocznia ścieków typu TSA, TSB.

Najwyższa jakość w zestawie

Tłocznia ścieków typu TSA, TSB to kompletne urządzenie składające się z podzespołu zbiornika z komorą rozdzielająco-przelewową, systemu separatorów ciał stałych, pomp z wirnikiem kanałowym o wysokiej sprawności, urządzenia zabezpieczająco-sterującego, ultradźwiękowego miernika poziomu, elementów wyposażenia hydraulicznego (kołnierzy, trójników, kolan, zaworów kulowych, zasuwy nożowej) oraz sterowania. Całość tłoczni zabudowuje się w suchym zbiorniku podziemnym, dzięki czemu obsługa jest dużo łatwiejsza niż w przypadku typowych przepompowni z pompami zatapialnymi.

Budowa

Zbiornik tłoczni ścieków w zależności od typowielkości wykonany jest w całości ze stali austenitycznej lub stali austenitycznej i tworzywa sztucznego. Separatory, kołnierze, trójniki, elementy złączne wykonane są ze stali austenitycznej o wysokiej odporności korozyjnej na działanie ścieków. Pozostałe elementy wyposażenia hydraulicznego (zawory zwrotne, zasuwy, pompy) posiadają konstrukcję oraz wykonanie materiałowe odporne na działanie ścieków. W konstrukcji tłoczni zastosowano zawory zwrotne systemu SZUSTER zapewniające w sposób pewny i skuteczny niezawodny transport ścieków zawierających ciała stałe na odcinku kolektor grawitacyjny – separatory.

Kula zaworu (przy pełnym otwarciu) szczelnie zamyka odchylony kanał zaworu, co zapewnia:

  • bardzo wysoką odporność zaworu na zanieczyszczenia stałe, bo zawór w trakcie przepływu pracuje jako typowe kolano,
  • wolny prześwit dla części stałych, już od prędkości przepływu 0,7 m/s, bez wywoływania wibracji kuli, co jest niemożliwe do osiągnięcia przy konstrukcjach klasycznych zaworów.
Fot. 2. Tłocznia ścieków typu TSA, TSB znalazła się w gronie laureatów XII edycji konkursu dla Wyrobów i Usług organizowanego przez Business Centre Club zdobywając tym samym Medal Europejski.Fot. 2. Tłocznia ścieków typu TSA, TSB znalazła się w gronie laureatów XII edycji konkursu dla Wyrobów i Usług organizowanego przez Business Centre Club zdobywając tym samym Medal Europejski.

Konstrukcja tłoczni została tak zaprojektowana, aby dostęp do jej podstawowych elementów (pompy, separatory) dla przeprowadzenia prac naprawczych czy przeglądowych był zapewniony bez potrzeby wyłączania tłoczni z eksploatacji.

Tłocznia ścieków wyposażona jest w dwie na przemian pracujące pompy typu FZB z wysokosprawnym układem hydraulicznym oraz niezawodnym ruchowo układem przeniesienia napędu.

Zastosowanie do napędu pomp typu FZB klasycznych wysokosprawnych silników elektrycznych z chłodzeniem wentylatorowym oraz zastosowanie dodatkowej separacyjnej komory olejowej pomiędzy pompą a silnikiem napędowym zdecydowanie podniosło walory eksploatacyjne tych agregatów pompowych.

Zasilanie i sterowanie

Zasilanie i sterowanie tłoczni TS realizowane jest przez urządzenie zabezpieczająco- sterujące UZS.8. Zasilaniem podstawowym jest zasilanie z sieci elektroenergetycznej. Awaryjnie, po zmianie przełącznikiem rodzaju zasilania elektrycznego, można układ zasilać z zespołu prądotwórczego o odpowiedniej mocy. Całością systemu steruje mikroprocesorowy sterownik SZH-2 (możliwe jest zastosowanie innych sterowników). Sterownik ten jest nowoczesnym urządzeniem elektronicznym służącym do automatycznego sterowania pracą zainstalowanych w tłoczni zespołów pompowych. Praca zespołów pompowych jest naprzemienna. W przypadku intensywnego napływu ścieków do tłoczni zostają włączone dwie lub trzy pompy. Zastosowano zabezpieczenie przed jednoczesnym załączeniem dwu zespołów pompowych w celu uniknięcia przeciążenia sieci. Sterowanie zespołami pompowymi przebiega zgodnie z opracowanym algorytmem. Bezpośrednim sygnałem do realizacji kolejnych faz procesu są impulsy z sondy ultradźwiękowej, mierzącej poziom ścieków. Oprogramowanie sterownika umożliwia wysyłanie odpowiednich sygnałów do systemu zdalnego nadzoru. Umożliwia to przesyłanie komunikatów lub wizualizację pracy tłoczni.

Produkt na medal!

Medal Europejski (fot. 2) – wyróżnienie jakie zdobyła tłocznia ścieków TSA, TSB – jest kolejnym potwierdzeniem doskonałej jakości i funkcjonalności tego urządzenia stanowiącego istotny element wielu instalacji kanalizacyjnych w Polsce.

Hydro-Vacuum S.A.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *