Ważne aspekty podczas montażu wentylacji z odzyskiem ciepła

Rekuperacja jest obecnie jednym z najbardziej popularnych, nowoczesnych sposobów wentylacji, który doskonale sprawdza się w budynkach o podwyższonych standardach termoizolacyjnych. Warunkiem jej efektywnego działania jest nie tylko samo urządzenie, ale także prawidłowy montaż. Tymczasem błędy mogą powstać właściwie na każdym jego etapie. W tym artykule przedstawimy takie, które zdarzają się najczęściej.

Ważne aspekty podczas montażu wentylacji z odzyskiem ciepła
Fot. VASCO

Błędy projektowe

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja) powinna zostać zaprojektowana z uwzględnieniem warunków budynku, w którym ma zostać zamontowana. Chodzi przede wszystkim o dobór średnic rur, ich trasy oraz kanałów wywiewnych i nawiewnych poprowadzonych do każdego z pomieszczeń. Dobrze przygotowany projekt powinien zawierać dane dotyczące niezbędnego wydatku powietrza nawiewanego i wyciąganego, przy czym aby odzysk ciepła był optymalny, wydatki obu tych strumieni powinny być równe. Ilość wymienianego powietrza powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem liczby osób przebywających w budynku oraz układu pomieszczeń. Jeśli wydatek będzie zbyt mały – wentylacja będzie niedostateczna, pomieszczenia będą zawilgocone i będą się w nich gromadzić zanieczyszczenia. Natomiast zbyt duży wydatek może skutkować suchym powietrzem zwłaszcza w okresie grzewczym oraz dużym zużyciem energii. Bardzo istotny jest także sposób prowadzenia kanałów wentylacyjnych. Prawidłowy pozwoli uniknąć ich krzyżowania się i kolizji z innymi instalacjami. Projektant musi także pochylić się nad doborem zakończeń kanału czerpni i wyrzutni, tak aby nie powodowały nadmiernych oporów przepływu a także nad odległością czerpni od wyrzutni – jeśli będą zbyt blisko siebie, może dochodzić do zanieczyszczenia powietrza. Prawidłowa odległość pomiędzy elementami zakańczającymi instalację wentylacyjną powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Kluczowe jest także takie dobranie centrali, aby współgrała ona z zaprojektowanym wydatkiem oraz wyliczonymi oporami instalacji. Wydatek wyliczony z projektu powinien być osiągany przy wydajności centrali nie większej niż 70%, co będzie umożliwiało szybkie przewietrzenie pomieszczeń i zapobiegało generowaniu nadmiernego hałasu.

Rozpoczynając prace nad wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperacją trzeba postawić na właściwy projekt wielkości przepływów powietrza w danych pomieszczeniach oraz przebiegu trasy instalacji, a zakończyć na solidnym wykonaniu i wyregulowaniu systemu.
Rozpoczynając prace nad wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperacją trzeba postawić na właściwy projekt wielkości przepływów powietrza w danych pomieszczeniach oraz przebiegu trasy instalacji, a zakończyć na solidnym wykonaniu i wyregulowaniu systemu. fot. VASCO

Błędy montażowe

Rekuperatora nie należy instalować w nieogrzewanym pomieszczeniu. Dlatego w przypadku decyzji o montażu urządzenia w garażu, na poddaszu czy w pomieszczeniu technicznym trzeba zadbać o to, by panująca tam temperatura nie spadała poniżej 0 stopni Celsjusza. Błędem jest także brak izolacji przewodów wentylacyjnych lub nieprawidłowa izolacja. Może to powodować straty ciepła i kondensację pary wodnej na ściankach kanału. Zamiast samodzielnie izolować przewody wentylacyjne, można zastosować gotowe preizolowane rury EPP. Niewłaściwe jest także wykonanie instalacji z przewodów elastycznych, choć bez wątpienia kuszą one niską ceną oraz prostotą montażu. Należy jednak pamiętać, że nie są to przewody o dużej wytrzymałości – wręcz przeciwnie, łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, a w ich nierównościach mogą gromadzić się wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Przewodów typu flex nie należy stosować w instalacjach rekuperatora, a już szczególnie bezpośrednio przy rekuperatorze lub na odcinkach dłuższych niż 4 m. Podczas montażu trzeba pamiętać, aby przed nagrzewnicą wstępną elektryczną zamontowany filtr kanałowy, który będzie chronić urządzenie przed pyłami, kurzem i zanieczyszczeniami, a w efekcie – przed ryzykiem przegrzania. Jeśli jako nagrzewnica wstępna ma zostać zamontowana nagrzewnica wodna, konieczne jest uwzględnienie układu przeciwzamrożeniowego z termostatem, co pozwoli na ochronę czynnika grzewczego przed zamarznięciem. Duże znaczenie ma też taki montaż czerpni i wyrzutni, by do wnętrza kanałów wentylacyjnych nie dostawała się woda opadowa. W przypadku montażu kratki na elewacji warto jest – ze względów estetycznych – zamocować specjalny okapnik, chroniący ścianę budynku przed tworzeniem się zacieków.

REKLAMA

Na co zwrócić uwagę przy montażu rekuperacji?

Duży wpływ na zdrowie i samopoczucie domowników ma powietrze, którym oddychamy w naszych czterech ścianach. Rekuperacja w domu pomoże zachować lepsze zdrowie ciała. Przynosi ukojenie nie tylko alergikom, osobom z chorobami płuc czy obniżoną odpornością, ale także małym dzieciom i seniorom. System mechanicznej wymiany powietrza to najskuteczniejsza forma dbania o jakość powietrza dla każdego, kto chce żyć zdrowo. Eksperci radzą aby przy wyborze systemu rekuperacji nie kierować się najtańszą ofertą na rynku. Można się na tym srodze rozczarować. Często system wykonany taniej, oznacza wybór niższej jakości materiałów, wykonany słabej, bez poszanowania detali, które ostatecznie decydują o energooszczędności systemu. Są odpowiedzialne także za komfort, który w domu z rekuperacją czuć i który jest nie do osiągnięcia w domu z inną wentylacją.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacją zapewnia wszystkie korzyści, tylko pod warunkiem, że jest prawidłowo zaprojektowana, wykonana, wyregulowana i eksploatowana
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacją zapewnia wszystkie korzyści, tylko pod warunkiem, że jest prawidłowo zaprojektowana, wykonana, wyregulowana i eksploatowana. fot. VASCO

Jak montować rekuperację w domu?

Nowoczesny system wentylacji mechanicznej zaprojektowany z myślą o potrzebach domu jednorodzinnego, powinien być niewidoczny, szczelny oraz trwały. Jego sercem musi być łatwy w obsłudze i bezproblemowy rekuperator, który tłoczy powietrze, maksymalnie odzyskuje ciepło oraz precyzyjnie oczyszcza powietrze z zewnątrz ze smogu i alergenów. Kanały wentylacyjne, na których opiera się cały system pełnią funkcję „transporterów” doprowadzających świeże powietrze i odprowadzających to wilgotne. Dzięki nim projekt domu nie uwzględnia tradycyjnych kominów ani rozszczelnienia okien. Ważne, aby kanały do wentylacji tworzyły system o minimalnej liczbie elementów składowych, które dzięki odpowiedniej wysokości będzie można łatwo ukryć, nie zakłócając przy tym estetyki wnętrza. Projekt to podstawa, jednak niezwykle istotny jest również sam montaż instalacji mechanicznej wykonywany przez autoryzowanego instalatora.

Najczęściej popełniane błędy

Przy montażu rekuperacji można popełnić wiele błędów, jak i wielu zagadnień nie wziąć pod uwagę. Do najczęstszych z nich należą: montaż rekuperacji w nieogrzewanym pomieszczeniu, brak szczelin pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą (podcięcia drzwi), brak otworów rewizyjnych i utrudniony dostęp do rekuperatora, wybór rekuperatora o zbyt niskiej wydajności, wykonanie instalacji bez projektu rekuperacji czy wreszcie niedostosowanie projektu ogrzewania/klimatyzacji do domu z rekuperacją. Taki dom ma bowiem dużo niższe zapotrzebowanie na ciepło niż dom z wentylacją grawitacyjną. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany montaż wentylacji mechanicznej jest ogromnie ważny dla jej pełnej efektywności, dlatego warto korzystać z pomocy fachowców.

Źródło: Vasco

Dobrze zaprojektowany i zamontowany system rekuperacji to nie tylko oszczędność energii, ale przede wszystkim, znaczne podniesienie jakości powietrza w domu.
Dobrze zaprojektowany i zamontowany system rekuperacji to nie tylko oszczędność energii, ale przede wszystkim, znaczne podniesienie jakości powietrza w domu. fot. VASCO

Pozostałe błędy

Hałas generowany przez rekuperację może być spowodowany niewłaściwym doborem średnic przewodów wentylacyjnych, w tym ich niedoszacowaniem. Dobra praktyka nakazuje także montaż tłumików akustycznych za rekuperatorem. Błędem jest także podłączenie garażu bądź kotłowni do instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- -wywiewnej rozprowadzonej w reszcie domu, bowiem tą drogą mogą do pomieszczeń mieszkalnych przedostawać się spaliny i tlenek węgla. Nie należy też montować nawiewników okiennych. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie okien szczelnych, osadzonych w technice ciepłego montażu. Jeżeli nawiewy instalacji znajdują się w pokojach dziennych i w sypialniach, a wyciągi w pomieszczeniach mokrych, takich jak łazienka czy kuchnia, drzwi powinny być wyposażone w szczeliny wentylacyjne, pozwalające na cyrkulację powietrza od nawiewu do wyciągu. W drzwiach do sypialni i pokojów powierzchnia szczeliny powinna wynosić co najmniej 80 cm2, natomiast w przypadku drzwi do łazienki i kuchni ta powierzchnia powinna wynosić minimum 200 cm2. Jeśli nie można zastosować drzwi z podcięciami wentylacyjnymi można skorzystać z kratek transferowych lub wykonać nawiew i wyciąg w każdym pomieszczeniu.

Przy doborze centrali wentylacyjnej powinno się zwrócić uwagę na: rodzaj pomieszczenia, w którym urządzenie ma być zamontowane; szczelność budynku; poziom hałasu emitowanego przez centralę; jakość filtrów (im wyższa klasa tym filtry są dokładniejsze); sposób i poziom zaawansowania sterowania centralą; klasę energetyczną urządzenia (wybrane urządzenia znajdują się w oficjalnych bazach programów dofinansowań, dzięki czemu użytkownicy zyskują gwarancję łatwego i szybkiego rozliczenia dofinansowania).
Przy doborze centrali wentylacyjnej powinno się zwrócić uwagę na: rodzaj pomieszczenia, w którym urządzenie ma być zamontowane; szczelność budynku; poziom hałasu emitowanego przez centralę; jakość filtrów (im wyższa klasa tym filtry są dokładniejsze); sposób i poziom zaawansowania sterowania centralą; klasę energetyczną urządzenia (wybrane urządzenia znajdują się w oficjalnych bazach programów dofinansowań, dzięki czemu użytkownicy zyskują gwarancję łatwego i szybkiego rozliczenia dofinansowania). fot. NEOVENT

Błędy w zakresie regulacji i dostępu do niej

Instalacja powinna zostać zamontowana w sposób umożliwiający dostęp do rozdzielaczy, przepustnic regulacyjnych oraz do punktów nawiewnych i wyciągowych. Tylko w ten sposób możliwe będzie odpowiednie wyregulowanie instalacji i jej okresowe czyszczenie. Po podłączeniu rekuperacji do reszty systemu należy ją uruchomić z uwzględnieniem niezbędnych regulacji, tak by wydatki powietrza we wszystkich pomieszczeniach były zgodne z założeniami projektu. Konieczne jest także wykonanie kontroli działania wszystkich sterowników. Pierwsze uruchomienie urządzenia powinno zostać wykonane przez wykwalifikowanego technika systemów HVAC.

Damian Żabicki

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *