Zalety grup pompowych dające im przewagę nad instalacjami składanymi z pojedynczych elementów

Pierwszym argumentem świadczącym o przewadze stosowania gotowych grup pompowych nad pójściem ścieżką indywidualnego montażu każdego elementu z osobna, jest fakt ich kompletności.

zalety-grup-pompowych-dajace-im-przewage-nad-instalacjami-skladanymi-z-pojedynczych-elementow
Fot. 4. Grupa pompowa mieszająca 2-funkcyjna z zaworem termostatycznym 3-drogowym i pompą elektroniczną.

Po prostu grupy pompowe zawierają w sobie wszystko to, co powinno w takim module być. Ma to ogromne znaczenie z uwagi na częste poszukiwanie przez inwestorów oszczędności poprzez rezygnację z tych elementów, które ich zdaniem nie są istotne – a to nierzadko oznacza pominięcie termometrów, lub zaworu zwrotnego, czyli rezygnację z zabezpieczenia przed cyrkulacją odwrotną. Grupa pompowa to pełny komplet i nie ma tu opcji pomijania elementów rzekomo zbędnych, których brak lubi się odbić negatywnie na eksploatacji instalacji. Skoro już niniejsze rozważania poruszyły temat oszczędności, należy uświadomić sobie, że wbrew pozorom zastosowanie grupy pompowej (grup pompowych) to najlepsza droga do oszczędności i przemawia za tym kilka czynników. Po pierwsze działa tu krótki czas i łatwość montażu, które wpływają na wielkość tzw. „robocizny”, którą inwestor musi zapłacić.

zalety-grup-pompowych-dajace-im-przewage-nad-instalacjami-skladanymi-z-pojedynczych-elementow
Fot. 5. Grupa pompowa mieszająca do ogrzewania podłogowego 1” z pompą elektroniczną.

Szybszy montaż to także oszczędność czasu, a to nie raz oznacza dodatkowe oszczędności finansowe dla inwestora, ponoszącego dodatkowe koszty wynikające z każdego kolejnego dnia pracy nad montażem instalacji. Drugim argumentem za zmniejszaniem kosztów przy grupach pompowych jest kwestia izolacji cieplnej, czyli tzw. łupin izolacyjnych zapewniających znacznie mniejsze straty ciepła, niż ma to miejsce w przypadku instalacji montowanych tradycyjnym sposobem.

REKLAMA

zalety-grup-pompowych-dajace-im-przewage-nad-instalacjami-skladanymi-z-pojedynczych-elementow
Fot. 6. Grupy pompowe Primo Therm zwyraźnie wyizolowanymi pompami obiegowymi dla ich skutecznego chłodzenia. Fot. Afriso.

Co więcej, kilkuczęściowe łupiny izolacyjne mogą zwiększać poziom bezpieczeństwa w ten sposób, że każda z części termicznie izoluje poszczególne elementy zespołu od elektroniki zawartej w pompie. To ważne, by nowoczesne elektroniczne pompy pozostając poza izolacją, miały zapewnioną właściwą wentylację i temperaturę, które chronią wrażliwe układy elektroniczne przed przegrzaniem. Warto pamiętać, że kilkuczęściowe łupiny izolacyjne dają możliwość zdejmowania pojedynczych części z osobna, dając indywidualny dostęp do najważniejszych podzespołów hydraulicznych w grupie. Bezpieczeństwo prawidłowego montażu w przypadku grup pompowych też jest wyższe niż w sytuacji gdy inwestor decyduje się na klasyczny montaż z pojedynczych, indywidualnie dobieranych elementów. Wynika to z prostego faktu: grupy pompowe jako wyrób określonego producenta, przechodzą przez testy i próby ciśnieniowe jeszcze przed opuszczeniem fabryki. Decydując się więc na zastosowanie grupy pompowej, inwestor stawia na już skontrolowany i sprawdzony zespół urządzeń, co do którego ma pewność, że wszystko w nim będzie działać prawidłowo.

Warto przy okazji zauważyć, że grupy pompowe posiadają często dodatkowe wyposażenie w postaci rozdzielaczy, dzięki którym można zamontować kilka grup w jednej instalacji. Rozdzielacze te również przechodzą testy kontrolne, więc poziom bezpieczeństwa i zarazem kompatybilności wszystkim elementów dodatkowo wzrasta. Kotłownie to często ciasne miejsca zaś grupy pompowe to z reguły kompaktowe rozwiązania, dostępne w dodatku w kilku różnych wielkościach. Najmniejsze dostępne na rynku grupy to konstrukcje o rozmiarach około 30 x 20 cm, a więc niezwykle kompaktowe i pozwalające wygospodarować w kotłowni co nieco przestrzeni dla serwisanta, który co jakiś czas musi skontrolować stan instalacji. Oczywiście nie ma tu całkowitej dowolności – parametry instalacji narzucają pewne ramy, w jakich należy się poruszać, lecz mimo wszystko są to zawsze rozwiązania pozwalające „odzyskać” nieraz kluczową przestrzeń, która przy tradycyjnym montażu mogłaby zostać utracona.

zalety-grup-pompowych-dajace-im-przewage-nad-instalacjami-skladanymi-z-pojedynczych-elementow
Fot. 7. Kompaktowość grup pompowych pozwala na ich montaż w niewielkich przestrzeniach.Fot. Afriso.

Podsumowanie

To właściwie jeszcze jeden argument wspierający tezę o przewadze instalacji z grupami pompowymi nad tymi zmontowanymi z pojedynczo dobieranych elementów. Chodzi tu o spełnianie wymogów przepisów unijnych oraz krajowych: grupy pompowe są w dużej mierze gwarancją, iż wymogi norm i przepisów są całkowicie spełnione. W przypadku instalacji kotłowni z pojedynczych elementów, tak wysokiego poziomu gwarancji zgodności z normami nie można mieć. Za przykład może tu posłużyć kwestia właściwego ograniczenia przepływów i równoważenia hydraulicznego instalacji w całości i w obrębie każdego obiegu. Jest to wymóg przepisów, zaś gwarancją spełnienia tego wymogu jest zastosowanie grupy pompowej. Są tu oczywiście również korzyści o charakterze czysto technicznym: grupa pompowa właściwie dopasowując przepływy do wymogów poszczególnych obiegów stwarza warunki cichszej pracy instalacji, przy rzeczywistej energooszczędności. Nie należy jednak zapominać o tym, by decydując się na zastosowanie w montażu grupy pompowej, sięgać po wyroby znanych i renomowanych wytwórców, którzy zapewniają nie tylko odpowiednią jakość i atesty, ale też serwis oraz doradztwo.

Łukasz Lewczuk

Na podstawie materiałów
publikowanych m.in. przez:2
Afriso Sp. z o.o., Ferro S.A., Herz Armatura
i Systemy Grzewcze Sp. z o.o., Capricorn S.A.
oraz Rettig Heating Sp. z o.o.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *