Ekoprojekt


  • Dyrektywa Ekoprojektu w odniesieniu do kotłów na paliwa stałe

    Dyrektywa Ekoprojektu w odniesieniu do kotłów na paliwa stałe

    Zgodnie z Dyrektywą Ekoprojektu kotły na paliwa stałe będą poddawane weryfikacji, której pozytywne przejście pozwoli uzyskać certyfikat Ecodesign. Dotyczy to każdego kotła z typoszeregu dla konkretnej mocy.


Najnowszy numer

  • Fachowy Instalator 2/2024