norma PN-EN 50379


  • Analizatory spalin – budowa, możliwości pomiarowe i wybór

    Analizatory spalin – budowa, możliwości pomiarowe i wybór

    Analizatory spalin, to urządzenia niezbędne do prawidłowej kalibracji kotłów grzewczych. Podczas wyboru analizatora spalin najistotniejsza wydaje się zgodność z normą PN – EN 50379, która wskazuje wymagania względem przyrządów, które są używane przy pierwszym uruchomieniu i bieżącej eksploatacji urządzeń grzewczych.


Najnowszy numer

  • Fachowy Instalator 3/2024