paliwo stałe


  • Jak podłączyć kocioł c.o. na paliwo stałe w układzie zamkniętym

    Jak podłączyć kocioł c.o. na paliwo stałe w układzie zamkniętym

    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), kocioł na paliwa stałe może pracować w instalacji układu zamkniętego. Jednak w takim rozwiązaniu ważne jest spełnienie określonych wymagań po to, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa instalacji i jej użytkowników.


Najnowszy numer

  • Fachowy Instalator 6/2023