pompowanie wód drenażowych


  • Pompy zanurzeniowe – jak wybrać urządzenie?

    Pompy zanurzeniowe – jak wybrać urządzenie?

    Zanim zainwestujemy w pompę, musimy ustalić, jakie zadania będzie spełniać urządzenie. Pompy zanurzeniowe dzielimy przede wszystkim ze względu na ich przeznaczenie: do pompowania ścieków, wód deszczowych lub drenażowych, czyli biorąc pod uwagę na rodzaj przepompowywanej cieczy.


Najnowszy numer

  • Fachowy Instalator 3/2024