pompy i systemy pompowe


  • Zestaw pompowy z 3-drogowym zaworem mieszającym

    Zestaw pompowy z 3-drogowym zaworem mieszającym

    Zestaw pompowy z 3-drogowym zaworem mieszającym służy do obniżenia temperatury w niskotemperaturowych obiegach grzewczych np. ogrzewanie podłogowe.


Najnowszy numer

  • Fachowy Instalator 1/2024