ręczny zawór równoważący


  • Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych

    Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych

    Dzięki równoważeniu instalacji zyskuje się wymagany przepływ czynnika grzewczego w poszczególnych fragmentach instalacji. Właściwy przepływ powinien być utrzymany w odbiornikach ciepła – grzejniki, nagrzewnice powietrza, pętle ogrzewania podłogowego itp.


Najnowszy numer

  • Fachowy Instalator 3/2024