Chłodny powiew orzeźwienia

  Eksperci Fachowego Instalatora

  eksperci - Chłodny powiew orzeźwienia

  Zbliża się sezon upałów, a z nim potrzeba schładzania pomieszczeń. Zmieniające się warunki klimatyczne wpłynęły na zdecydowany rozwój branży klimatyzacyjnej w Polsce. Obecnie instalacje klimatyzacyjne zaczynają być traktowane niemal na równo z systemami C.O. W związku z czym, na rynku przybywa produktów, firm instalacyjnych oraz pytań i wątpliwości. Na część z nich odpowiadają nasi eksperci.

  chlodny powiew orzezwienia 1024x624 - Chłodny powiew orzeźwienia
  Fot. 1. Urządzenie G-Tech z niestosowaną wcześniej żaluzją powietrza. Rozwiązanie to pozwala za pomocą pojedynczej żaluzji rozprowadzać powietrze zarówno w pionie, jak i poziomie, co znacząco wpływa na rozkład temperatury w pomieszczeniu oraz finalny cel, czyli komfort.

  Czy rodzaj czynnika chłodniczego ma wpływ na efektywność pracy klimatyzacji?

  Łukasz Dziedzic z firmy Iglotech tłumaczy: „Rodzaj czynnika chłodniczego ma wpływ na wydajność urządzenia i jego zastosowanie. Biorąc pod uwagę urządzenia do klimatyzacji pomieszczeń (powietrze-powietrze) spotykamy się najczęściej z dwoma rodzajami czynnika chłodniczego R410a i R32. R410a jest czynnikiem, który posiada wysoki współczynnik przejmowania ciepła w parownikach i skraplaczach, znikomy poślizg temperatury (poniżej 0,2 K) zachowanie się tej mieszaniny w układzie i podczas prac serwisowych można uznać za zbliżone do jednorodnych czynników. Powoli zostaje jednak wycofywany zgodnie z regulacjami prawnymi UE po 2025 nie będzie dopuszczony do sprzedaży ze względu na wysoki współczynnik GWP 2088. Z kolei R32 jest coraz częściej spotykany w nowych urządzeniach klimatyzacyjnych. Posiada korzystne właściwości termodynamiczne np. bardzo wysokie ciepło parowania i dużą objętościową wydajność, korzystny pobór mocy w fazie sprężania. Czynnik jest w pełni zgodny z regulacjami UE jego GWP wynosi 675. Obecnie na urządzeniach z R32 możemy zaobserwować znak ostrzegawczy dotyczący palności czynnika R32 natomiast do jego zapłonu konieczna jest bardzo duża energia inicjacji, a prędkość płomienia jest niska. Reasumując, decydując się na montaż klimatyzacji, warto wybrać model, w którym będzie możliwe wykorzystanie czynnika R32 aby w przyszłości uniknąć problemów z serwisem urządzenia pod kątem czynnika chłodniczego.”

  Co zyskujemy korzystając z udostępnianych przez producentów programów doboru urządzeń klimatyzacyjnych?

  Programy doborowe udostępniane przez producentów wspomagają nas w właściwym doborze urządzeń/systemu do danego obiektu. Niestety większość osób nie zdaje sobie sprawy jak ważny jest właściwy dobór urządzenia do danego pomieszczenia czy obiektu. Często dobory opierają się na powierzchni użytkowej klimatyzowanego obiektu oraz doświadczeniu instalatora. O ile dla pomieszczeń o małej kubaturze i prostej infrastrukturze taki dobór spełni wymagania klienta, to w przypadku większych powierzchni nie jest to takie proste. I tu z pomocą przychodzą nam programy doborowe. Do właściwego doboru musimy posiadać szereg informacji dotyczących izolacyjności budynku, powierzchni, przeszkleń, długości instalacji freonowych itp. Pozwoli to na prawidłowe przeliczenia zapotrzebowania obiektu na chłód/ciepło oraz właściwy dobór urządzeń. Co zyskujemy? Szybkość przygotowania doboru dla klienta, pewność doboru właściwych mocy urządzeń, schematy freonowe, schematy elektryczne, zestawienia urządzeń producenta programu itd. Ekspert z firmy Zymetric uzupełnia: „Przy korzystaniu z programów doborowych producentów klimatyzacji mamy zapewnienie łatwości prawidłowego doboru systemów klimatyzacyjnych. Programy doborowe uwzględniają warunki klimatyczne danego regionu świata, które również możemy edytować i sprawdzić jak zmienia się zapotrzebowanie na moc chłodniczą systemu klimatyzacyjnego i zaprojektowanie jak najbardziej optymalnie ze względu na energochłonność. Wybrane softwery umożliwiają również przygotowanie zestawienia materiałowego na rury miedziane niezbędnie do wykonania danej instalacji, okablowania komunikacyjnego i sterującego. Program również może wyliczyć ilość czynnika jaki jest niezbędny do napełnienia instalacji chłodniczej dla zapewnienia prawidłowej i energooszczędnej pracy systemu.”

  chlodny powiew orzezwienia2 - Chłodny powiew orzeźwienia
  Fot. 2. Gree w segmencie urządzeń ściennych oferuje możliwość doposażenia w opcjonalne fi ltry powietrza w 5 rodzajach (katechinowy, fotokatalityczny, antybakteryjny, z jonami srebra oraz aktywnym węglem). Filtry te wspomagają usuwanie zanieczyszczeń stałych jak pyły, czy kurz oraz mikroorganizmów i alergenów.

  Jak powinna przebiegać wzorcowa próba szczelności?

  Ekspert z firmy FREE wyjaśnia: Próba szczelności, będąc istotnym etapem montażu klimatyzacji, powinna być wykonana każdorazowo z dużą starannością w oparciu o normę zgodnie z normą PN-378-2. Ma ona na celu weryfikację całkowitej szczelności układu chłodniczego, która jest niezbędna do prawidłowej pracy klimatyzatora. Układ badamy przy pomocy gazów obojętnych, z których najłatwiej dostępny i najpopularniejszy jest azot. Każde urządzenie klimatyzacyjne typu split napełniamy azotem do ciśnienia 10 bar. Po odczekaniu kilku minut sprawdzamy, czy układ nie posiada większych nieszczelności. Jeżeli próba ciśnienia 10 bar pozytywnie weryfikuje instalację, powinna ona być powoli napełniona do poziomu 40 barów. Po uzupełnieniu azotu zapisujemy dokładnie osiągnięte ciśnienie próby oraz temperaturę otoczenia. Test powinien trwać 24 h. Po tym czasie należy sprawdzić, czy wartość ciśnienia w instalacji nie uległa zmianie z uwzględnieniem korekcji różnicy temperatury otoczenia (0,1 bar na zmianę o 1°C). Jeżeli pojawił się spadek ciśnienia, należy zlokalizować nieszczelności, usunąć je i ponownie wykonać procedurę „test szczelności”.

  chlodny powiew orzezwienia3 - Chłodny powiew orzeźwienia
  Fot. 3. Wysoce energooszczędne urządzenia klimatyzacyjne Midea z opatentowaną żaluzją Twin Flap pokrytą 7928 dziurkami. Zapewniają komfort użytkowania i niski pobór energii.

  Czy to prawda, że jakość wykonania próżni ma wpływ na żywotność klimatyzatora?

  „Jednym z podstawowych etapów w procesie obsługi klimatyzacji jest wykonanie próżni. Etap ten bywa bagatelizowany, a tymczasem jest on bardzo ważny ponieważ poprawne wykonanie próżni ma znaczenie dla żywotności klimatyzatora” – przestrzega Łukasz Dziedzic z fi rmy Iglotech – „Proces próżnowania układu chłodniczego pozwala skutecznie osuszyć układ z wilgoci. To właśnie wilgoć w układzie jest przyczyną awarii najdroższego elementu jakim jest sprężarka. Wilgoć łącząc się z olejem i czynnikiem chłodniczym tworzy kwasy niszczące elementy sprężarki, tym samym powodując korozję układu. Duże nagromadzenie wilgoci w układzie może powodować powstawanie mostków lodowych blokujących przepływ czynnika chłodniczego.” Warto nadmienić, że wilgoć w układzie chłodniczym może jeszcze spowodować jego niedrożność spowodowaną zamarzaniem wilgoci w elementach rozprężnych urządzeń (kapilara, zawór rozprężny), gdzie podczas pracy temperatura spada poniżej 0°C.

  chlodny powiew orzezwienia4 1024x375 - Chłodny powiew orzeźwienia
  Fot. 4. Regularne czyszczenie i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych przedłuża trwałość jednostek oraz przekłada się na jakość klimatyzowanego powietrza. W związku z czym przy wyborze urządzenia warto zwrócić uwagę na rozwiązania ułatwiające czynności serwisowe.

  Od czego zależy długość procesu wykonywania próżni w instalacji
  klimatyzacyjnej?

  Proces wykonywania próżni w instalacji klimatyzacyjnej zależy od długości instalacji i średnicy rur. Na długość próżnowania układu wpływa również temperatura otoczenia. Im niższa tym dłużej powinniśmy prowadzić proces próżnowania układu.

  Czas próżnowania zależny jest również od tego, czy jest to nowa instalacja czy serwisowana (po wystąpieniu nieszczelności lub uszkodzenie danego elementu w układzie chłodniczym. Po wykonaniu nowego montażu z zastosowaniem fabrycznie nowych rur zalecany czas wykonywania próżni wynosi 30 min. (dla urządzeń typu Split). W przypadku rozbudowanych układów chłodniczych (długich instalacji, systemów VRF) czas wykonywania próżni powinien wynosić minimum 2 godziny. W przypadku próżnowania układu po wykonaniu prac naprawczych (np. po rozszczelnieniu układu) czas próżnowania określa się indywidualnie na podstawia oszacowania czasu pozostania instalacji z nieszczelnością i warunków pogodowych jakie wówczas występowały.

  Temp. wody [°C] Ciśnienie parowania [bar]
  0 0,00611
  10 0,01227
  20 0,02337
  30 0,04241
  40 0,07375

  W jaki sposób oszacować ilość czynnika chłodniczego, jaką należy dopełnić urządzenie po zwiększeniu długości instalacji?

  Właściwe dawkowanie czynnika chłodniczego wpływa na wydajność urządzenia oraz jego żywotność. Dlatego też nieautoryzowane i niewłaściwe dobicia mogą uszkodzić urządzenie. Warto też skorzystać z rady eksperta z firmy LG: „Klimatyzatory typu split fabrycznie są wypełnione pewną ilością i rodzajem czynnika chłodniczego, które są określone zarówno na etykiecie jednostki zewnętrznej jak i w katalogach. Fabryczna ilość czynnika wystarcza na długość instalacji wynoszącą w większości przypadków ok. 7,5 m (jednak należy to sprawdzić aby mieć pewność). W danych katalogowych, przy każdym modelu jest również umieszczona informacja o dodatkowej ilości czynnika powyżej długości standardowej. W zależności od modelu dodatkowa ilość czynnika to np. 20 g/m dodatkowej długości. Przykład: Długość instalacji wynosi 10,5 m. Fabryczna ilość czynnika wynosi 700 g i pozwala na instalację o długości 7,5 m. Dodatkowa ilość czynnika to 20 g na każdy metr. Zatem 10,5 m – 7,5 m = 3 m; 3×20 g = 60 g. Całkowita ilość czynnika w układzie powinna wynosić 700 + 60 = 760 g”

  chlodny powiew orzezwienia5 - Chłodny powiew orzeźwienia
  Fot. 5. JADE Plus to urządzenie, które łączy w sobie funkcjonalność oczyszczacza i klimatyzatora. Spełnia ono wszystkie wymagania konsumentów zapewniając czyste i świeże powietrze.

  Na co należy zwrócić uwagę przy rozruchu systemu klimatyzacji?

  Ekspert z firmy Zymetric zebrał dla nas te informacje w porządku chronologicznym: „Podczas procesu rozruchu systemu klimatyzacji należy sprawdzić:
  ETAP 1. Przed rozruchem
  • Podłączenia elektryczne (stan przewodów i ich podłączenie pod zaciski)
  • Poziom napięcia zasilania
  • Podłączenia komunikacyjne (stan przewodów i ich podłączenie pod zaciski)
  • Konfiguracje nastaw danych funkcji tak aby system pracował optymalnie ETAP 2. Urządzenie uruchomione – tryb testu
  • Parametry pracy systemu takie jak:
  – prąd pracy sprężarki
  – prąd pracy wentylatorów jednostki zewnętrznej
  – temperatura skraplania
  – temperatura odparowania
  – ciśnienie skraplania
  – ciśnienie odparowania
  – temperatury przed i za wymiennikami ciepła jednostek wewnętrznych Niektórzy producenci urządzeń klimatyzacyjnych wprowadzili wiele udogodnień tak, aby proces rozruchu przebiegał w sposób prosty i mało skomplikowany. Dostępne są na przykład rozwiązania, które umożliwiają bezpośredni odczyt z płyt sterujących jednostki zewnętrznej powyżej wymienionych parametrów, jak i wielu innych. Ponadto istnieją różne interfejsy serwisowe i programy serwisowe, które w szybkim czasie umożliwiają przeprowadzenie proces uruchomienia systemu.” Łukasz Dziedzic z firmy Iglotech uzupełnia: „Bardzo ważną rzeczą jest również sprawdzenie, czy łopaty wentylatora w agregacie nie są przyblokowane, czy turbina w jednostce wewnętrznej toczy się bez oporów oraz usunąć wszystkie folie, gąbki zabezpieczające urządzenie przed uszkodzeniem. Następnie uruchamiamy urządzenie i sprawdzamy parametry pracy na grzaniu i chłodzeniu, funkcje klimatyzatora jak jonizacja, swing w żaluzjach poziomych i pionowych itp. Tak uruchomione urządzenie przekazujemy do użytku klientowi.”

  chlodny powiew orzezwienia6 1024x787 - Chłodny powiew orzeźwienia
  Fot. 6. Przykład rozbudowanego systemu kontroli systemów klimatyzacji.

  Jakie czynności serwisowe należy wykonać przed pierwszym sezonowych uruchomieniem systemu?

  Urządzenia klimatyzacyjne wymagają okresowych przeglądów. Czynności te są nieodzowne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Biorąc pod uwagę, iż urządzenia klimatyzacyjne składają się z dwóch współpracujących ze sobą maszyn musimy odpowiednio o nie zadbać. Czynności serwisowe należy rozpocząć od wywiadu z klientem pod kątem problemów jeżeli takowe były i sprawdzeniem poprawności pracy urządzenia. Jeżeli wszystko jest w jak najlepszym porządku przystępujemy do serwisu urządzenia.

  Urządzenia klimatyzacyjne wymagają okresowych przeglądów. Czynności te są nieodzowne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Biorąc pod uwagę, iż urządzenia klimatyzacyjne składają się z dwóch współpracujących ze sobą maszyn musimy odpowiednio o nie zadbać. Czynności serwisowe należy rozpocząć od wywiadu z klientem pod kątem problemów jeżeli takowe były i sprawdzeniem poprawności pracy urządzenia. Jeżeli wszystko jest w jak najlepszym porządku przystępujemy do serwisu urządzenia.

  Czynnik chłodniczy Typ R32 R32 R32 R32
  II.fabryczna g/max dł.instalacji (m) 700/7.5 700/7.5 1000/7.5 1100/7.5
  Ekwiwalent CO2 TCO2eq 0.47 0.47 0.68 0.74
  Dawka dodatkowa g/m 20 20 20 20
  GWP 675 675 675 675
  Moc silnika wentylatora W 43 43 43 85
  Typ sprężarki Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna
  Ciężar netto kg 26 26 35.2 46.4
  Wymiary (S x W x G) mm 717 x 483 x 230 717 x 483 x 230 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330

  Jednostka wewnętrzna:
  Bardzo ważne jest czyszczenie jednostki wewnętrznej, która zamontowana jest w pomieszczeniu. Urządzenia klimatyzacyjne generują wilgoć a co za tym idzie sprzyja powstawaniu grzybów, bakterii itp. Dlatego też należy przeprowadzać chemiczne lub parowe czyszczenie urządzenia. Dodatkowo każdy instalator powinien zwracać uwagę na czystość wymiennika oraz czystość turbiny ukrytej pod wymiennikiem. Tak wyczyszczone urządzenie będzie nawiewało czyste powietrze oraz wszystkie procesy odparowania czynnika na parowniku będą przebiegać prawidłowo. Niektóre urządzenia posiadają funkcję samooczyszczania która pozwala użytkownikowi w okresie pomiędzy przeglądami poprawić jakość powietrza nawiewanego. Oczywiście funkcja samo czyszczenia klimatyzatora nie zwalnia z kompleksowego przeglądu urządzenia przez instalatora.

  Jednostka zewnętrzna:
  Przegląd jednostki zewnętrznej należy zacząć od oceny stanu zabrudzenia skraplacza oraz ocenie kondycji izolacji instalacji freonowej. W przypadku uszkodzeń izolacji należy przystąpić do jej naprawy lub wymiany. Czyszczenie skraplacza jest nieodzowną czynnością serwisu agregatu. Proces ten wykonujemy za pomocą chemii w płynie, która usuwa zabrudzenia z lamelek. Kolejnym etapem serwisowym jest sprawdzenie ciśnienia roboczego urządzenia które mówi nam o poprawności pracy układu freonowego. Przed przystąpieniem do złożenia całej jednostki można dodatkowo sprawdzić stan elementów instalacji elektrycznej. Tak wykonywane przeglądy znacząco wydłużają żywotność urządzenia jak i zapobiegają awarią.

  Jakie rozwiązania wprowadzają producenci urządzeń by poprawić jakoś klimatyzowanego powietrza?

  Obecnie producenci klimatyzatorów zwracają szczególną uwagę na jakość dystrybuowanego powietrza oraz sami konsumenci wymuszają takie rozwiązania. W urządzeniach możemy spotkać różne kombinacje fi ltrów: filtr wstępny, filtr antybakteryjny, jonizator, filtr plazmowy, filtr elektrostatyczny, filtr warstwowy, filtry węglowe, katechinowe i inne. Producenci prześcigają się w takich rozwiązaniach oraz optymalizacji konfiguracji połączonych filtrów.

  Jakie rozwiązania konstrukcyjne w jednostkach wewnętrznych wpływają na optymalizację cyrkulacji powietrza?

  Ekspert z firmy FREE: „Optymalizacja cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu to jedna z ważniejszych kwestii, związana z poprawą i unowocześnieniem urządzeń, nad która pracują sztaby inżynierów. Dostępne jest na przykład rozwiązanie pozwalające za pomocą pojedynczej żaluzji rozprowadzać powietrze zarówno w pionie, jak i poziomie, co znacząco wpływa na rozkład temperatury w pomieszczeniu oraz fi nalny cel czyli komfort. Duża ilość biegów wentylatora sprawia, że kontrola cyrkulacji powietrza jest na wyjątkowo wysokim poziomie.” Warto również zwrócić uwagę na wielokierunkowy nawiew powietrza, umożliwiający nastawę nawiewanego powietrza zgodnie z wytycznymi użytkownika oraz automatyczny swing żaluzji prawo – lewo, który pozwala na dystrybucje nawiewanego powietrza w każde dostępne miejsce w pomieszczeniu będące w zasięgu urządzenia. Ponadto zastosowanie odpowiednich rodzajów turbin, daje odpowiedni zasięg nawiewanego powietrza oraz ogranicza emisję hałasu nawet do 16 db.

  Czy do jednostek wewnętrznych można montować dodatkowe filtry?

  Funkcja oczyszczanie powietrza w ostatnich latach znacznie się rozwinęła w klimatyzatorach. Za tym trendem podąża większość producentów prezentując coraz to nowsze rozwiązania. Oprócz fabrycznie montowanych filtrów można rozbudować system oczyszczania powietrza o dodatkowe funkcje począwszy od filtrów węglowych po filtry wielowarstwowe.

  Czy wszystkie filtry standardowo montowane w klimatyzatorach wymagają okresowej wymiany?

  Ekspert z firmy LG podpowiada: Filtry standardowo montowane w klimatyzatorach wymagają okresowego czyszczenia w zależności od warunków w jakich pracują urządzenia. Wszelkie informacje o konserwacji klimatyzatorów i filtrów znajdują się w instrukcjach obsługi urządzeń. W zależności od tego jak mocno wyeksploatowany jest filtr (nic nie jest wieczne) dobrze jest go raz na jakiś dłuższy czas wymienić. Zabrudzony, zużyty filtr skutkuje nieefektywnym oczyszczaniem powietrza, głośniejszą pracą urządzenia oraz zmniejszeniem wydajności.

  chlodny powiew orzezwienia55 - Chłodny powiew orzeźwienia
  Fot. 7. Air Purifi cation to urządzenie łączące w sobie klimatyzator i oczyszczacz powietrza. Wyposażony jest w czujnik detekcji zanieczyszczeń PM1.0, który po wykryciu zanieczyszczeń jest uruchamiany automatycznie, a dyfuzor umieszczony na górze jednostki i system fi ltracji wykorzystują 5 mln jonów do wychwytywania i usuwania mikroskopijnych cząstek pyłu. Status jakości powietrza wewnątrz pomieszczenia można monitorować za pomocą wbudowanego wyświetlacza w jednostce wewnętrznej, a także poprzez aplikację mobilną.

  Jakie korzyści wiążą się z wykorzystaniem zdalnego sterowania?

  Zdalne sterowanie staje się standardem rynkowym w urządzeniach klimatyzacyjnych. Przy użyciu np. aplikacji na smartfonie czy tablecie mamy dostęp do klimatyzacji praktycznie z każdego miejsca na świecie. Dzięki temu w łatwy i szybki sposób możemy monitorować stan pracy systemu klimatyzacyjnego z możliwością wprowadzania korekt. To sprawi, że system będzie pracował jak najbardziej optymalnie zapewniając komfort odpowiedniej temperatury powietrza w danym pomiesszczeniu wraz z optymalizacją poboru energii.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here