Chroń instalacje przed mrozem

Garaże, strychy, piwnice czy przyłącza zewnętrzne to miejsca, w których instalacje są najbardziej narażone na bezpośrednie działanie niskich temperatur. Stąd bez ich odpowiedniego przygotowania, drastycznie rośnie prawdopodobieństwo awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Nieszczelna brama garażowa, niedomykające się okna na strychu czy w piwnicy, zbyt płytko zakopane przyłącze wody – w tego typu miejscach, gdzie łatwo o niską temperaturę, instalacja wodno-kanalizacyjna musi być doskonale zabezpieczona przed mrozem. Bez tego możemy być pewni, że błędy dotyczące izolacji instalacji poskutkują wystąpieniem mostków termicznych, które zamarznięte spowodują brak wody i uszkodzenie instalacji. Jak zatem skutecznie zabezpieczyć instalacja wodno-kanalizacyjną w miejscach, gdzie możemy spodziewać się niższych temperatur?

Nie zawsze izolacja wystarcza, aby przeciwdziałać zamarzaniu instalacji. Na rurociągach prowadzonych w nieogrzewanych pomieszczeniach lub na zewnątrz budynku warto zainstalować kable grzejne.
Nie zawsze izolacja wystarcza, aby przeciwdziałać zamarzaniu instalacji. Na rurociągach prowadzonych w nieogrzewanych pomieszczeniach lub na zewnątrz budynku warto zainstalować kable grzejne.

Dobieramy izolację

Pierwszym krokiem jest dobór właściwego rodzaju izolacji oraz jej grubości. Bierzemy tu pod uwagę rodzaj instalacji, jej lokalizację oraz najniższe temperatury, jakie mogą jej dotyczyć. W powszechnym budowlanym zastosowaniu aktualnie stosowanych jest kilka rodzajów izolacji. Są to izolacje z wełny mineralnej, polietylenu, kauczuku oraz poliuretanu. Ich dobór uzależniony jest głównie od rodzaju instalacji jaką mamy zabezpieczyć i tego, jaką funkcję ma pełnić izolacja. Wełna mineralna to materiał, który z powodzeniem stosowany jest na instalacjach stało parametrowych, gdzie temperatury dochodzą do +250oC i więcej (np. w instalacjach energetycznych i przemysłowych) i nie następuje zjawisko kondensacji. Izolacja kauczukowa to bardzo delikatna, elastyczna izolacja, stosowana głównie w chłodnictwie i jej specjalne rodzaje odporne na UV stosowane są w instalacjach solarnych. Na rynku jest też dostępna izolacja pur, która ma dobre parametry izolacyjne ale jest izolacją sztywną wymuszającą stosowanie specjalnych kształtek do izolowania armatury i urządzeń, jest powszechnie stosowana do izolowania wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych gdzie temperatura czynnika oscyluje w okolicy +120 o C. Do izolowania instalacji pracujących w niskich temperaturach i chłodnictwie przemysłowym, używana jest jej specjalna odmiana o komórkach zamkniętych PUR PIR. Elastyczna izolacja polietylenowa, stricte zamknięto-komórkowa, nie chłonie wilgoci, co gwarantuje niezmienność jej parametrów. Może być stosowana zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i grzewczych. Grubości izolacji, na instalacjach transportujących ciepło i ciepłą wodę w budynkach mieszkalnych i publicznych, określają nam Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich eksploatacja i usytuowanie. Mają określony współczynnik Lambda, a ich grubość zależy od średnicy rurociągu i miejsca prowadzenia.

REKLAMA

Gdy izolacja nie wystarcza

Sama izolacja nie wystarcza, aby przeciwdziałać zamarzaniu instalacji w wymienionych wyżej miejscach (strychu czy w piwnicy, zbyt płytko zakopane przyłącze wody). Zwiększenie grubość izolacji nie gwarantuje zabezpieczenia przed zamarzaniem unieruchomionej instalacji, wydłuża jedynie czas do jej Skutecznym i pewnym zabezpieczeniem przed zamarznięciem rury jest kabel grzejny. Kable powinniśmy stosować tam, gdzie istnieje ryzyko zamarznięcia instalacji – czyli we wszystkich przypadkach, gdzie instalacje znajdują się na zewnątrz obiektów, na dachu budynku lub pomieszczeniach nieogrzewanych. Kable grzewcze dają nam gwarancję, że dana instalacja nie zamarznie, przy zastosowaniu optymalnej grubości izolacji. Montujemy je wzdłuż lub spiralnie wokół rury (zależnie od średnicy rurociągu), pod izolacją. Popularne nie wymagają stałego nadzoru, są wyposażone w termostat, który automatycznie włącza grzałkę, gdy temperatura na powierzchni rury spadnie do 3oC i wyłącza ją gdy temperatura wzrośnie do 12oC. Co istotne, kable grzejne w trakcie pracy pobierają jedynie 16W/m energii elektrycznej, korzystając przy tym ze standardowego źródła prądu – 220 V.

Nie zawsze izolacja wystarcza, aby przeciwdziałać zamarzaniu instalacji. Na rurociągach prowadzonych w nieogrzewanych pomieszczeniach lub na zewnątrz budynku warto zainstalować kable grzejne.
Kable grzejne są proste w montażu i bezobsługowe. Dzięki termostatowi, grzałka włącza się automatycznie, gdy temperatura na powierzchni rury spada do 3oC i wyłącza ją gdy temperatura wzrośnie do 12oC.
Kable grzejne są proste w montażu i bezobsługowe. Dzięki termostatowi, grzałka włącza się automatycznie, gdy temperatura na powierzchni rury spada do 3oC i wyłącza ją gdy temperatura wzrośnie do 12oC.

Pamiętajmy o instalacjach na zewnątrz!

Pomieszczenia nieogrzewane to nie jedyne miejsca, gdzie może dojść do zamarznięcia wody lub ścieków, skutkującego nie tylko brakiem bieżącego dostępu do mediów, ale także zniszczeniem rurociągu. Kolejne miejsca, wymagające szczególnej uwagi to przyłącza, a także znajdująca się najczęściej na zewnątrz budynku instalacja hydrantowa. W tym ostatnim przypadku, przy niewłaściwym jej zabezpieczeniu przed mrozem, w momencie pożaru i konieczności skorzystania z hydrantów jesteśmy pozostawieni bez wody pożarowej. W miejscach nieogrzewanych, narażonych na działanie mrozu, zamarznięta woda może zniszczyć strukturę rurociągu, co w ekstremalnych sytuacjach może skutkować koniecznością jego wymiany. Aby temu zapobiec, warto odpowiednio zaizolować przewody otulinami i zabezpieczyć je kablami grzejnymi, które doskonale poradzą sobie z ochroną instalacjo wodno-kanalizacyjnej przed szkodliwym działaniem niskich temperatur.

Źródło: Thermaflex

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *