Prawidłowy dobór i montaż rozdzielacza ogrzewania podłogowego

Współpraca tradycyjnej instalacji grzejnikowej z ogrzewaniem podłogowym wymaga zamontowania dodatkowej armatury mieszającej ze względu na różne parametry pracy dwóch typów instalacji. Do analizy załóżmy konkretny przykład, w którym zaprojektowana instalacja podłogowa będzie współpracować z ogrzewaniem grzejnikowym o wyższych parametrach pracy. Pętle ogrzewania podłogowego znajdują się na jednej kondygnacji. W tym wypadku oprócz rozdzielacza grzejnikowego będzie potrzebny rozdzielacz do ogrzewania podłogowego wyposażony w miejscowy układ mieszający zamontowany bezpośrednio na rozdzielaczu.

pojedyncze-przylacze-grzejnikowe-katowe-wl-z-niklowana-rurka

Ogrzewanie płaszczyznowe wymaga dokładniejszej regulacji i w dużo mniejszym stopniu „toleruje” błędy wykonawcy w porównaniu do systemu grzejnikowego. Odpowiedni rozdzielacz powinien zatem być wyposażony w zawory termostatyczne na poszczególnych pętlach ogrzewania z możliwością montażu głowic termoelektrycznych. Dodatkowo może być uzbrojony w przepływomierze w celu regulacji przepływów w poszczególnych obwodach grzewczych. Taki typ rozdzielacza oferowany jest przez firmę Ferro (fot.1). Aby przygotować czynnik grzewczy o odpowiednich parametrach potrzebny jest jeszcze układ mieszający wspomagany przez dodatkową pompę obiegową np: termostatyczna grupa mieszająca GM40.

Podłączenie i regulacja

Wybrany rozdzielacz wraz z grupą mieszającą montujemy w szafce podtynkowej, rzadziej nadtynkowej. Trzeba pamiętać o tym aby solidnie przykręcić urządzenia nie dopuszczając do pojawienia się luzów. Prowadzi to niekiedy do powstawania drgań, co za tym idzie hałasu i z czasem możliwości rozszczelnienia całego układu. Montaż grupy mieszającej GM40 do rozdzielacza możliwy jest bez użycia dodatkowych śrubunków (fot.2.). Zastępują je specjalne złączki z uszczelnieniami typu o-ring. Dzięki zastosowaniu czterodrogowego zaworu termostatycznego, regulacja temperatury w instalacji podłogowej sprowadza się jedynie do ustawienia pokrętła na zaworze w takiej pozycji, aby termometr znajdujący się za pompą wskazywał temperaturę czynnika właściwą dla ogrzewania podłogowego (maksymalnie 45-50oC). Konstrukcja termostatycznego zaworu mieszającego nie wymaga od użytkownika ponownej korekty ustawień po ustabilizowaniu się warunków w instalacji, jak również po ewentualnej zmianie ustawień parametrów źródła ciepła.

Po uruchomieniu i dokładnym odpowietrzeniu instalacji niezbędne jest zrównoważenie hydrauliczne układu ogrzewania podłogowego. Dokonujemy jej regulując przepływy w poszczególnych pętlach poprzez odpowiednią nastawę przepływomierzy znajdujących się na belce zasilającej rozdzielacza do odpowiednich wartości zawartych w projekcie instalacji. Jest to bardzo ważne ponieważ nawet najlepiej wykonana instalacja, wyposażona w najlepsze urządzenia może nie działać poprawnie jeżeli nie będzie odpowiednio wyregulowana. Czynnik grzewczy zgodnie z panującymi prawami fizyki popłynie tam gdzie napotka najmniejszy opór czyli do najkrótszych obiegów. Należy pamiętać, że każdy cm instalacji stawia pewien opór hydrauliczny, który musi być pokonany przez pompę. Pętle w ogrzewaniu podłogowym mają różne długości, a co za tym idzie różne opory. Aby zapewnić zrównoważone (równe) nagrzewanie się wszystkich pętli należy ograniczyć przepływy na najkrótszych pętlach, a zwiększyć na najdłuższych.

Dla pełnej kontroli temperatury w pomieszczeniach, w których znajduje się ogrzewanie płaszczyznowe, zaleca się stosowanie głowic termoelektrycznych montowanych na poszczególnych pętlach ogrzewania w połączeniu z regulatorem temperaturowym znajdującym się w samym pomieszczeniu. Może wystąpić sytuacja, w której wszystkie głowice termoelektryczne zostaną zamknięte. Wtedy pompa pracująca w układzie mieszającym może zostać uszkodzona dlatego powinno się wyposażyć rozdzielacz w by-pass różnicy ciśnień, który w tej właśnie sytuacji stworzy tzw. krótki obieg dla pompy do momentu otwarcia się przynajmniej jednej głowicy. Montuje się go na zaworach spustowych z zachowaniem kierunku przepływu zaznaczonego na produkcie. Przykładowy schemat instalacji mieszanej z zastosowaniem wyżej opisanych rozwiązań przedstawia przykładowy rysunek instalacji (rys.1).

Łukasz Biernacki
Product Manager FERRO

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *