Funkcjonalność i bezpieczeństwo — zaufaj zasadom BHP

Stosowanie się do zasad BHP jest obowiązkiem każdego inwestora prowadzącego prace budowlane. Aby spełnić najważniejsze wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, należy odpowiednio zagospodarować teren i wyposażyć pracowników w niezbędny osprzęt.

Głównymi obowiązkami inwestora w zakresie organizacji procesu budowlanego są: zapewnienie projektu budowlanego, wybór kierownictwa budowy oraz stworzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który ma na celu wyeliminowanie zagrożeń związanych z prowadzeniem robót budowlanych. W praktyce wykonanie planu bezpieczeństwa jest powierzane kierownikowi budowy, do którego kompetencji należą także koordynacja robót budowlanych bądź ich poszczególnych etapów oraz prowadzanie zmian w planie BIOZ wynikających z postępu robót budowlanych. Na pracodawcy spoczywa natomiast odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie, zwłaszcza niedopuszczenie pracowników do pracy, która wymaga specjalnych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, gdy takich nie posiadają. Równie istotne jest kompleksowe wyposażenie stanowisk pracy w sprawne maszyny oraz inne urządzenia spełniające wymagania zasadnicze oraz minimalne.

Plac budowy — zasady bezpieczeństwa

Rozpoczęcie robót budowlanych musi być poprzedzone odpowiednim zagospodarowaniem terenu budowy, jego ogrodzeniem (na wysokość min. 1,5 m) oraz wyznaczeniem miejsca na zaplecze dla urządzeń i materiałów budowlanych. Należy także zadbać o bezpieczeństwo w tzw. strefach niebezpiecznych na terenie budowy, czyli w miejscach, w których występują wyraźne zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi. Obszary izolowane wokół obiektów budowlanych powinny stanowić 1/10 wysokości budynku, przy czym minimalny wymiar tej strefy nie może być mniejszy niż 6 m. Jedynie w zwartej zabudowie miejskiej można ten obszar zmniejszyć, ale pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań zabezpieczających przed spadającymi materiałami lub narzędziami. Wszystkie przejścia i przejazdy przez teren budowy należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi o nachyleniu 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia umieszczonymi na wysokości minimum 2,4 m w najniższym punkcie terenu. Wszelkie drogi wewnętrzne, o szerokości dostosowanej do środków transportu wykorzystywanych na placu budowy, powinny ponadto zostać utwardzone [źródło: www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy-na-budowie_60508.html].

Jednym z ważniejszych punktów podczas organizacji placu budowy jest doprowadzenie energii elektrycznej. Powinno być to zaprojektowane i wykonane przez wykwalifikowanych pracowników z branży elektrotechnicznej i elektroinstalacyjnej najlepiej znających wymogi BHP. Osprzęt siłowy (m.in. gniazda i wtyczki przemysłowe, rozdzielnice przenośne i podwieszane, rozłączniki czy obudowy elektryczne od sprawdzonych producentów) powinien cechować się wysoką wytrzymałością udarową, doskonałymi właściwościami izolacyjnymi oraz stabilnością termiczną. Należy korzystać z usług osób posiadających odpowiednie uprawnienia, aby ustrzec pracowników budowy w trakcie ich prac przed porażeniem prądem. Instalatorzy często mogą zaproponować konkretnego producenta rozdzielnic, wtyków czy gniazd przemysłowych, którego osprzęt będzie najlepiej spełniał wymogi bezpieczeństwa i funkcjonalności na danym terenie. Jedyne przy zachowaniu wysokich norm jakościowych i stosowaniu najwyższej jakości produktów możliwe jest zapewnienie pracownikom pełnego bezpieczeństwa. Należy przy tym pamiętać o systematycznych kontrolach instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Przykładowe produkty elektrotechniczne dedykowane na budowę można znaleźć na stronie producenta pce.pl.

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułJak właściwie zabezpieczyć biurowiec przed pożarem?
Następny artykułW poszukiwaniu odpowiednich rozdzielnic elektrycznych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here