Instalacje słoneczne – jak zabezpieczyć użytkownika przed poparzeniem?

Alternatywne źródła ciepła, w stosunku do gazowych lub olejowych urządzeń grzewczych przygotowujących ciepłą wodę użytkową, stają się coraz bardziej powszechnym rozwiązaniem. Instalacje słoneczne są w stanie podgrzać ciepłą wodę do temperatur przekraczających 70°C. W takich przypadkach pojawia się pytanie, jak zabezpieczyć użytkownika przed poparzeniem.

Fot. 1. Termostatyczny zawór mieszający VTA321.Fot. 1. Termostatyczny zawór mieszający VTA321.

W przypadku instalacji słonecznych, których zadaniem jest przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) istnieje możliwość uzyskania temperatury w pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u rzędu 90°C. W takim przypadku może dojść do poparzenia podczas korzystania z ciepłej wody. Oczywiście obecnie dostępne urządzenia regulujące pracę układów słonecznych posiadają możliwość ograniczenia żądanej temperatury ciepłej wody użytkowej. Korzystanie jednak z tej funkcji prowadzi do nieekonomicznej pracy instalacji, ponieważ pozyskiwana jest tylko część energii słonecznej. Ekonomiczna praca instalacji solarnej polega na maksymalnym wykorzystaniu energii słonecznej. Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. powinien być ładowany do maksymalnej możliwej temperatury. Istnieje jednak wtedy ryzyko poparzenia, ale prostym rozwiązaniem jest zastosowanie w instalacji termostatycznego zaworu mieszającego. Urządzenie firmy ESBE z serii VTA to termostatyczny zawór mieszający, który zamontowany na wypływie ciepłej wody użytkowej reguluje jej temperaturę. Zawory dostępne są w różnych wielkościach i z różnymi zakresami temperatury pracy, co daje możliwość wyboru odpowiedniego typu. Każdy zawór posiada ochronę przed poparzeniem – oznacza to, że w przypadku awarii dopływu zimnej wody automatycznie zostaje zablokowany dopływ wody ciepłej.

Rys. 1. Przykłady instalacji VTARys. 1. Przykłady instalacji VTA

Termostatyczne zawory mieszające VTA firmy ESBE nie wymagają dodatkowych czujników temperatury, sterowników czy siłowników, pracują one bez napięcia. Dzięki zabudowanemu termostatowi utrzymują żądaną temperaturę ciepłej wody bez względu na przepływ. Zawory VTA to proste urządzenia nie wymagające fachowej wiedzy potrzebnej do montażu. Oznaczenia graficzne, jak i graficzna instrukcja montażu, wykluczają możliwość pomyłki, a instalacja zaworu jest bardzo łatwa i szybka.

REKLAMA


Zastosowanie termostatycznych zaworów mieszających serii VTA firmy ESBE daje możliwość wykorzystania w pełni energii słonecznej przez instalację solarną – co przekłada się na jej ekonomiczną pracę i gwarantuję szybki zwrot inwestycji.

Krzysztof Kamycki

ESBE Hydronic Systems Sp. z o.o.
ul. Garbary 56, 61-758 Poznań
www.esbe.pl

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *