Jak dobrać pompę do zasilania w wodę domu i ogrodu?

Z nastaniem wiosny powracają dyskusje na temat zaopatrzenia w wodę domów prywatnych, domów na działkach rekreacyjnych i ogródkach działkowych. Przy wyborze rozwiązań należy wziąć pod uwagę wiele czynników, poczynając od źródła wody.

SCALA1 / SCALA1 TWIN - kompaktowe hydrofory zdalnie sterowane
SCALA1 / SCALA1 TWIN – kompaktowe hydrofory zdalnie sterowane

Jeżeli do posesji lub działki nie jest doprowadzony wodociąg, to będziemy skazani na studnię wierconą lub studnię kopaną, kręgową. Rodzaj zastosowanej pompy będzie wówczas uwarunkowany przede wszystkim poziomem dynamicznego lustra wody i głębokością warstwy wodonośnej. Jeżeli możemy skorzystać z sieci wodociągowej, to należy postawić pytanie, czy ciśnienie wody jest odpowiednio wysokie i stabilne dla naszych potrzeb. Jeżeli nie, należy zastosować odpowiednią pompę. W celu ułatwienia wyboru odpowiedniego rozwiązania i doboru właściwej pompy, ich producenci oferują przewodniki doboru pomp. Są one dostępne zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej.

Wybór rodzaju pompy ze względu na źródło wody

W gospodarstwie domowym zazwyczaj potrzebujemy wody pitnej, jak i wody do celów gospodarczych. Źródłem wody pitnej jest najczęściej woda wodociągowa lub woda ze studni, która często wymaga uzdatnienia. Woda do celów gospodarczych może pochodzić ze zbiornika naziemnego lub podziemnego na deszczówkę, jak również ze zbiornika dachowego, w naszym kraju spotykanego sporadycznie. Zasadnicze znaczenie przy wyborze rodzaju pompy mają warunki jej pracy, tzn. czy po stronie ssawnej pompy będzie zapewniony napływ (dodatnie ciśnienie wlotowe), czy też pompa musi zasysać wodę (ujemne ciśnienie wlotowe). W pierwszym przypadku możemy zastosować pompę normalnie ssącą, która wymaga napływu po stronie ssawnej. Pompa z eżektorem, zapewniającym samozasysanie, również sprawdzi się w tym rozwiązaniu. W niektórych konstrukcjach tych pomp mamy możliwość wyboru rodzaju pracy (z napływem lub bez). W obu przypadkach pompy są montowane na sucho. W sytuacji, gdy pompa musi zasysać wodę, znaczenie ma poziom lustra wody. Jeżeli w naszych warunkach wynosi on nie więcej niż 8 m, to wystarczy zastosować pompę samozasysającą. Jeżeli poziom lustra wody przekracza 8 m, to właściwym rozwiązaniem jest zastosowanie pomp zanurzonych w wodzie: głębinowych lub tzw. zatapialnych. W obu przypadkach, jak wskazuje ich nazwa, pompy montowane są w wodzie. Wybór rodzaju pomp montowanych w wodzie zależy głównie od dwóch czynników: średnicy wykopu lub odwiertu oraz głębokości warstwy wodonośnej. Dopuszczalna głębokość montażu pomp zanurzeniowych poniżej lustra wody zazwyczaj nie przekracza 10 m. Również ze względu na ich wymiary pompy te montowane są głównie w studniach kręgowych. Jeżeli odwiert jest niewielkich rozmiarów (np. 3” lub 4”), a warstwa wodonośna pozwala na całkowite zanurzenie pompy, to najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie pompy głębinowej.

REKLAMA

CME BOOSTER – wydajny zestaw stałego ciśnienia do pracy z napływem
CME BOOSTER – wydajny zestaw stałego ciśnienia do pracy z napływem

Dobór wielkości pompy ze względu na wydajność i wysokość podnoszenia

Jeżeli wiemy już jaki rodzaj pompy będzie odpowiedni dla danego źródła wody oraz jakie będą warunki jej pracy, należy dobrać wydajność oraz wysokość podnoszenia pompy. Precyzyjny dobór wymaga znajomości charakterystyki hydraulicznej pompy, oporów, jakie pompa będzie mieć do pokonania i ostatecznie ciśnienia, jakie jest wymagane na wylewkach lub innych punktach instalacji, np. na zraszaczach systemu nawadniania. Doboru pompy w taki sposób dokonują projektanci i instalatorzy dysponujący wiedzą w tym zakresie i posługujący się sprawnie programami do doboru pomp. Dla osób nie korzystających z usług profesjonalistów, tworzone są skrócone przewodniki doboru, które w przystępny sposób i zazwyczaj w formie grafi cznej pozwalają na dobór wielkości pompy. Zapotrzebowanie na wodę jest szacowane z uwzględnieniem liczby punktów poboru wody, a ciśnienie w zależności od liczby kondygnacji budynku. W przypadku pomp pracujących w wodzie, do określenia wysokości podnoszenia niezbędna jest znajoznajomość materiału rury tłocznej, jej długość zarówno w pionie, jak i w poziomie oraz jej średnica. Należy pamiętać, aby dokładnie sprawdzić warunki, przy jakich dokonywane były obliczenia przy doborze pomp w skróconych przewodnikach doboru. Jeżeli rzeczywiste warunki odbiegają od założonych, np. rura tłoczna ma mniejszą średnicę lub w instalacji jest więcej kolanek lub zaworów niż uwzględniono w obliczeniach, to korzystanie z takich przewodników może prowadzić do błędnych doborów. Przy rozbudowanych instalacjach najlepiej zdać się na doświadczenie profesjonalistów.

SCALA2 – kompaktowy hydrofor utrzymujący stałe ciśnienie
SCALA2 – kompaktowy hydrofor utrzymujący stałe ciśnienie

Oferta Grundfos w zakresie pomp do zasilania w wodę domu i ogrodu

Spośród hydroforów zdolnych do zasysania wody należy wymienić:

  • kompaktowe hydrofory SCALA2, SCALA1 i SCALA1 TWIN
  • hydrofory typu Jet na bazie pomp JP

Spośród hydroforów wymagających napływu i utrzymujących stałe ciśnienie Grundfos poleca:

  • CME Booster
  • CMB TWIN (dla punktów poboru większych od 20).
SBA – pompa zatapialna ze zintegrowanym sterownikiem
SBA – pompa zatapialna ze zintegrowanym sterownikiem

Najbardziej odpowiednie pompy do montażu w wodzie:

  • pompy głębinowe 3” SQ/SQE również zestawiane w pakiety zawierające niezbędne elementy instalacji
  • pompy zanurzeniowe serii SB ze sterownikami PM1 i PM2 oraz SBA ze sterownikami zintegrowanymi z pompą.

Grundfos oferuje nie tylko szeroką gamę pomp o konstrukcji odpowiedniej do różnych źródeł wody, sposobów montażu, wydajności i wysokości podnoszenia, ale również programy oraz przewodniki do doboru pomp. Wiele praktycznych informacji o doborze pomp można też znaleźć w modułach szkoleniowych Grundfos Ecademy na stronach internetowych fi rmy. Dokładną specyfikację wymienionych pomp do domu i ogrodu można znaleźć na stronach internetowych Grundfos, w zaawansowanych programach doboru oraz w wielu artykułach publikowanych w Fachowym Instalatorze. Poradniki doboru, o których wspomniano w artykule, są dostępne w wykazie literatury przypisanej do danego produktu. Dobierając pompy do domu i ogrodu na podstawie oferowanych przewodników, będzie można mieć satysfakcję z samodzielnego ich doboru, a w efekcie prawidłowo dobrane pompy będą pracowały bezawaryjnie przez długi okres eksploatacji.

Zbigniew Waśkiewicz External Expert Grundfos Pompy Sp. z o.o.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *