Jakie układy pompowe do wody i ścieków są obecnie stosowane w budownictwie?

Układy pompowe stosowane w instalacjach sanitarnych budynków mieszkalnych i przemysłowych mają za zadanie transportowanie medium na odpowiednią wysokość lub odległość. W zależności od rodzaju medium wyróżnia się między innymi układy pompowe mające zastosowanie w zaopatrzeniu w wodę w gospodarce komunalnej i przemyśle, w systemach przeciwpożarowych, instalacjach wody użytkowej (np. w wielopiętrowych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych), stacjach ujęć wodnych, instalacjach nawadniających i deszczowniach, instalacjach zraszających, myjniach, służące do podnoszenia ciśnienia wody lub odpowiedzialne za przepompowywanie ścieków komunalnych, technologicznych lub wody opadowej. Niewątpliwie systemy te pełnią ważną i niezbędną rolę w użytkowaniu budynków, dlatego decyzja o zastosowaniu, któregoś z nich podejmowana jest już na etapie projektu inwestycji.

jakie uklady pompowe do wody i sciekow sa obecnie stosowane w budownictwie1 1024x685 - Jakie układy pompowe do wody i ścieków są obecnie stosowane w budownictwie?

Zestawy pompowe do wody – co warto wiedzieć?

Zapewnienie stałego ciśnienia w instalacji wodociągowej ma bardzo istotne znaczenie nie tylko dla wygody użytkowników, ale powinno być również ważne dla zarządcy budynku. Stały, nieprzerwany dostęp do bieżącej wody jest czymś bez czego dziś nie wyobrażamy sobie życia. Dlatego w budynkach, w których ciśnienie wody byłoby niewystarczające montuje się zestawy hydroforowe, zapewniające stabilną pracę instalacji. Urządzenia te dobiera się na podstawie założonych w projekcie parametrów pracy takich jak: maksymalne zapotrzebowanie na wodę – Qmax [l/sek] oraz niezbędne ciśnienie na wyjściu – hmin [m H2O] i najczęściej montuje się w pomieszczeniach przeznaczonych na hydrofornię. Warto tu zaznaczyć, że cechami, które powinien spełniać dobry układ pompowy są: bezobsługowa cicha praca, gwarancja zapewnienia zakładanych parametrów pracy, komponenty dobrej jakości i energochłonność. Osobą odpowiedzialną za nadzorowanie ich pracy jest właściciel budynku lub zarządca nieruchomości (wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia).

Zestawy przeciwpożarowe jako zabezpieczenie przez nieprzewidzianymi zdarzeniami

jakie uklady pompowe do wody i sciekow sa obecnie stosowane w budownictwie2 - Jakie układy pompowe do wody i ścieków są obecnie stosowane w budownictwie?

Poza zestawami pompowymi przeznaczonymi do pracy w standardowych warunkach na rynku istnieje grupa urządzeń przeciwpożarowych. Są to złożone systemy pompowe, których praca odbywa się automatycznie, a ich celem jest zabezpieczenie budynku przez skutkami pożaru. Zestawy przeciwpożarowe produkowane są w oparciu o określone normy i muszą posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające je do użytku w budynkach prywatnych i publicznych. Najczęściej stosuje się je w miejscach narażonych na wystąpienie pożaru np. w zakładach produkcyjnych, w których istnieje duże ryzyko zaprószenia ognia, w budynkach, w których przebywają duże grupy ludzi (np. w galeriach handlowych) lub gdy akcje ratownicze przeprowadzane przez straż pożarną mogą być utrudnione, czyli np. w parkingach podziemnych.

Przepompownie ścieków i wód deszczowych, tłocznie ścieków

jakie uklady pompowe do wody i sciekow sa obecnie stosowane w budownictwie3 - Jakie układy pompowe do wody i ścieków są obecnie stosowane w budownictwie?

Odrębną grupą urządzeń pompowych są przepompownie i tłocznie ścieków. Systemy te mogą być stosowane jako cześć instalacji kanalizacyjnych np. na osiedlu domków jednorodzinnych lub jako odrębna instalacja stosowana w przemyśle. Powyższe urządzenia znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. Za ich pomocą możliwe jest przetransportowanie ścieków niezależnie od ukształtowania terenu. Powszechnie stosowane są przy budowie kanalizacji sanitarnych, deszczowych i przemysłowych miast, wsi oraz zakładów produkcyjnych. Są one głównym elementem nowoczesnej gospodarki wodno – ściekowej transportującym ścieki sanitarne, wody deszczowe, wody drenażowe i wody z odwodnień na większe odległości lub podnoszącym je na wyższy poziom. Pompownie przetłaczają ścieki do kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub tłocznej (ciśnieniowej). Stanowią one zwarty, kompletny obiekt zapewniający automatyczną pracę.

Wykonanie projektu ma kluczowe znaczenie

Zarówno w przypadku układów pompowych do wody, jak i do ścieków istotne jest, aby ich montaż przewidzieć już na etapie projektu. Odpowiedni dobór urządzenia oraz wykonanie kompleksowego projektu instalacji sanitarnej pozwala inwestorowi zaplanować poszczególne etapy prac i jest gwarancją bezawaryjnego użytkowania inwestycji w przyszłości oraz minimalnego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Nadzór i diagnostyka są ważne

Nadzór, konserwacja i bieżąca diagnostyka stanu technicznego urządzeń pompowych jest niezwykle istotna. Pozwala obniżyć koszty użytkowania instalacji, wyeliminować nieprzewidziane awarie, których efektem może być np. brak dostępu do wody, czy zagwarantować bezpieczeństwo pracy. Diagnostykę pracy pomp czy układu sterującego ich pracą najlepiej jest zlecić profesjonalistom – producentowi danego urządzenia lub autoryzowanemu serwisowi. Ich pomoc może okazać się nieoceniona, szczególnie w sytuacjach, gdy niemożliwe jest wyłączenie układu pompowego z użytkowania.

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułInteligentne połączenie pompy ciepła i fotowoltaiki
Następny artykułKompletne zestawy mieszające do ogrzewania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here