Klimakonwektor Vido – nowatorskie rozwiązanie

Dwufunkcyjny klimakonwektor Vido to nowe i przemyślane rozwiązanie ułatwiające uzyskanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach domowych oraz biurowych. Błyskawicznie ogrzewa, gdy jest zimno i chłodzi, gdy panuje upał.

Klimakonwektor Vido - nowatorskie rozwiązanie dwa w jednym

Klimakonwektor Vido dysponuje maksymalną mocą 9266 W przy ogrzewaniu i 4147 W przy chłodzeniu. Na pierwszy rzut oka to tradycyjny grzejnik, ale latem chroni pomieszczenia przed zbyt wysokimi temperaturami. Po ustawieniu temperatury na łatwym w obsłudze panelu sterowania, urządzenie nawiewa orzeźwiające powietrze do pomieszczeń.

W miesią cach zimowych woda grzewcza przepływa przez wymiennik oddają c ciepło pomieszczeniom. Latem, dzięki zastosowaniu zintegrowanego wentylatora, to samo urzą dzenie zapewni chłodzenie pomieszczeń . Wymiennik ciepła klimakonwektora Vido jest napełniany wodą lodową , pochodzą cą z pompy ciepła działają cej w cyklu odwró conym lub z wytwornicy wody lodowej. Vido nawiewa do pomieszczeń orzeź wiają ce schłodzone powietrze za pomocą zintegrowanego wentylatora o zmiennym ustawieniu prę dkoś ci obrotó w.

REKLAMA


Klimakonwektory Purmo Vido mogą zostać zaprogramowane tak, aby uwzglę d niać indywidualne zapotrzebowanie na ciepło każ dego obsługiwanego pomieszczenia.

www.purmo.pl

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *