Kotły na paliwa stałe, spełniające wymogi dyrektywy EcoDesign – charakterystyka urządzeń

  Dyrektywa EcoDesign została wprowadzona w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej na mocy Rozporządzenia Komisji UE i z dniem 1 stycznia bieżącego roku oficjalnie weszła w życie. Jej wpływ na rynek kotłów grzewczych na paliwa stałe trudno przecenić. Warto więc przeanalizować cechy kotłów, które spełniają jej wymagania oraz wpływ dyrektywy na całą otoczkę prawną wokół kotłów na paliwa stałe.

  kotly na paliwa stale spelniajace wymogi dyrektywy ecodesign – charakterystyka urzadzen - Kotły na paliwa stałe, spełniające wymogi dyrektywy EcoDesign – charakterystyka urządzeń
  Fot. 1. Paliwem dla modelu SAS Bio Compact jest biomasa w postaci sprasowanego granulatu drzewnego

  Jeszcze 20 lat temu na polu normowania emisji zanieczyszczeń przez kotły panowała całkowita dowolność. Do dziś w wielu domach działają kotły wykonane w latach 90-tych ubiegłego wieku, które nie spełniają wymagań absolutnie żadnej klasy wg normy PN-EN 303-5:2002, ale wciąż oklejone są bezwartościowymi oznaczeniami nadawanymi im przez producentów i głoszącymi przyznanie im bliżej nieokreślonego „certyfikatu EKO”. Dość regularnie były to efekty tzw. radosnej twórczości producentów, których nie obowiązywały praktycznie żadne przepisy i którzy sami, dla wspomagania sprzedaży swoich wyrobów, wymyślali certyfikaty, oznaczenia, rzekome zgodności z czymś EKO-niedookreślonym. Najważniejsze, że w dokumentacji i na tabliczce znamionowej było coś o ekologii, oszczędności i przyjazności dla środowiska. Wejście Polski do Unii Europejskiej i wdrożenie normy PN-EN 303-5 w jej brzmieniu z roku 2002, a następnie w wersji z 2012 roku, spowodowało duże zmiany. Po pierwsze, w wersji z 2002 roku norma zniosła dotychczasowe dobrowolne i samodzielnie tworzone certyfi katy, wprowadzając tak zwane klasy 1, 2 i 3, i w ten sposób porządkując nieco metody oceny tego, na ile emisyjny jest każdy kocioł.

  kotly na paliwa stale spelniajace wymogi dyrektywy ecodesign – charakterystyka urzadzen2 - Kotły na paliwa stałe, spełniające wymogi dyrektywy EcoDesign – charakterystyka urządzeń
  Fot. 2. Model Komfort Eko Lux spala ekogroszek osiągając sprawność 92% i posiada 132-kilogramowy pojemnik paliwa. Fot. DEFRO

  Problem w tym, że nadal była to norma do dobrowolnego stosowania, a więc jej zapisy były w dużym stopniu martwe. Dlatego też – to po drugie – wzrastająca świadomość problemów z emisją CO, CO2 i generowaniem smogu, zaowocowała nową normą PN-EN 303-5, wprowadzającą ostrzejsze obostrzenia i dwie dodatkowe klasy 4 oraz 5, z których ta ostatnia od 2017 roku stała się przymusowa, a nie dobrowolna. Oznacza to, że wszystkie nowo produkowane kotły na węgiel, drewno i wszelkie inne paliwa stałe, muszą od 2017 roku spełniać wymagania dla klasy 5-tej, czyli emitować minimalną ilość tlenku węgla, substancji smolistych oraz pyłów, przy określonej sprawności. Zwieńczeniem tej ścieżki stało się wejście w życie zapisów zawartych w dyrektywie EcoDesign, które w dużej mierze powieliły wymogi normy PN-EN 303-5: 2012 lecz oprócz dopuszczenia wyłącznie kotłów klasy 5-tej (w zasadzie podział na klasy emisyjne zniknął, weszły za to klasy efektywności energetycznej, która jest wiodącym motywem całej dyrektywy), dołożyły również progi emisji dla tlenków azotu, wymusiły stosowanie etykiet energetycznych na wzór tych obowiązujących w świecie sprzętu AGD oraz nakazały producentom podawać przeciętną sezonową sprawność ich wyrobów, co jest parametrem z grubsza oddającym ich realne możliwości.

  kotly na paliwa stale spelniajace wymogi dyrektywy ecodesign – charakterystyka urzadzen3 - Kotły na paliwa stałe, spełniające wymogi dyrektywy EcoDesign – charakterystyka urządzeń
  Fot. 3. Wymiennik w kotle Draco D wykonany jest z wysokiej jakości, atestowanej stali o grubości 8 mm. Fot. TEKLA

  W efekcie wszystkie sprzedawane od stycznia 2020 nowe kotły na paliwa stałe, mogą emitować co najwyżej o 90% mniej zanieczyszczeń niż kotły klasyfikowane wcześniej w obrębie klasy 1-szej, a najlepiej jeśli będzie to wręcz o 91-92% czy nawet 95% mniej zanieczyszczeń. Oczywiście nasuwa to wnioski, że nowoczesne kotły zgodne z wymogami dyrektywy EcoDesign, muszą się istotnie różnić od swoich poprzedników z minionych lat, skoro osiągnęły tak wysoką redukcję emisji zanieczyszczeń przy znacznie wyższej efektywności. Rzeczywiście tak jest, lecz o tym traktuje kolejny rozdział niniejszego omówienia. Tymczasem na koniec tego rozdziału warto wspomnieć o największej różnicy między normą PN-EN 303-5 w wersji z 2002 i 2012 roku, a dyrektywą EcoDesign.

  kotly na paliwa stale spelniajace wymogi dyrektywy ecodesign – charakterystyka urzadzen4 - Kotły na paliwa stałe, spełniające wymogi dyrektywy EcoDesign – charakterystyka urządzeń
  Rys. 4. Sterownik ST-555P to ogromne ułatwienie w zarządzaniu pracą urządzenia jakim jest kocioł na paliwa stałe. Fot. SAS

  Istota różnicy leży w tym, że normy nie są przepisami cokolwiek wymuszającymi, choć faktycznie mogą stać się podstawą dla aktów które wprowadzają określone wymogi. Najczęściej w jakimś stopniu wpływają na producentów i dają mniejszy lub większy impuls do wprowadzania pozytywnych rozwiązań, lecz nie są przepisami zmuszającymi wytwórców do określonych działań. Można je ewentualnie przyrównać do zachęty, która działa raz lepiej, raz gorzej. Natomiast dyrektywa jest aktem prawnym, który stanowi prawo, wprowadza przepisy którym podlegają wszyscy wytwórcy w danej branży i wszystkie wskazane w niej wyroby.

  kotly na paliwa stale spelniajace wymogi dyrektywy ecodesign – charakterystyka urzadzen5 - Kotły na paliwa stałe, spełniające wymogi dyrektywy EcoDesign – charakterystyka urządzeń
  Fot. 5. W serii Ekopell zastosowano sterownik z dotykowym wyświetlaczem zamkniętym w metalowej i malowanej proszkowo skrzynce. Fot. DEFRO

  W swych zapisach może się opierać na normach – i tak jest w przypadku dyrektywy EcoDesign, która podpiera się normą PN-EN 303-5: 2012 – jednak jej sens i istota polegają na przymusie, który wyklucza dobrowolność stosowania się do norm. Zestawiając dyrektywę EcoDesign z normą PN-EN 303-5:2012 warto jeszcze zwrócić uwagę na pewien istotny niuans, który świetnie ukazuje kolejną stronę wzajemnych relacji między nimi. Otóż istnieje taka możliwość, że dany kocioł spełnia wymagania normy (posiada klasę 5), lecz nie dyrektywy, natomiast na odwrót taki układ nie może już wystąpić. Wynika to z faktu implementacji wymogów normy przez dyrektywę EcoDesign i jednocześnie dodatkowego wyśrubowania wymagań. Dlatego jeśli określony kocioł zgodny jest z dyrektywą, wówczas automatycznie jest również zgodny z normą PN-EN 303-5:2012.

  kotly na paliwa stale spelniajace wymogi dyrektywy ecodesign – charakterystyka urzadzen6 - Kotły na paliwa stałe, spełniające wymogi dyrektywy EcoDesign – charakterystyka urządzeń
  Fot. 6. Tytan Bio jest kotłem żeliwnym z mocno wydłużonym obiegiem spalin dla zwiększenia efektywność. Fot. TEKLA

  Na początek jedno zastrzeżenie – niniejsze omówienie skupia się głównie na kotłach z systemem podajnikowym i przeznaczonych dla domów jednorodzinnych, gdyż to one stanowią lwią część rynku i są najmłodszą oraz jednocześnie najciekawszą odmianą kotłów rozwijanych przez producentów. Kotły zasypowe to nieco inna kategoria, choć i o nich kilka zdań się pojawi, gdyż te urządzenia – w swym najlepszym wydaniu – także mogą spełniać wymagania dyrektywy EcoDesign, co zostaje potwierdzane stosownymi certyfi katami (np. Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi). Wracając do meritum, należy zauważyć, że już dość pobieżna analiza zapisów dyrektywy EcoDesign uświadamia czytelnikowi jej powinowactwo ze znaną dyrektywą ErP.

  kotly na paliwa stale spelniajace wymogi dyrektywy ecodesign – charakterystyka urzadzen7 - Kotły na paliwa stałe, spełniające wymogi dyrektywy EcoDesign – charakterystyka urządzeń
  Fot. 7. Przykładem kotła na drewno z ręcznym załadunkiem i sprawnością na poziomie 90% jest Viadrus U68. Fot. VIADRUS

  To właśnie dlatego tak duży nacisk został w niej położony na jak najmniejsze zużycie paliwa podczas spalania oraz pozyskanie maksimum jego energii dla maksymalnego efektu, co przekłada się na możliwie największą efektywność paleniska. Takie wytyczne nie mogły pozostać bez wpływu na sposób działania i konstrukcję kotłów na paliwa stałe. Znaczącą rolę w tym, że nowoczesne kotły certyfikowane na zgodność z wymogami dyrektywy EcoDesign uzyskują tak wysoką – oczekiwaną przez obie wspomniane dyrektywy – efektywność pracy, odgrywa automatyka procesów w nich zachodzących.

  kotly na paliwa stale spelniajace wymogi dyrektywy ecodesign – charakterystyka urzadzen8 974x1024 - Kotły na paliwa stałe, spełniające wymogi dyrektywy EcoDesign – charakterystyka urządzeń
  Fot. 8. Eco-Pell to duże kotły (100-300 kW) z automatycznym podajnikiem peletu lub eko-groszku. Fot. SAS

  Pieczę nad nią trzymają sterowniki, zwane też elektronicznymi regulatorami, które obsługuje się z reguły z poziomu panelu dotykowego umieszczonego na kotle, ale też coraz częściej za pośrednictwem smartfonu, tabletu czy komputera PC. Niektóre kotły wyposaża się w dodatkowe sterowniki odpowiedzialne za sam proces podawania paliwa, jednak pozostają one w ścisłej współpracy z głównym modułem sterującym. Sterowniki umożliwiają m.in. regulację mocy paleniska (utrzymują stałość procesu spalania) opierając się na czujnikach, które permanentnie mierzą temperaturę i informują o zmianach stanu paleniska czy też o aktualnym stanie (temperaturze) spalin. Robią to w ten sposób, by utrzymywać parametry wprogramowane przez domowników w sposób automatyczny i bez angażowania ich do stałego kontrolowania procesów i regularnego ręcznego manipulowania przy panelu dotykowym.

  kotly na paliwa stale spelniajace wymogi dyrektywy ecodesign – charakterystyka urzadzen9 - Kotły na paliwa stałe, spełniające wymogi dyrektywy EcoDesign – charakterystyka urządzeń
  Rys. 9. Regulator ciągu Smartflow utrzymuje właściwą temperaturę komina i ogranicza skropliny.V

  Automatyka nowoczesnych kotłów na paliwa stałe najczęściej kojarzy się z usprawnieniem, jakim jest mechanizm podawania paliwa z zasobnika do komory spalania, co odbywa się za pośrednictwem tzw. ślimaków transportowych – poruszanych kołami zębatymi dzięki łańcuchowemu napędowi, czy też z takim patentem jak automatyczny zapłon paliwa realizowany przy wykorzystaniu grzałek oraz system podtrzymywania ognia, jednak jeszcze ciekawiej przejawia się ona w systemach zabezpieczeń termicznych kotłów, chroniących system przed przegrzaniem. Na początek podstawa, czyli czujnik temperatury kotła – gdy dopuszczalna temperatura zostaje przekroczona, wówczas powiadamia on domowników o tym fakcie poprzez alarm dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu dotykowym, a jednocześnie uruchamia automatyczne procesy przywracające stan prawidłowy.

  kotly na paliwa stale spelniajace wymogi dyrektywy ecodesign – charakterystyka urzadzen10 - Kotły na paliwa stałe, spełniające wymogi dyrektywy EcoDesign – charakterystyka urządzeń
  Rys. 10. BIO SPARK to automatyczny kocioł na pelet, idealny do niskich kotłowni. Fot. SAS

  W wielu kotłach ów proces polega na czasowym wyłączeniu nawiewu powietrza oraz podajnika paliwa do momentu, gdy temperatura spada np. z 90°C do bezpiecznego poziomu 60°C. Osiągnięcie tej niżej temperatury powoduje wysłanie przez czujnik sygnału z poleceniem powrotu kotła do pracy w docelowym trybie automatycznym wg. wprogramowanych danych. Innym przejawem wyrafinowania zastosowanej w tych kotłach automatyki, są zabezpieczenia przed cofnięciem się żaru do zasobnika paliwa, co wiąże się z konstrukcją systemu podawania paliwa. W dużym uogólnieniu rozwój tego systemu zaczął się w chwili wprowadzenia podajników na biomasę wyposażonych w dwie spirale transportowe (dwa ślimaki) rozdzielonych kanałem przesypowym.

  kotly na paliwa stale spelniajace wymogi dyrektywy ecodesign – charakterystyka urzadzen11 - Kotły na paliwa stałe, spełniające wymogi dyrektywy EcoDesign – charakterystyka urządzeń
  Rys. 11. Estyma Igneo to sterownik spotykany m.in w kotłach żeliwnych Tytan Bio na pelet. Fot. TEKLA

  Konstrukcja i sposób działania tego zabezpieczenia eliminuje niebezpieczeństwo cofnięcia płomienia w stronę komory z opałem zarówno w trakcie normalnej pracy jak też w sytuacji zaniku zasilania.Ważną cechą charakterystyczną kotłów zgodnych z EcoDesign jest wykorzystywanie specjalnych paneli ceramicznych w komorach spalania dla zwiększenia efektywności paleniska oraz wykorzystywanie zamontowanych poza palnikiem wentylatorów nadmuchowych dla dostarczania powietrza do procesów spalania paliwa. Nie trzeba przy tym wspominać, że pracą ich (wentylatorów) płynnie zarządza moduł sterujący, bazujący na informacjach z czujników i dawkujący ilość powietrza stosownie do potrzeb. Ceramika pojawia się też w wymiennikach ciepła, które również osiągnęły w ostatnich latach niespotykany poziom efektywności – w kotłach na paliwa stałe (biomasa).

  kotly na paliwa stale spelniajace wymogi dyrektywy ecodesign – charakterystyka urzadzenEKPERT - Kotły na paliwa stałe, spełniające wymogi dyrektywy EcoDesign – charakterystyka urządzeń
  Michał Łukasik, Konstruktor ZMK SAS sp. z o.o.

  Zdaniem eksperta

  Dlaczego, w przypadku kotłów na paliwa stałe zgodnych z aktualną dyrektywą EcoDesign, kładzie się tak duży nacisk na jakość stosowanego w nich paliwa?

  Od 1 stycznia 2020 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do wprowadzania do obrotu i użytkowania wyłącznie takich kotłów na paliwa stałe, które zgodne są z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Zgodnie z jego wytycznymi sezonowa efektywność energetyczna kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW musi wynosić co najmniej 75% oraz 77% w przypadku kotłów o znamionowej mocy cieplnej powyżej 20 kW, przy emisji tlenku węgla dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń wynoszącej max. 500 mg/m³. Inne wartości emisji dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń powinny maks. wynosić 20 mg/m³ (organiczne związki gazowe OGC) oraz 40 mg/m³ (emisja pyłu). Z kolei wartości emisji tlenków azotu (NOx) wyrażonych jako ekwiwalent dwutlenku azotu (NO2) nie mogą przekraczać 200 mg/m³ (dla kotłów na biomasę) oraz 350 mg/m³ (dla kotłów na paliwa kopalne). Wysoka jakość stosowanego paliwa ma bezpośredni wpływ na możliwość spełnienia przez kotły na paliwa stałe restrykcyjnych wymogów dyrektywy oraz gwarantuje uzyskanie parametrów deklarowanych przez producenta oraz potwierdzonych przez akredytowane laboratoria badawcze. Tyczy się to zarówno kotłów na paliwa kopalne jak i tych na biomasę. W przypadku kotłów SAS na eko-groszek zalecanym paliwem jest węgiel kamienny sortymentu groszek o granulacji 5÷25 mm – paliwo kopalne klasy „a” wg Rozdz. 1 normy PN-EN 303-5:2012 o parametrach przedstawionych w tabeli: Kotły peletowe SAS wyposażane są w opatentowany samoczyszczący palnik peletowy MultiFlame. W tym przypadku dedykowanym paliwem jest biomasa w postaci sprasowanego granulatu drewna typu pelety o średnicy 6÷8 mm – paliwo biogeniczne klasy„C1” wg Rozdz. 1 normy PN-EN 303- 5:2012 o podanych parametrach: Co ważne, podczas wyboru paliwa do kotła oprócz jakości należy mieć na uwadze również granulację. Stosowanie paliwa o większej grubości niż zalecana może skutkować utrudnieniem pracy podajnika, a w konsekwencji jego uszkodzeniem. Paliwo kiepskiej jakości może powodować problemy z doborem ustawień optymalnej pracy kotła i prowadzić do powstawania spieków na palenisku oraz dużych strat paliwa w popiele. Podsumowując, nowoczesne kotły na paliwa stałe mogą skutecznie ograniczać emisje szkodliwych substancji, toksyn oraz pyłów sektora mieszkalnego pod warunkiem, że użytkownicy będą zwracali szczególną uwagę na to jakiej jakości paliwo spalają oraz będą stosowali się do zaleceń producentów urządzeń.

  Oczywiście nadal głównym materiałem konstrukcyjnym wymienników – jedno lub dwupaleniskowych – jest wysokogatunkowa blacha (np. o grubości 6-8 mm). Do ciekawych rozwiązań zaliczyć też trzeba otwory wykonywane na rusztach palników, które wpuszczają powietrze potrzebne w procesie spalania i które jest tu dostarczane przez dmuchawy instalowane bezpośrednio do mieszaczy powietrza. Oczywiście kluczowym wyróżnikiem kotłów znakowanych na zgodność z EcoDesign jest ich bardzo wysoka sprawność przy niezwykle niskiej emisji zanieczyszczeń, lecz o tym pośrednio już wspominał rozdział pierwszy. Natomiast istnieje pewien katalog cech tych kotłów, które co prawda wyróżniają je na tle innych konstrukcji, jednak nie są do końca traktowane jak zalety – często wręcz określa się je mianem wad. Chodzi tu w pierwszej kolejności o wysokie wymagania co do jakości paliwa przewidzianego i wskazanego przez producenta w dokumentacji kotła. Bardzo często określone przez niego parametry dotyczące paliwa są zdumiewająco wysokie i wskazują na takie, które jest nie tylko drogie, lecz również trudno dostępne.

  Wielu użytkowników nie trzyma się kurczowo tych wymagań i zakłada, iż kotły zgodne z EcoDesign są w stanie pracować stabilnie na paliwie niższych klas i jakości, co oczywiście w dużej mierze jest prawdą. Jednak taki zabieg nie raz odbija się na efektywności kotła (czy raczej całego systemu grzewczego) oraz jakości i ilości spalin. Oczywiście nie trzeba wspominać o tym, że w kotłach na pelet nie powinno się palić węglem i na odwrót – obojętnie z jakim paliwem kocioł by nie pracował, za każdym razem należy się tego trzymać dokładnie i nie próbować spalania innego typu paliwa stałego. Taka podmiana może się udać, lecz wszystkie założone parametry, które klasyfikowały kocioł w kategorii EcoDesign Conformity, automatycznie nie zostaną dotrzymane. Kolejna cecha tych kotłów, stanowiąca dla wielu użytkowników spory problem, to praca z temperaturą spalin na poziomie około 80ºC, co niesie ryzyko kondensacji wilgoci z czynnikami wywołującymi korozję (H2SO4). Część producentów sugeruje w dołączonej dokumentacji, by wyposażać komin w ceramiczny wkład odporny na kondensat z udziałem kwasu, ponieważ stalowy prędzej czy później i tak będzie do wymiany, co tak czy inaczej oznacza dodatkowe spore inwestycje w system. Często wskazywaną cechą i zarazem wadą kotłów klasy piątej, oznakowanych na zgodność z EcoDesign, jest obligatoryjny brak rusztu awaryjnego (wynik wprowadzenia w 2017 roku rozporządzenia w sprawie norm emisji dla nowych domowych kotłów), uznanego przez Unię Europejską za palenisko nie spełniające żadnych norm emisyjnych.

  kotly na paliwa stale spelniajace wymogi dyrektywy ecodesign – charakterystyka urzadzenEKPERT.2jpg - Kotły na paliwa stałe, spełniające wymogi dyrektywy EcoDesign – charakterystyka urządzeń
  inż. Dariusz Błaut Dział Marketingu i Szkoleń Defro Sp. z o.o. sp.k.

  Zdaniem Eksperta

  Kotły zgodne z EcoDesign cechują się niską temperaturą spalin, co niesie ryzyko kondensacji wilgoci i korozji komina. Czy zatem inwestując w nowy kocioł klasy 5-tej należy również zmodernizować lub wymienić komin?

  Jeszcze parę lat temu spalanie paliw stałych, głównie w kotłach zasypowych, nie stanowiło problemu dla stanu technicznego przewodów kominowych. Kotły stałopalne o prostej konstrukcji posiadały wysoką temperaturę spalin, a w takich warunkach komin zazwyczaj jest suchy. Jedynym obowiązkiem właściciela kotła była coroczna kontrola kanału spalinowego oraz jego gruntowne czyszczenie. Rzadko właściciel decydował się na zastosowanie wkładu zabezpieczającego swój komin, gdyż naprawdę nie było takiej konieczności. Można śmiało określić, że temperatura spalin w starszych i mniej sprawnych urządzeniach grzewczych wahała się w przedziale: 180-3000C. To gwarantowało bezpieczne przekroczenie tzw. „punktu rosy” i zmniejszenie agresywnych substancji, które występują w trakcie spalania węgla, w tym kwasu siarkowego. Powyższy, dość rozpięty zakres temperatur spalin, uzależniony jest od wielu innych czynników m.in.: prawidłowego doboru mocy kotła, temperatury kotła, średnicy i wysokości przewodu kominowego oraz wilgotności spalanego opału. W momencie gdy na rynku kotłów c.o. opalanych paliwem stałym zaczęły pojawiać się te z większą sprawnością, w których ilość pożądanej energii pozostaje w kotle, pojawił się problem, który możemy określić mianem „chłodnego komina”. Obecne kotły o bardziej złożonej konstrukcji gwarantują wyższą sprawność. Są zgodne z obowiązującymi już w Polsce wymaganiami dyrektyw europejskich. Posiadają certyfikaty Ecodesign oraz zgodnie z normą PN-EN: 303-5 kwalifikują się do klasy 5. Ponadto gwarantują komfortową obsługę, mniejsze zużycie opału i obniżoną emisję niepożądanych substancji do atmosfery. Pomimo wielu wymienionych zalet trzeba zwrócić uwagę na problem niskiej temperatury spalin. Niesie to ryzyko pojawiania się kondensatu szkodliwego dla komina, często dla pomieszczeń użytkowych, a także dla samego kotła. Rzeczywista temperatura w nowoczesnych kotłach może sięgać dużo poniżej progu 1000C. Świadczą o tym pomiary laboratoryjne oraz pomiary czujników spalin (PID), które są seryjnie montowane w kotłach uznanych producentów. Nowoczesne kotły po osiągnieciu zadanej temperatury przechodzą w stan nadzoru (podtrzymania), a wtedy można uznać, że nie pracują swoją nominalną mocą. Właśnie w tym momencie dochodzi do obniżenia temperatury spalin nawet do poziomu 60-700C i wytrącania się kondensatu ze spalin. To zjawisko jest ważnym kryterium do zabezpieczenia komina odpowiednim wkładem. Najpopularniejsze są wkłady ze stali kwasoodpornej lub ceramiczne. W ofercie wielu firm kominiarskich również można znaleźć także usługi renowacji starszych, uszkodzonych kanałów dymowych różnymi metodami m.in. szlamowaniem kominów. Jednak najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest montaż systemowego komina ceramicznego, który jest łatwy w montażu i ma długoletnią żywotność. Są one odporne na korozję, odporne na pożar sadzy oraz zapewniają prawidłowy ciąg. Regułą podczas wymiany kotła stałopalnego, zgodnego z wymaganiami Ekoprojektu, powinno być przystosowanie go do właściwego kanału dymowego już na etapie projektowania.

  Arkadiusz Pytel Kierownik Działu Marketingu w PPH Tekla

  Ekologiczne kotły zgodne z EcoDesign charakteryzują się większą sprawnością, a co za tym idzie niższą temperaturą spalin wynikającą z lepszego odzysku ciepła przez wymiennik kotła. Może to powodować powstawanie kondensacji pary wodnej co w ostateczności prowadzi do zamakania komina i powstawania zacieków. Nie jest to jednak regułą i zdarza się stosunkowo rzadko, a jeżeli już coś takiego ma miejsce można temu zaradzić na kilka sposobów. Najprostszym i chyba najtańszym sposobem jest zainstalowanie na wylocie komina regulatora ciągu typu SMARTFLOW. Urządzenie to poza utrzymywaniem odpowiedniej temperatury komina zapobiegającej tworzeniu się skroplin, utrzymuje stały ciąg niezależnie od warunków atmosferycznych oraz chroni komin przed bezpośrednim dostawaniu się opadów deszczu do wnętrza komina. W rezultacie mamy ciepły i suchy komin, nie cofają się nam spaliny i oszczędzamy na ilości spalanego paliwa. Można również zastosować wkład kominowy ceramiczny lub ze stali kwasoodpornej, jednakże wiąże się to z dużo większymi nakładami finansowymi.

  Trudno się dziwić, to fakt bezdyskusyjny – palenie na ruszcie awaryjnym oznacza kompletne nietrzymanie parametrów emisyjnych, założonych przez normy i dyrektywę. Jednak jego eliminacja zarazem oznacza spory problem w sytuacji awaryjnej jaką jest choćby brak prądu. Wówczas system przestaje działać, kocioł staje się bezużyteczny, a domownicy tracą możliwość ogrzewania budynku. Oczywiście należy pamiętać, że mowa tu o kotłach z podajnikiem, gdyż w przypadku kotłów zasypowych ruszt jest ich jedynym paleniskiem i jeśli takie kotły są certyfikowane na zgodność z EcoDesign, to tylko dlatego, że palenie na ich ruszcie odbywa się w zgodzie z wymaganiami dyrektywy dotyczącymi efektywności i emisji zanieczyszczeń.

  kotly na paliwa stale spelniajace wymogi dyrektywy ecodesign – charakterystyka urzadzen12 - Kotły na paliwa stałe, spełniające wymogi dyrektywy EcoDesign – charakterystyka urządzeń
  Rys. 12. W kotłach peletowych Alfa wymiennik ciepła jest izolowany wełną szklaną.Fot. DEFRO

  Podsumowanie

  Stosowanie kotłów klasy 5-tej zgodnych z dyrektywą EcoDesign wymuszają nie tylko opisane wyżej akty prawne i normy, lecz również krajowe ustawy antysmogowe oraz lokalnie wprowadzane w poszczególnych województwach przepisy, w myśl których ogrzewanie prywatnych domów 1-rodzinnych musi być realizowane za pośrednictwem właśnie tych urządzeń. Oznacza to intensyfikację procesu wymiany starych kotłów na nowe, a co za tym idzie zwiększenie ich podaży i w efekcie stopniową obniżkę ich cen, które już dziś nie są tak wysokie jak choćby 3 czy 4 lata temu. Należy mieć nadzieję, że ten trend wpłynie również pozytywnie na podaż i ceny paliwa opałowego, jakim są głównie pelet i ekogroszek, gdyż obecne ich ceny oraz dostępność ich najwyższych klasowo odmian pozostawia sporo do życzenia, a przecież żeby kocioł trzymał oczekiwaną efektywność i czystość uchodzących spalin, musi pracować na dedykowanym i wysokojakościowym paliwie.

  Łukasz Lewczuk
  Na podstawie materiałów
  publikowanych m.in. przez:
  ZMK SAS Sp. z o.o., Viadrus Sp. z o.o.,
  P.P.H. Tekla, Defro Sp. z o.o. sp.k.,
  Komiz Heating Solutions, Atmos,
  Galmet Sp. z o.o. sp.k., SEKO,
  Lumo Technika Grzewcza Sp. z o.o.
  oraz Klimosz Sp. z o.o.

  test
  Poprzedni artykułAktualizacja Centrum Szkoleniowego firmy Viega w Warszawie
  Następny artykułUrządzenia pomiarowe w diagnostyce kotłów grzewczych

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here