Możliwości dofinansowania pomp ciepła dla inwestorów indywidualnych

Ostatnio coraz częściej pojawiają się zapytania inwestorów indywidualnych dotyczące możliwości dofinansowania instalacji pompy ciepła. Od pewnego czasu toczy się dyskusja na temat przygotowania przez Ministerstwo Gospodarki programu na rzecz systemu wsparcia rozwoju wytwarzania ciepła w oparciu o tę technologię. Mamy nadzieję, że jej finałem będzie stworzenie mechanizmów, które pozwolą na lepsze wykorzystanie pomp ciepła dla polepszenia efektywności energetycznej i wykorzystania OZE do wytwarzania ciepła i chłodu w Polsce.

Fot. 1. Potrzeba przedefiniowania rynku energetycznego w Polsce i położenie większego nacisku na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii skłaniają do zastanowienia się nad możliwościami wsparcia zakupu pomp ciepła.Fot. 1. Potrzeba przedefiniowania rynku energetycznego w Polsce i położenie większego nacisku na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii skłaniają do zastanowienia się nad możliwościami wsparcia zakupu pomp ciepła.

Tymczasem, korzystając z uprzejmości Banku Ochrony Środowiska, NFOŚiGW oraz Ministerstwa Gospodarki, zebraliśmy kilka informacji na temat przykładów w jaki sposób można obecnie realizować inwestycje na pompach ciepła, korzystając z dostępnych programów. Problemem ich wykorzystania jest to, że nie ma jednolitego dla całego obszaru Polski systemu wsparcia. Możliwości w tym kierunku różnią się często w zależności od lokalizacji inwestycji oraz jej charakteru. Dlatego też posłużymy się tutaj tylko przykładami, aby nie zaciemniać obrazu możliwości w tym zakresie. Celowo pomijamy tutaj informacje o unijnym dofinansowaniu tego typu inwestycji (np. Programy Operacyjne czy Regionalne Programy Operacyjne), które z uwagi na założenia brzegowe eliminują inwestorów indywidualnych z grupy beneficjentów.

Skorzystają mieszkańcy obszarów wiejskich

Międzynarodowym programem wsparcia, który mógłby mieć znaczenie w finansowaniu inwestycji z pompami ciepła, jest Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (tzw. PROW). Program ten może stanowić alternatywę dla wsparcia inwestycji z sektora energetyki dla projektów, które nie kwalifikują się do otrzymania pomocy z krajowych, czy regionalnych programów operacyjnych.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) przewidziany został szeroki zakres wsparcia inwestycji z sektora energetyki, począwszy od projektów wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych poprzez wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy oraz produkcji produktów rolnych wykorzystywanych do wytwarzania energii odnawialnej. Zgodnie ze specyfiką PROW dofinansowanie dedykowane jest dla obszarów wiejskich, dla osób prowadzących działalność rolniczą oraz dla MSP.

Fot. 2. Pytania o dotacje do zakupu pomp ciepła kierowane są ze strony inwestorów coraz bardziej świadomych ekologicznie.Fot. 2. Pytania o dotacje do zakupu pomp ciepła kierowane są ze strony inwestorów coraz bardziej świadomych ekologicznie.

Budżet PROW na lata 2007-2013 wynosi łącznie 17 217 817 541 euro, w tym 13 230 038 156 pochodzi z EFRROW, a 3 987 779 385 euro pochodzi z budżetu krajowego. Niemniej jednak, warto wcześniej zasięgnąć informacji co do dostępności środków w danym regionie (budżety mogły już zostać wykorzystane) oraz czy pompy ciepła podlegają pod ten program, ponieważ w wielu regionach główny nacisk został położony na produkcję biomasy.

Pytaj u źródła

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są przeznaczone do obsługi mniejszych projektów o wartości poniżej 10 mln PLN. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) przyznaje dotacje przedsiębiorstwom, instytucjom i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Dotacje przeznaczone są na: zakup i montaż instalacji solarnych, pomp cieplnych, ogniw fotowoltaicznych, kotłowni na biomasę, oraz urządzeń w procesie rekuperacji energii. Kwota dotacji wynosi do 40% całkowitego kosztu zadania.

Inne źródła, gdzie można się dowiadywać o możliwość dofinansowywania indywidualnych projektów opartych o pompy ciepła to Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niemniej jednak, należy pamiętać, że nie jest to jednolity system wsparcia, który można wykorzystać dla pomp ciepła i wiele zależy od lokalnej interpretacji zasad.

Wsparcie Banku Ochrony Środowiska

Pompy ciepła, jako urządzenia proekologiczne, z grupy odnawialnych źródeł energii, mogą liczyć w BOŚ na finansowanie na preferencyjnych warunkach. Podstawową formą finansowania, dostępną klientom realizującym instalacje z wykorzystaniem pomp ciepła są kredyty udzielane przez Bank we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Jak wspomniane było na wstępie, warunki kredytowania są różne w różnych województwach, ponieważ każdy WFOŚiGW kieruje się polityką odpowiadającą potrzebom regionalnym. Dlatego, przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu wsparcia, warto wejść na stronę www lokalnego WFOŚiGW, aby uzyskać informacje czy w danym województwie w ogóle pompy ciepła są przewidziane do udziału w programach dofinansowania, zarówno jeśli chodzi o programy kredytowe BOŚ, jak także inne programy wsparcia realizowane przez WFOŚiGW.

W każdym województwie inaczej są zdefiniowane takie parametry jak: przedmiot inwestycji, podmiot uprawniony do ubiegania się o kredyt, wysokość kredytu i jego udział w kosztach całkowitych przedsięwzięcia, długość okresu kredytowania i okresu karencji w spłacie kapitału oraz wysokość oprocentowania. W każdym jednak przypadku oprocentowanie będzie miało preferencyjny charakter, a więc będzie mniejsze niż oprocentowanie kredytów stosowane powszechnie na rynku, ze względu na udział środków WFOŚiGW, najczęściej w formie dopłaty do odsetek. Pompy ciepła można sfinansować preferencyjnym kredytem zaciągniętym w BOŚ S.A. prawie w każdym województwie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Banku: www.bosbank.pl, w zakładce EKOLOGIA, a także w placówkach BOŚ (źródło: BOŚ, WFOŚiGW)

Pompy ciepła w budynkach energooszczędnych

W listopadzie Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił wstępny projekt programu dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych. Grupą docelową programu miałyby być osoby fizyczne budujące nowe domy i mieszkania. Zdaniem NFOŚiGW, byłaby to szansa do wykorzystania wsparcia dla stosowania także pomp ciepła. Zasadą wsparcia byłoby to, że premiowany byłby końcowy efekt energetyczny inwestycji. Obecnie trwają prace nad ustalaniem szczegółów, na których opierałby się program, m.in końcowego efektu energetycznego, dla którego byłaby przyznawana premia o określonej wysokości. Podobnie, jak w przypadku programu wsparcia dla kolektorów słonecznych, także ten program byłby realizowany w oparciu o współpracę z bankami polegającej na dotacji do kredytów lub odsetek. Na razie projekt jest w przygotowaniu i jest za wcześnie mówić o końcowych założeniach, w oparciu o które można by planować inwestycje w 2012 roku.

Opracował: SPIUG

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *