Nagrzewnice powietrza w praktyce

Duże powierzchnie hal i magazynów trudno i nieekonomicznie jest ogrzewać tradycyjnymi metodami.

Fot. 2. Nagrzewnica VOLCANO jest stosowana przede wszystkim w obiektach o średniej i dużej kubaturze. Zastosowane kierownice powietrza umożliwiają ukierunkowanie strumienia ciepłego powietrza w 4 pozycjach zapewniając jednocześnie optymalny zasięg strumienia powietrza. Profil łopatek i właściwości łożyskowe wentylatora zapewniają cichą i wydajną pracę urządzenia.Fot. 2. Nagrzewnica VOLCANO jest stosowana przede wszystkim w obiektach o średniej i dużej kubaturze. Zastosowane kierownice powietrza umożliwiają ukierunkowanie strumienia ciepłego powietrza w 4 pozycjach zapewniając jednocześnie optymalny zasięg strumienia powietrza. Profil łopatek i właściwości łożyskowe wentylatora zapewniają cichą i wydajną pracę urządzenia.

Idealnie sprawdzą się tu nagrzewnice powietrza. Urządzenia te, dostępne w wersji elektrycznej lub wodnej, są bardzo proste w obsłudze, ale, jak każde urządzenie grzewcze, wymagają odpowiedniego doboru uwzględniającego parametry obiektu. Aby przybliżyć ten temat poprosiliśmy specjalistę z firmy VTS o odpowiedź na pytanie:

Jakie są zasady doboru mocy grzewczej nagrzewnicy do konkretnego zastosowania? W jaki sposób budowa modułowa umożliwia dostosowanie nagrzewnicy do zastanych warunków architektonicznych?

REKLAMA


System grzewczy, zastosowany w obiekcie o danym przeznaczeniu, powinien zapewnić odpowiedni komfort cieplny osobom w nim przebywającym. Minimalna temperatura została jasno określona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i przewiduje m.in. że temperatura w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych, nie może być niższa niż 1 °C. Docelowa temperatura może być jednak wyższa, w zależności od oczekiwań inwestora, niezależnie od zewnętrznych warunków termicznych. Podstawą do wyznaczenia optymalnej ilości aparatów grzewczo-wentylacyjnych, które mają być zastosowane w danym obiekcie, jest wyznaczenie zapotrzebowania na ciepło i określenie jego przeznaczenia.

W skład bilansu cieplnego budynku wchodzi wyznaczenie strat ciepła przez przegrody budowlane, drzwi, bramy wjazdowe oraz uwzględnienie wewnętrznych zysków ciepła, które mogą pochodzić np. od pracujących maszyn, urządzeń biurowych, oświetlenia i osób przebywających w pomieszczeniu etc. Znając zapotrzebowanie na ciepło, można posłużyć się normą PN- 3/B-03430/Az3:2000 [1], która pomaga w określeniu ilości nagrzewnic. Norma określa prędkość przepływającego powietrza, która zawiera się w przedziale 0,2-0,5 m/s dla takich obiektów jak: hale produkcyjne, warsztaty, obiekty sportowe, aule wystawowe, sklepy, hipermarkety, hurtownie, obiekty sakralne, obiekty hodowlane etc. Z wieloletniego doświadczenia VTS wynika, iż przebywanie osób w strefie nieprzekraczającej 0,35 m/s prędkości przepływającego powietrza jest najbardziej komfortowe.

Wojciech Lew Kiedrowski, VTSWojciech Lew Kiedrowski,
VTS

W pomieszczeniach o przeznaczeniu np. magazynowym lub ogrodniczym warunek utrzymania dozwolonej prędkości powietrza i minimalnej temperatury nie musi być spełniany. W tych pomieszczeniach dobór zależy głównie od temperatury w jakiej powinien być składowany i przechowywany towar. Kolejną ważną rzeczą w doborze urządzeń jest określenie temperatury źródła ciepła, która wpływa na intensywność wychładzania się wymiennika dla danego wydatku powietrza, czyli moc oddawaną przez nagrzewnicę. Aparaty grzewczo-wentylacyjne współpracują z dowolnymi kotłami, które mogą być kondensacyjne lub nie, opalane paliwem stałym, ciekłym bądź gazowym. Innym źródłem ciepła mogą być pompy ciepła lub czynnik grzewczy dostarczany przez miejski system ciepłowniczy.

Uwzględniając geometrię i warunki architektoniczne pomieszczenia oraz znając parametry określone powyżej, można przystąpić do doboru ilości urządzeń. Liczba urządzeń powinna być taka, aby ilość oddawanego przez nie ciepła na danym biegu pracy, pokrywała określone zapotrzebowanie oraz aby strumień ciepłego powietrza został rozprowadzony w całym pomieszczeniu w jak najbardziej równomierny sposób. Sugeruje się przy tym, aby w niektórych przypadkach dla lepszego rozkładu temperatury, zastosować dwa urządzenia o mniejszej mocy grzewczej (np. 2 szt. Volcano VR1) zamiast jednego mocniejszego (Volcano VR2), co zniweluje możliwość występowania tzw. „zimnych stref”. Przy planowaniu rozmieszczenia urządzeń, pamiętać należy o zasięgach strumienia powietrza przy określonych jego wydatkach. Montaż może odbywać się na różne sposoby

  • w pozycji poziomej (ściennie),
  • w pozycji pionowej (podstropowo),
  • w pozycji mieszanej poziomej (ściennie) i pionowej (podstropowo).

System grzewczy oparty na wymuszonej cyrkulacji powietrza jest niezwykle skuteczny i ekonomiczny, co – dzięki odpowiednio dobranym nagrzewnicom – jest w stanie bardzo szybko doprowadzić do żądanej temperatury, a następnie ją utrzymywać.

LITERATURA:
[1] PN- 3/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN- 3/B-03430/Az3:2000
[2] Dokumentacje i materiały własne firmy VTS
[3] Recknagel, Sprenger, Schramek: „Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła Woda, Chłodnictwo”, Wyd. OMNI SCALA, Wrocław 2008

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *