Najczęstsze pytania odnośnie montażu klimatyzatorów Gree – czyli rozprawiamy się z mitami

  Prawidłowy montaż klimatyzatora to postawa jego wydajnego działania oraz długiej, bezawaryjnej eksploatacji. Wiedza na ten temat przekazywana jest instalatorom klimatyzacji podczas szkoleń montażowych organizowanych przez różne marki. Podczas takich wydarzeń poprawiane są błędne informacje i praktyki monterów, rozwiewane są wszelkie zgłaszane wątpliwości. Jakie pytania i niejasności najczęściej nurtują instalatorów? Spróbujmy je przedstawić w formie popularnego Q&A na przykładzie szkoleń i doświadczenia inżynierów Free Polska, obsługujących od 15 lat markę Gree w Polsce.

  najczestsze pytania odnosnie montazu klimatyzatorow gree 1024x714 - Najczęstsze pytania odnośnie montażu klimatyzatorów Gree – czyli rozprawiamy się z mitami

  Pytanie 1: Czy podawana przez producenta minimalna odległości montażu klimatyzatora ściennego od stropu jest absolutnym wymogiem? Co decyduje, że jest to akurat 15 cm?

  Zawsze warto i należy przestrzegać wymogów nakreślonych przez producenta. Ta odległość wynika z dwóch przyczyn. Pierwszą jest konstrukcja jednostki ściennej, która czerpie powietrze właśnie od góry. Montaż urządzenia bez zachowania wymaganej odległości może ograniczyć jego przepływ przez wymiennik. Druga to zachowanie przestrzeni serwisowej, koniecznej do wykonywania wszelkich prac, takich jak przeglądy gwarancyjne.

  Pytanie 2: Dlaczego sugerowanym spadkiem dla grawitacyjnego odprowadzenia skroplin jest 2%? Czy mniejszy spadek nie jest uznawany za prawidłowy?

  Zadaniem, jakie stawiane jest dla tej instalacji, jest po prostu sprawne odprowadzenie skroplonej wody. Oczywiste jest, że przy mniejszym spadku (np. 1%) woda też popłynie we właściwym kierunku. Spadek 2 cm na każdy metr jest po prostu bezpieczny. Przy mniejszych spadkach, zwłaszcza przy niewielkich średnicach rur, ryzyko zatkania instalacji niesionymi z wodą zanieczyszczeniami jest większe.

  Pytanie 3: Czy producent dopuszcza montaż jednostek zewnętrznych wewnątrz pomieszczeń?

  Tak. Powinno to jednak spełniać określone wymogi. Przede wszystkim, aby uniknąć regularnego zanieczyszczania wymiennika i ograniczenia wymiany ciepła, nie powinno się instalować urządzenia w pomieszczeniu, gdzie panuje duże zanieczyszczenie (poddasze, piwnice). Pomieszczenie to powinno być jednocześnie dobrze wentylowane, w jakimś stopniu otwarte (np. z otwartym oknem) lub tak duże, że można je uznać w skali klimatyzatora za nieograniczone (np. duży garaż podziemny). Jednostki modułowe VRF GMV mogą być nawet wyposażane w kanały wyrzutowe powietrza, gdy chcemy je zainstalować wewnątrz.

  Pytanie 4: Czy dla jakichkolwiek urządzeń Gree należy przed pierwszym użyciem skonfigurować pilota bezprzewodowego?

  Jedynym takim modelem (sygnałem z pilota jest sygnał radiowy) jest U-Crown. Przed pierwszym uruchomieniem, należy pilota sparować z urządzeniem klikając przez kilka sekund przycisk funkcji specjalnych.

  Pytanie 5: Czy współczynnik jednostkowego zapotrzebowania na chłód, określony w kalkulatorze doboru Gree na 40 W/m3, można stosować dla każdego rodzaju pomieszczeń?

  Niestety nie. Współczynnik ten jest dużym przybliżeniem i generalizacją. Sprawdza się zatem w przeciętnych pomieszczeniach (brak dużych zysków ciepła, niestandardowych warunków itp.). Z dużą ostrożnością należy stosować go dla pomieszczeń niestandardowych (duża liczba ludzi, wysokie zyski ciepła od urządzeń, znaczne przeszklenie, itp.). W takich celach lepiej jest skorzystać z pełnego kalkulatora mocy chłodniczej Gree, dostępnego w Strefie Instalatora na gree.pl

  Pytanie 6: Czy istnieją jakieś ograniczenia kubatury pomieszczeń w których instalowane są klimatyzatory z czynnikiem R32?

  Tak. Zgodnie z normą PN-EN378 takie pomieszczenie powinno mieć minimalną powierzchnię. Jego wysokość (kubatura) nie jest tutaj uwzględniana ze względu na fakt, że czynnik R32 jest cięższy od powietrza.

  Pytanie 7: Czy w kuchni restauracji można stosować zwykłe klimatyzatory ścienne?

  Oficjalnie wytyczne producenta nie przekreślają takiego rozwiązania. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że niesie to za sobą istotne problemy. W kuchniach lokali gastronomicznych klimatyzator ścienny będzie bardzo szybko zanieczyszczał się tłuszczem unoszonym w powietrzu. Może to w krótkim czasie ograniczyć jego wydajność, a nawet uniemożliwić pracę. Taka jednostka wymagałaby znacznie częstszych przeglądów serwisowych (nawet co miesiąc). Z tej też przyczyny technicznie lepszym rozwiązaniem klimatyzowania kuchni wydaje się zastosowanie klimatyzatora kanałowego doposażonego w filtry tłuszczowe lub czerpiącego powietrze z innego pomieszczenia.

  Pytanie 8: Czy istotny dla miejsca montażu jednostki zewnętrznej jest kierunek w stosunku do stron świata?

  Tak. Chodzi konkretnie o padanie promieni słonecznych. Istotną różnicą dla klimatyzatora jest montaż wymiennikiem w stronę południe-zachód, a w stronę północną. W pierwszym przypadku promienie słoneczne bezpośrednio padając na wymiennik jednostki wewnętrznej mogą utrudniać wymianę ciepła.

  najczestsze pytania odnosnie montazu klimatyzatorow gree2 - Najczęstsze pytania odnośnie montażu klimatyzatorów Gree – czyli rozprawiamy się z mitami

  Pytanie 9: Czy dla urządzeń Gree wciąż wymagane jest wykonywanie tzw. pułapek olejowych na instalacji czynnika? Na jakich zasadach?

  Tak, producent zaleca wykonywanie takich pułapek co każde 6 m instalacji pionowej między jednostkami. Wykonujemy je na części gazowej.

  Pytanie 10: Czy wymagane jest, aby przewody komunikacyjne były ekranowane?

  Nie ma takiego wymogu. Decyzja o zastosowaniu przewodu ekranowanego zależy wyłącznie od warunków w miejscu instalacji, czyli występowaniu zakłóceń elektromagnetycznych (przewodów przez które płynie prąd o dużym natężeniu, elementów takich jak transformatory, falowniki, itp.)

  Pytanie 11: Czy konieczne jest izolowanie termiczne odprowadzenia skroplin wewnątrz budynku?

  Nie jest to każdorazowo konieczne. Zalecamy zaizolowanie pierwszego odcinka instalacji skroplin za urządzeniem (około 2 m) zwłaszcza dla urządzeń o dużej wydajności. Są one bowiem w stanie często skroplić wystarczającą ilość wody o wystarczająco niskiej temperaturze, żeby wywołać zjawisko skraplania wilgoci na zewnętrznych ściankach rurki.

  Pytanie 12: Czy poprawne jest wykonywanie odprowadzenia kondensatu do rury spustowej rynny budynku?

  Kwestię odprowadzenia skropliny technicznie można tak rozwiązać. Warto przy tym pamiętać o zastosowaniu syfonu, który zapobiegnie przedostawaniu się niechcianych zapachów z rury spustowej do pomieszczenia. Istotnym problemem, który może się pojawić jest zatkanie takiej rury liśćmi i zanieczyszczeniami. Jeżeli nasza instalacja wpięta jest stosunkowo nisko istnieje ryzyko, że gromadząca się w rurze spustowej woda cofnie się naszą rurką skroplin do pomieszczenia.

  Pytanie 13: Czy wymagane jest uszczelnianie połączeń kielichowych?

  Prawidłowo wykonane połączenie kielichowe nie wymaga dodatkowego uszczelnienia.

  Pytanie 14: Czy dopuszczalne jest przez producenta łączenie urządzeń fabrycznie przeznaczonych do łączenia kielichowego metodą lutowania twardego?

  Tak. Decyzją instalatora elementy przeznaczone do łączenia skręcanego mogą zostać usunięte, a instalacja połączona metodą lutu twardego. Nie ma to wpływu na utratę gwarancji, czy nieprawidłową pracę urządzenia poda warunkiem, że połączenie zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi zasadami.

  gree.pl

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here