Niska wysokość konstrukcji ogrzewania podłogowego, a spełnienie wymagań izolacyjnych i wytrzymałościowych

Ogrzewanie podłogowe jest systemem ogrzewania niskotemperaturowego, w którym 70% energii oddawane jest przez promieniowanie, a tylko 30% przez konwekcję.

Rys. 1. Budowa ciepłej podłogi w systemie mokrym ze styropianem płaskim.Rys. 1. Budowa ciepłej podłogi w systemie mokrym ze styropianem płaskim.

Ogrzewanie podłogowe, jako płaszczyzna grzejna układana na poziomej konstrukcji, składa się z następujących warstw:
– warstwy izolacji cieplnej,
„-„ warstwy izolacji przeciwwilgociowej,
– nierzadko zintegrowanej z izolacją cieplną,
-„„ płyty grzewczej z rurami – posadzki.

 

Elementem oddającym ciepło jest płyta grzewcza znajdująca się na izolacji termicznej.

Oddawanie ciepła na drodze promieniowania zachodzi we wszystkich kierunkach, w głównej mierze w wymaganym kierunku czyli do góry – do pomieszczenia, ale odbywa się to również w innych kierunkach, także w dół. Dlatego tak ważnym jest zastosowanie odpowiedniej izolacji pod ogrzewaniem podłogowym.

Płyta izolacyjna w ogrzewaniu podłogowym stanowi podstawę do jego wykonania. Oprócz zapewnienia minimalnej wymaganej izolacji cieplnej, wymaga się od niej stabilności całej konstrukcji podczas układania rur, jak również ma stanowić wystarczającą barierę przeciwwilgociową.

Wszystkie te wymagania spełnia izolacyjna płyta systemowa ogrzewań podłogowych Kisan Comfort. Płyta jest wykonana z polistyrenu ekspandowanego klasy EPS100, materiału o bardzo niskiej nasiąkliwości, dodatkowo mającego znacznie lepsze właściwości tłumiące dźwięki niż polistyreny wytwarzane innymi metodami. Płyta jest odporna na deformację, a duża powierzchnia wypustek pozwala na swobodne przemieszczanie się po niej. Krawędzie płyt posiadają zatrzask dający możliwość trwałego i szczelnego połączenia, spełniającego wymagania normy ogrzewań podłogowych PN-EN 1264-4.

Rys. 2. Budowa ciepłej podłogi w systemie mokrym ze styropianem z wypustkami.Rys. 2. Budowa ciepłej podłogi w systemie mokrym ze styropianem z wypustkami..

Grubość izolacji pod ogrzewaniem podłogowym, a właściwie jej wymagany opór cieplny R, reguluje norma PN-EN 1264. W przypadku, gdy ogrzewanie podłogowe jest układane na gruncie, wymagany opór cieplny izolacji Rmin wynosi 1,25 m2K/W. Jednak jest to tylko jeden z warunków, w powyższym przypadku łatwiejszy do spełnienia. Drugi warunek narzuca Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, w którym wymaga się, aby współczynnik przenikania ciepła U dla całej przegrody poziomej na gruncie wynosił maksymalnie 0,45 W/m2K. Ten warunek jest trudniejszy do spełnienia przy użyciu standardowych materiałów.

Mając na względzie maksymalną wymaganą wysokość zabudowy na ogrzewanie podłogowe, należy skupić się na dobraniu odpowiednich materiałów w postaci dodatkowej izolacji o lepszym (niższym) współczynniku przenikania ciepła λ oraz jastrychu grzewczego, czyli płyty grzewczej, o niższej wysokości zabudowy.

Jako dodatkową izolację można zastosować na przykład polistyren ekstrudowany lub polistyren ekspandowany. Pierwszy z nich charakteryzuje się nieznacznie lepszymi parametrami izolacyjnymi oraz odpornością na nasiąkanie wodą, natomiast polistyren ekspandowany ma lepsze właściwości akustyczne – tłumienie hałasu. Izolacja z polistyrenu ekspandowanego o współczynniku przewodności cieplnej λ ≤ 0,033 W/m·K obniża konieczną wysokość izolacji o około 30% w stosunku do standardowych materiałów o λ = 0,045 W/m·K.

Na mokro

Płyta grzewcza może być wykonana w systemie tradycyjnym tak zwanym mokrym, wtedy na izolację wylewany jest jastrych cementowy lub anhydrytowy. Jastrych cementowy jest zazwyczaj przygotowywany na budowie, koniecznie z dodatkiem plastyfikatora. Tak przygotowaną mieszankę, w formie półsuchej, nakładamy co najmniej 5 cm ponad rury grzewcze. Natomiast w przypadku jastrychu anhydrytowego, ta wysokość wynosi tylko 3,5 cm. Występuje on w formie gotowej samorozlewnej mieszanki, dokładnie otaczającej rury w sposób samoistny. Proces wygrzewania wylewki anhydrytowej można już rozpocząć po 7 dniach od wylania w odróżnieniu od wylewki cementowej, gdzie trzeba czekać 28 dni. System z mokrym jastrychem Kisan Comfort Floor Fast, charakteryzuje się łatwą i szybką techniką układania, ze względu na brak użycia dodatkowych elementów mocujących rurę do izolacji. Rolę tę spełniają wyprofilowane wypustki płyty izolacyjnej. Dzięki pełnemu schowaniu rur między wypustkami płyta ma niezwykłą dodatkową cechę, jaką jest zapewnienie ochrony ułożonym rurom na czas dalszych prac budowlanych.

System ma możliwość zastosowania w instalacjach ogrzewania, jak również i chłodzenia podłogowego. Płyta grzewcza w systemie tradycyjnym, tak zwanym mokrym, może być wykonana poprzez wylanie na izolację mieszanki anhydrytowej na bazie gipsu lub cementowej. Mieszanka anhydrytowa posiada niższą o około 30% możliwą wysokość zabudowy oraz większy o około 20% współczynnik przewodzenia ciepła w stosunku do tradycyjnej wylewki cementowej.

Ostatnia cecha, w połączeniu z niższą wysokością zalewania ogrzewania podłogowego, czyli mniejszą masą, powoduje iż płyta grzewcza wykonana na bazie jastrychu anhydrytowego, ma dużo mniejszą bezwładność cieplną. Skutkuje to lepszymi parametrami regulacyjnymi, szybszym dostosowaniem się grzejnika podłogowego do zmieniającej się temperatury w pomieszczeniu.

Rys. 3. Budowa ciepłej podłogi w systemie suchym ze styropianem z wypustkami.Rys. 3. Budowa ciepłej podłogi w systemie suchym ze styropianem z wypustkami.

Na sucho

Drugi sposób wykonania płyty grzewczej jest nazywany suchym ze względu na użycie gotowych płyt podłogowych kładzionych bezpośrednio na izolację. Dla budynków, w których występują stropy drewniane, nowobudowanych i istniejących, lub budynków każdego typu, w których wymaga się mniejszej masy obciążającej stropy lub szybkiej realizacji prac budowlanych, idealnym rozwiązaniem jest system Kisan Comfort Floor Dry – system z suchym jastrychem.

Płyty gipsowo-włóknowe, stanowiące suchy jastrych, są wprost kładzione na płytę systemową z wypustkami ogrzewania podłogowego. Masa 1 m2 płyty o grubości 18 mm wynosi 22 kg, co jest kilkakrotnie mniej niż przy wylewkach jastrychowych wylewanych na ogrzewanie podłogowe na mokro. Emisja ciepła w tym systemie jest dodatkowo wspomagana przez lamele grzejne z blachy metalowej. Ze względu na bardzo niską masę płyty grzewczej system charakteryzuje się doskonałymi regulacyjnymi parametrami cieplnymi.

System z suchym jastrychem Kisan Comfort Floor Dry ma najkrótszy czas gotowości do użycia. W systemach z mokrym jastrychem czas dojrzewania wylewki jest taki sam, ale czas montażu rur jest najkrótszy w systemie Kisan Comfort Floor Fast ze styropianem z wypustkami.

Marcin Ciuchnowicz
Kisan

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *