Nowoczesne kotły z możliwością wyboru paliwa

Kotły na biomasę to doskonała alternatywa dla osób, które, przywiązane do tradycyjnych systemów grzewczych, są świadome aspektów ekologicznych. Spalanie w kotle biomasy w postaci peletów drzewnych, jest także korzystne ze względów na zwiększoną trwałość urządzenia. A to dzięki znikomej ilości związków siarki w paliwie. Bezpieczna eksploatacja kotła, zwiększona trwałość wymiennika, jest oczywiście uwarunkowania prawidłowo przeprowadzonym procesem spalaniem paliwa.

Fot. 1 Kocioł Bio Ling Duo Fot. 1 Kocioł Bio Ling Duo

Odpowiedź na oczekiwania klientów

Doceniając walory biomasy i idące za tym oczekiwania rynku producenci kotłów poszerzają swoje oferty. Z roku na rok pojawiają się w sprzedaży coraz doskonalsze i wydajniejsze urządzenia. Rozwój techniki dąży do zapewnienia możliwie jak najprostszej i bezpiecznej eksploatacji. Przykładami mogą tu być kotły oferowane przez firmę Klimosz, wyspecjalizowaną w produkcji ekologicznych kotłów automatycznych na paliwa stałe.

 

Uniwersalny i wygodny w eksploatacji kocioł Bio Ling Duo

Kocioł dwupaleniskowy Bio Ling Duo łączy w sobie możliwość opalania w trybie w pełni zautomatyzowanym biomasy, a w szczególności peletu, oraz w trybie ręcznym (w dodatkowym palenisku) węgla grubszego sortu oraz większych kawałów drewna.

REKLAMA


Fot. 2 Kocioł Ling Duo 25 Fot. 2 Kocioł Ling Duo 25

Poziomy palnik Speedfire, dzięki znajdującemu się wewnątrz podajnikowi ślimakowemu, precyzyjnie podaje paliwo do komory spalania oraz uniemożliwia cofanie się płomienia do zasobnika poprzez wypychanie żaru. Wymiana ciepła odbywa się w bardzo dobrze znanym już na rynku, nie tylko polskim, ale także europejskim, wymienniku cenionego kotła retortowego Ling Duo wykonanego z 8,0 mm blachy wewnętrznej oraz 8,8 mm chłodzonego wodą rusztu. Główną charakterystyczną zaletą wymiennika Bio Ling Duo jest znajdująca się z przodu kotła wyczystka, co bardzo ułatwia czyszczenie kotła i pozwala na jego montaż również w niskich kotłowniach. Wymiennik posiada certyfikat na zgodność z dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych) zezwalający na montaż kotła do ciśnienia 3,0 barów w układach otwartych, jak i zamkniętych. Atest ekologiczny potwierdzony przez Instytut Energetyki oddział w Łodzi (OTGS), poświadczający wysoką sprawność kotła stanowi wymagany certyfikat ekologiczny potrzebny do uzyskania dotacji w organizowanych przez gminy programach ograniczenia niskiej emisji (PONE). Kocioł Bio Ling Duo dostępny jest w mocach 15 oraz 25 kW. Wyposażony jest w regulator kotłowy Economic Bio wyprodukowany przez firmę RecalArt Electronic.

Praktyczna alternatywa w kotłach Ling Duo

Do głównych zalet (możliwości) kotła Bio Ling Duo należą:

 • automatyczna praca kotła (automatyczne dawkowanie paliwa oraz podmuchu powietrza) – na sterowniku nie ma konieczności nastawy podawania bądź postoju paliwa. Regulator zaprogramowany jest w taki sposób, aby bez dodatkowych ustawień kocioł nagrzewał instalację przy prawidłowym, całkowitym spalaniu paliwa, a także emitował spaliny o najmniejszej zawartości gazów szkodliwych;
 • praca w trybie PID – kocioł automatycznie dobiera sobie moc w funkcji temperatury zadanej i aktualnej osiągniętej na kotle, co również korzystnie wpływa za zmniejszenie zużycia paliwa;
 • automatyczne rozpalanie i wygaszanie kotła – kocioł dzięki zastosowanej automatycznej zapalarce w zależności od zapotrzebowania na ciepło sam się rozpala oraz wygasza, bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika. Kocioł w odróżnieniu od pozostałych kotłów automatycznych na rynku nie pracuje w trybie podtrzymania. Takie rozwiązanie zmniejsza zużycie paliwa, a także ułatwia proces nagrzewania samej ciepłej wody użytkowej w trybie „lato” bez niepotrzebnego przegrzewania kotła w razie braku odbioru ciepła przez zasobnik c.w.u. Każdemu wygaszeniu towarzyszy oczyszczanie palnika, co zapobiega cofaniu się żaru;
 • nastawa temperatury wody na wyjściu oraz na wejściu do kotła (siłownik z mieszaczem czterodrogowym) – kocioł obsługuje zawór mieszający czterodrogowy wyposażony w siłownik elektryczny. Siłownik umożliwia płynną nastawę temperatury powrotu, co chroni kocioł przez korozją niskotemperaturową w obrębie paleniska. Kocioł w priorytecie zapewnia sobie wymaganą temperaturę powrotu;
 • nastawa temperatury i automatyczna praca c.w.u. – posiada możliwość włączenia kotła w priorytecie, ustawiamy wówczas czas priorytetu nagrzewania c.w.u;
 • praca w trybie „zima, pogodowym, lato” (grzanie tylko c.w.u.) lub „auto” (zmiana trybu „lato” i „zima” na podstawie średniej temperatury zewnętrznej);
 • podłączenie termostatu pokojowego drogą przewodową lub radiową. Termostat pokojowy reguluje pracą pompy obiegowej lub, w przypadku zamontowanego siłownika, zaworem czterodrogowym. Termostat w sytuacji zwarcia, czyli sytuacji, gdy kocioł nie ma nagrzewać już instalacji c.o., jest pokazany na wyświetlaczu kotłowego regulatora. Wiadomo w tym momencie, czy termostat wstrzymuje/obniża nam zasilanie instalacji c.o.;
 • sygnalizowanie świetlne stanów alarmowych – wszystkie stany alarmowe, jak przegrzanie palnika, przegrzanie kotła czy brak paliwa są wyświetlane na regulatorze kotła;
 • sygnalizowanie świetlne o konieczności czyszczenia kotła – kocioł Bio Ling Duo wyposażony jest w nowatorską funkcję, jaką jest „czyszczenie kotła”. Regulator kotła w razie nadmiernej temperatury spalin, czemu zawsze towarzyszy obniżenie sprawności, a także wzrost zużycia paliwa, wyświetla informację o konieczności czyszczenia wymiennika kotła;
 • automatyczne przejście z opalania ręcznego w tryb automatyczny – kocioł również posiada funkcję „inteligent” – czyli możliwość samoczynnego zapłonu palnika automatycznego Speedfire po wypaleniu paliwa z ręcznej, górnej komory spalania. Informacje te również znajdują się na wyświetlaczu regulatora;
 • nastawa wydajności dmuchawy poprzez zmianę jej obrotów na regulatorze – dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym regulator Economic Bio umożliwia płynną zmianę obrotów dmuchawy w celu korekty ilości powietrza do spalania w zależności od wartości ciągu kominowego;
 • przywracanie ustawień fabrycznych (funkcja „reset” – zalecana przed zerowym rozruchem kotła);
 • inne, takie jak: możliwość spalania drewna oraz węgla w ręcznej komorze paleniskowej, prosta, szybka obsługa i konserwacja, ekonomiczna eksploatacja, niski poziom substancji szkodliwych w spalinach, wysoka sprawność urządzenia przy niskiej temperaturze spalin, szereg zabezpieczeń przed cofaniem się żaru.
Fot. 3 Palnik Ling Duo Speedfire Fot. 3 Palnik Ling Duo Speedfire

Stalowy kocioł Ling Duo jest kotłem grzewczym przeznaczonym do spalania paliw stałych. Podstawowym paliwem kotła Ling Duo jest groszek węglowy. Zastępcze paliwo możliwe do spalania to pelety lub ziarno owsa (w kotłach do 35 kW). Konstrukcja kotła oprócz samego spalania automatycznego umożliwia również opalanie drewnem lub większego sortymentu węglem w dodatkowej komorze paleniskowej. Komora ta często jest nazywana komorą awaryjną, głównie ze względu na niższe moce cieplne uzyskane przy jej eksploatacji w porównaniu do opalania w palenisku retortowym.
Do głównych zalet kotła Ling Duo należy wysoka jakość wykonania kotła wraz z wymiennikiem ciepła potwierdzona certyfikatem wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego dotyczącym wytrzymałości kotła podczas eksploatacji w układach o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 3bar oraz układach zamkniętych. Niski poziom szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery udokumentowana certyfikatem tzw. „śliweczką” wydanym przez Instytut Energetyki w Łodzi (OTGS) potwierdza wysoką sprawność oraz małą emisję substancji szkodliwych. Do pozostałych zalet kotłów Ling Duo należy prosta obsługa i ich konserwacja oraz prosta obsługa szeroko rozbudowanego regulatora kotła, która umożliwia między innymi pracę w trybie pogodowym lub lato, możliwość regulacji temperatury powrotu oraz temperatury w pomieszczeniu (termostat pomieszczeniowy) za pomocą obsługi siłownika montowanego na zaworze mieszającym czterodrogowym. Wprowadzona została także funkcja tzw. „drugiego obiegu”, przeznaczona przede wszystkim do regulacji podłogowego obiegu grzewczego realizowanego drugim zaworem mieszającym sterowanym dodatkowym siłownikiem.
Dowodem na wysoką jakość kotła Ling Duo jest 5-letni czas gwarancji na szczelność wymiennika (licząc od daty montażu) oraz 2-letni okres obejmujący gwarancją pozostałe podzespoły kotłowe np. dmuchawa, silnik podajnika itp.

Na podstawie materiałów z firmy Klimosz autorstwa Marcina Kupki

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *