optiMist – nowe rozwiązanie w rodzinie nawilżaczy adiabatycznych CAREL

Nowy nawilżacz w ofercie firmy ALFACO POLSKA – urządzenie, które zapewnia chłodzenie adiabatyczne powietrza.

Jest to osiągane przez nawilżanie powietrza za pomocą atomizacji wody do postaci drobnych kropel, które odparowując spontanicznie odbierają ciepło z nawilżanego i ochładzanego powietrza. Mocną stroną nawilżacza jest sterownik (CAREL) łączący ze sobą sterowanie pompą wyposażoną w inwerter, która precyzyjnie kontroluje strumień wody, połączoną z zarządzaniem dwoma zaworami elektromagnetycznymi. Zawory aktywują tylko niezbędną ilość dysz dzięki czemu zapewniają zawsze odpowiednie ciśnienie atomizacji wody. Zmiana stanu skupienia ciecz/gaz odbywa się poprzez pobranie energii z powietrza, czyli w konsekwencji jego ochłodzeniu.

OptiMist składa się z:
• stacji pompowej, która atomizuje wodę w zakresie ciśnień od 4 do 15 bar. Nawilżacz zawiera również elektroniczny sterownik, który kompletnie zarządza stacją pompową oraz kontroluje temperaturę/wilgotność w każdej sekcji. Ponieważ nawilżacz posiada inwerter oraz przetwornik ciśnienia, kontroluje przepływ wody w każdej chwili pracy urządzenia, co zapewnia maksymalną precyzję w sterowaniu procesem, minimalny pobór energii oraz minimalne zużycie wody.
• systemu dystrybucji i atomizacji wody – system przewodów przeznaczony do transportu wody, jak również dysz do atomizacji oraz zaworów spustowych.
• oddzielacza cieczy
• czujnika temperatury i/lub wilgotności – nawilżacz może być sterowany sygnałem zewnętrznym.

REKLAMA


www.alfaco.pl

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *