Płacisz tylko za ciepło, które zużyjesz

Mieszkaniowe stacje i centrale pomiaru ciepła Immergas są wykorzystywane do podłączenia pojedynczego lokalu do centralnego węzła cieplnego bądź lokalnej kotłowni. Znajdą zastosowanie tam, gdzie nie można zainstalować oddzielnych kotłów gazowych dla każdego mieszkania, bądź gdy takie rozwiązanie jest nieekonomiczne.

Płacisz za ciepło, które zuyżyjesz

Nadają się do pracy zarówno w nowych, jak i starszych modernizowanych budynkach mieszkaniowych. Urządzenia te służą do zliczania zużytej energii przez odbiorcę na potrzeby:
• centralnego ogrzewania/chłodzenia,
• ciepłej wody użytkowej,
• zimnej wody. Umożliwiają również regulację temperatury w mieszkaniu i temperatury ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Istotną cechą stacji Basic Box i central Modus Box jest funkcja zliczania ilości energii na podstawie rzeczywistego zużycia. Przystosowanie tych urządzeń do komunikacji poprzez szynę M-Bus daje możliwość zdalnej transmisji danych z liczników i ich odczytu, bez konieczności wchodzenia do lokalu.

Zastosowanie mieszkaniowych stacji oraz central pomiaru i regulacji ciepła prowadzi do zmniejszenia kosztów zużycia energii, podniesienia komfortu odbiorców energii, jak i jej dostawców. Urządzenia te charakteryzują się dodatkowo niskimi kosztami inwestycyjnymi oraz eksploatacyjnymi. Brak konieczności budowy kanałów spalinowych, jak to jest w przypadku kotłów gwarantuje maksimum bezpieczeństwa oraz prostą instalację lokalnego źródła ciepła.

REKLAMA


www.immergas.com.pl

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *