Połączenie systemu ogrzewania podłogowego z systemem ogrzewania grzejnikowego

Aby zapewnić komfort cieplny przy wykorzystaniu wyłącznie ogrzewania podłogowego budynek powinien charakteryzować się niskim zapotrzebowaniem na ciepło. W naszym klimacie praktycznie jedynie domy pasywne mogą wykorzystywać ogrzewanie podłogowe jako samodzielny system grzewczy. W związku z wysokim zapotrzebowaniem na ciepło większość instalacji grzewczych wykonywana jest jako połączenie ogrzewania grzejnikowego z systemem ogrzewania podłogowego.

Połączenie systemu ogrzewania podłogowego z systemem ogrzewania grzejnikowego

Ogrzewanie grzejnikowe i płaszczyznowe różnią się pod względem wymaganej temperatury zasilania, stąd ich współpraca wiąże się z rozbudową instalacji o układ regulacji i kontrolę temperatury zasilania. Można wyróżnić cztery warianty współpracy ogrzewania płaszczyznowego i grzejnikowego w jednej instalacji:
1. Dominacja ogrzewania grzejnikowego, ogrzewanie płaszczyznowe (najczęściej podłogowe) tylko w nielicznych, niewielkich pomieszczeniach. Instalację ogrzewania podłogowego włącza się do systemu grzewczego wysokotemperaturowego za pośrednictwem ogranicznika temperatury powrotu RTL.
2. Dominacja ogrzewania płaszczyznowego, nieliczne grzejniki o niewielkich mocach zastosowane głównie jako uzupełnienie systemu ogrzewania płaszczyznowego. Temperatura zasilania grzejników taka sama jak ogrzewania podłogowego. (np. grzejniki – suszarki łazienkowe).
3. Podobne udziały ogrzewania płaszczyznowego i grzejnikowego, obiegi zasilane i sterowane niezależnie z kotłowni. Zaprojektowane dwa niezależne obiegi grzewcze o różnych temperaturach zasilania sterowane automatyką kotła.

{jumi [plugins/content/jumi/porady.html]}

4. Podobne udziały ogrzewania płaszczyznowego i grzejnikowego, kotłownia zasila bezpośrednio tylko obieg grzejnikowy, a ogrzewanie płaszczyznowe jest podłączone do niego w dowolnym miejscu, za pośrednictwem niezależnego układu pompowomieszającego, zabudowanego do rozdzielacza ogrzewania podłogowego.

Diagram przepływu przez zawory termoregulacyjne DT Diagram przepływu przez zawory termoregulacyjne DT

W przypadku wariantów 1 i 2 stosuje się jedną temperaturę zasilania – wspólną dla ogrzewania płaszczyznowego i grzejnikowego. W wariantach 3 i 4 temperatury zasilania obiegów grzejnikowego i płaszczyznowego są różne. Dlatego należy zapewnić wysoką temperaturę dla systemu ogrzewania grzejnikowego oraz niską dla systemu ogrzewania płaszczyznowego. Najbardziej popularnym i sprawdzonym sposobem rozdziału temperatur na oba systemy jest grupa pompowo mieszająca montowana w rozdzielaczach ogrzewania płaszczyznowego. Grupa ta obniża temperaturę z obiegu systemu grzejnikowego na potrzeby niskotemperaturowego systemu ogrzewania płaszczyznowego. Przykładem dobrze skonfigurowanych grup pompowo-mieszających współpracujących z rozdzielaczami ogrzewania podłogowego są wprowadzane na rynek grupy firmy Capricorn z rozróżnieniem dla powierzchni grzewczych grupy do 45 m², do 85 m² do 120 m² oraz czwarta największa do 160 m². Grupy te oparte są o sprawdzone podzespoły takich producentów jak Heimeier czy Wilo.

Układ podmieszania Układ podmieszania

Zasada działania

Układ ogrzewania podłogowego pracuje w niskich temperaturach zasilania do 55ºC dlatego nie jest możliwe bezpośrednie podłączenie go w zasilanie układu grzejnikowego. Aby ograniczyć temperaturę zasilania stosuje się zestawy mieszające. Termoregulacyjny zawór DT (1) sterowany za pomocą głowicy termostatycznej (2) połączonej kapilarą ze zdalnym przylgowym czujnikiem temperatury, mierzy temperaturę na belce powrotnej rozdzielacza i dopuszcza gorący czynnik grzewczy (zazwyczaj wodę) w przypadku niższej niż nastawiona na głowicy temperatura. Gorąca woda miesza się z chłodniejszą wodą płynącą z powrotu instalacji ogrzewania podłogowego i trafia do belki zasilającej. Układ posiada zabezpieczenie – elektryczny sterownik temperatury (3), który mierzy temperaturę na belce zasilającej i w przypadku przekroczenia zadanej wartości wyłącza pompę obiegową (4) dzięki czemu zbyt gorąca woda nie przedostanie się do obiegu instalacji ogrzewania podłogowego. Układ dostosowany jest do montażu siłowników elektrycznych na zaworach termoregulacyjnych rozdzielacza sterowanych regulatorami temperatury pokojowej. Zabezpieczenie pompy obiegowej uzyskano dzięki zastosowaniu by-pasu. W przypadku zamknięcia się wszystkich zaworów termoregulacyjnych pompa zaczyna tłoczyć czynnik grzewczy przez dodatkowy obieg – by-pass dzięki czemu nie ulega uszkodzeniu w wyniku przegrzania.

Zestaw pompowo mieszający ogrzewania podłogowego dobiera się do ogrzewanej powierzchni (m²). Przykładowo dla:
• powierzchni ogrzewanej podłogi A=35 m²,
• strumienia cieplnego z uwzględnieniem strat w posadzce Q=2650 W,
• różnicy temperatur w ogrzewaniu podłogowym t = 8K (44/36ºC)
• temperatury zasilania TV=70ºC

Dobierany jest zestaw oparty na zaworze termoregulacyjnym DT 3/8” (zestaw do 45m²). Strumień objętościowy tego zaworu wyliczany jest na podstawie wzoru:

Połączenie systemu ogrzewania podłogowego z systemem ogrzewania grzejnikowego

Spadek ciśnienia na zaworze ΔPv = 5,9 mbar
Tak skonstruowane podmieszanie ogrzewania podłogowego pozwala na połączenie ogrzewania podłogowego z ogrzewaniem grzejnikowym łącząc systemy wysokotemperaturowe z systemami niskotemperaturowymi.

Piotr Marcinkowski
Menedżer Produktu firmy Capricorn

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *