Przeciwprądowe rekuperatory Mistral Pro firmy Pro-Vent

Chcąc omówić zagadnienie wentylacji w dobie współczesnego energooszczędnego budownictwa, trzeba jasno stwierdzić, że nie ma lepszej alternatywy niż wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

Fot. 1. MISTRAL PRO 450
Fot. 1. MISTRAL PRO 450

Główne założenia jakim powinna sprostać wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna to:

  • praca w trybie ciągłym, czyli zarówno podczas obecności jak i nieobecności domowników;
  • obsługa każdego pomieszczenia, zapewniając stałą wymianę powietrza;
  • możliwość regulacji w celu dopasowania do sytuacji w domu i warunków pogodowych;
  • energooszczędność.

Podstawowe parametry określające efektywność central wentylacyjnych to:

  • temperaturowa sprawność odzysku ciepła;
  • SFP (Specific Fan Power) czyli moc właściwa wentylatorów centrali;
  • współczynnik szronienia, który mówi o dodatkowej energii zużytej w ciągu sezonu grzewczego na ochronę centrali przed zamarzaniem.

Firma PRO-VENT zawsze podaje charakterystykę swoich central wentylacyjnych w formie wykresu, określającego sprawność odzysku ciepła w funkcji ilości powietrza. Dzięki temu instalator może przedstawić inwestorowi jasną ofertę i oszacować ekonomiczne zyski z zastosowania np. central MISTRAL PRO z wymiennikiem przeciwprądowym. Do prawidłowego zbilansowania wentylacji w obiekcie należy wziąć pod uwagę takie parametry jak temperatura i wilgotność względna obu strumieni oraz stosunek ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego. W zależności od parametrów powietrza (szczególnie wywiewanego) sprawność temperaturowa może się zmieniać od np. 30% do 90% i więcej! Ponieważ wymienniki płytowe niektórych firm maja strukturę kanalikową, gromadzący się w nich kondensat powoduje „zatykanie” części kanalików, a w konsekwencji znaczny spadek sprawności odzysku ciepła w okresie chłodów. Objawia się to spadkiem temperatury nawiewu oraz wzrostem oporów w części wywiewnej rekuperatora, a w konsekwencji znacznym rozbilansowaniem wentylacji.

Fot. 2. MISTRAL SLIM 400 – rekuperator podwieszany.
Fot. 2. MISTRAL SLIM 400 – rekuperator podwieszany.

Ekonomiczne rozwiązanie

Unikatowa konstrukcja wymienników ciepła w centralach MISTRAL PRO firmy PRO-VENT sprawia, że są one w stanie minimalizować niekorzystne zjawiska i powodować, by proces szronienia zachodził jak najwolniej, a proces rozmrażania jak najszybciej.
Każda centrala wentylacyjna produkcji PRO-VENT ma indywidualnie zaprojektowany, optymalny wymiennik, tak by odzysk ciepła był maksymalnie wysoki. W rekuperatorach MISTRAL PRO, zależnie od wielkości przepływu jest on na poziomie 87% – 94%.

W przeciwieństwie do rekuperatorów MISTRAL PRO, praktycznie we wszystkich „zachodnich” centralach przeciwprądowych układ rozmrożeniowy podczas mrozów wymaga ciągłego podgrzewania powietrza świeżego do wartości około 0°C. Powoduje to nadmierne koszty eksploatacyjne w postaci dodatkowego zużycia energii elektrycznej.
W naszych warunkach klimatycznych daje to wielkość od 2 do 4 kWh/(m3/h). Na przykład dla 200 m3/h jest to 400 – 800 kWh!

Unikatowa konstrukcja

W centralach MISTRAL PRO, oprócz nowatorską budowę rekuperatorów, zastosowano inteligentny system ochrony przeciwzamrożeniowej. Dopuszcza on możliwość częściowego szronienia wymiennika nie powodując negatywnych skutków. Nagrzewnica wstępna jako standardowy element wyposażenia działa wyłącznie pulsacyjnie i jest sterowana procesorowo. Rozwiązanie to jest autorskim rozwiązaniem firmy PRO-VENT, umożliwiającym wysokosprawną pracę nawet podczas silnych mrozów. W centralach MISTRAL PRO komora wentylatora wyrzutowego jest zawsze sucha (skropliny gromadzą się w innej strefie), dlatego szronienie wymiennika jest dużo wolniejsze i proces rozmrażania odbywa się w cyklach co ok. 50-80 minut. Dzięki temu roczny koszt energii elektrycznej zużytej przez nagrzewnice wstępne jest 4-6 krotnie niższy od konkurencji. W centralach PRO możliwe jest też w pełni efektywne rozmrażanie recyrkulacyjne za pomocą dodatkowego powietrza obiegowego.

W centralach MISTRAL PRO standardowo stosujemy dwustronnie ssące niskoobrotowe dmuchawy EC. W połączeniu z dźwiękochłonną obudową zapewniają niski poziom hałasu emitowanego do otoczenia i niski poziom SFP.

Sterowanie wydajnością

Zaawansowane sterowanie procesorowe w centralach pozwala też na indywidualne dostosowanie przez instalatora wydajności centrali do oporów wentylacji. Rozbudowane możliwości sterownika dają wiele możliwości różnych konfiguracji central, zależnie od wymagań klienta i rozbudowanych funkcji instalacji.

Wyjątkowo niski współczynnik SFP

Bardzo ważnym, często pomijanym przy doborze urządzeń, parametrem są hydrauliczne opory własne central. Ma to bezpośredni wpływ na sprawność energetyczną wentylatorów centrali, czyli tzw. współczynnik SFP. Centrale MISTRAL PRO mają bardzo niskie opory dla przepływów nominalnych, na poziomie 80 – 100 Pa. Współczynnik SFP dla całej centrali jest jednym z najniższych i jest na poziomie 0,12 – 0,22 W/(m3/h).

Efektywna eksploatacja

Centrale MISTRAL PRO mogą być dostępne w różnych konfiguracjach np. z nagrzewnicą wtórną, zarówno elektryczną (kanałową lub montowaną na króćcu nawiewnym), jak i wodną. Posiadają wbudowany, automatyczny, 100% szczelny bypass, a także mogą współpracować z gruntowym wymiennikiem ciepła.

Fot. 3. Graficzny sterownik dotykowy RC7 do rekuperatorów PRO-VENT
Fot. 3. Graficzny sterownik dotykowy RC7 do rekuperatorów PRO-VENT

Na efektywną pracę wszystkich rekuperatorów, istotny wpływ ma czystość powierzchni płyt samego wymiennika. Osadzające się na nich zabrudzenia utrudniają proces przejmowania ciepła. Wymienniki ciepła central MISTRAL PRO, ze względu na swoją zwartą budowę są bardzo lekkie, trwałe i łatwe do ewentualnego okresowego mycia. Dodatkowo filtry są tanie i pozwalają na ich częstą, wygodną wymianę, co jest bardzo wskazane ze względów zdrowotnych.

Dobierając system wentylacyjny, instalator powinien wziąć pod uwagę kilka istotnych elementów: rozmieszczenie kanałów, ich średnice, anemostaty, a także dobrze przemyśleć dobór centrali. Dla centrali wentylacyjnej, którą i tak najczęściej zamkniemy na strychu lub w kotłowni, najważniejszymi parametrami będą realne parametry techniczne, dotyczące pracy w całym zimowo-letnim sezonie, a nie tylko pomierzone w laboratorium dla minimalnego przepływu.

Centrale MISTRAL PRO są wysoko oceniane przez instalatorów ze względu na swoją lekkość i niewielki poziom hałasu emitowanego do kanałów i otoczenia. Należy pamiętać, że centrala wentylacyjna jest sercem systemu, a jej techniczne parametry przy dobrze wykonanej instalacji pozwolą domownikom cieszyć się wysokim komfortem w domu przy minimalnych kosztach.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *