System dopłat do kolektorów

Duże zainteresowanie wykorzystaniem energii słonecznej do ogrzewania i pozyskiwania c.w.u. podyktowane jest między innymi niestabilną sytuacją na rynku paliw konwencjonalnych. Ryzyko niekontrolowanego wzrostu cen i podyktowane tym działania mające na celu uniezależnienie się od sieciowych dostawców sprawiły, że możliwość inwestycji w kolektory słoneczne, przynajmniej rozważa praktycznie każdy odpowiedzialny właściciel budynku. Niewątpliwy ruch na rynku pojawił się po wprowadzeniu systemu dopłat do kolektorów słonecznych. Początkowo, po zachłyśnięciu się nowym programem przyszedł czas na sceptyczne uwagi. Wyciągnięte z nich wnioski doprowadziły do pewnych modyfikacji i dostosowania programu do realiów rynkowych. Jak to wygląda obecnie – opowiada nam Witold Maziarz, rzecznik NFOŚiGW.

Zespolenie z oknami w dachu.

Czym jest uruchomiony przez NFOŚiGW system dopłat do kredytów zaciąganych na finansowanie inwestycji proekologicznych, który obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych?

Witold Maziarz: To publiczna dopłata w wysokości 45% (brutto) oferowana przez fundusz osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych bądź wspólnotom mieszkaniowym, które pragną zasilić energią słoneczną budynki przez nich zarządzane. To pierwsza, zorganizowana na skalę ogólnokrajową pomoc osobom zainteresowanym kolektorami. Koszty, jakie zakwalifikowano do dopłaty obejmują zakup oraz montaż dowolnego zestawu kolektorowego. Właścicielowi budynku pozostawiamy wybór producenta kolektorów, montażystów, ilości kolektorów oraz wielkości zestawu, uzależnionego od liczby użytkowników.

REKLAMA


Witold MaziarzWitold Maziarz

Czy każdy może ubiegać się o dofinansowanie?

Program dedykowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Ci pierwsi muszą posiadać prawo własności lub pozostawać dysponentami budynku dzierżawiąc go, wynajmując lub użyczając. I to oni jako pierwsi, zaraz po ogłoszeniu programu w ubiegłym roku skorzystali z naszych dopłat. Natomiast w tym roku wyraźnie ożywiło się zainteresowanie drugiej grupy docelowej – zarządzających budynkami mieszkalnymi we wspólnotach mieszkaniowych. Wybór takich partnerów podyktowany został m.in. uproszczeniem procedury aplikacyjnej oraz skróceniem czasu załatwiania formalności. Z przeprowadzonej analizy, po 9 miesiącach funkcjonowania produktu dopłatowego wynika, że założenia się sprawdziły.

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać beneficjentem Programu?

Poza warunkami formalnymi, które wcześniej przedstawiłem, w ubiegłym roku obowiązywała zasada „jeżeli Twój budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej miejskiej – nie możesz korzystać z dopłaty”. Chodziło o to, by kolektory dopłacane z naszych funduszy nie konkurowały z inwestycjami publicznymi wcześniej zrealizowanymi. Latem, przy ogrzewaniu wody, ciepłownie często korzystają z wysokosprawnych urządzeń kogeneracyjnych. Nie ma zatem większego sensu dofinansowanie instalacji z nimi konkurującymi. Ale z nadejściem tegorocznego sezonu budowlanego fundusz wprowadził zmiany w programie, które zwiększyły liczbę potencjalnych beneficjentów zainteresowanych technologiami solarnymi do produkcji ciepła.

Fot. 1. Kolektor SCK-01Fot. 1. Kolektor SCK-01

Z raportu Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych przeprowadzonego w październiku 2010 wynika, że program ten narzuca duże ograniczenia np. dla inwestorów przyłączonych do miejskiej sieci c.o i c.w.u. Analizowany regulamin zawierał również warunek mówiący, że dotacja dotyczy kolektorów słonecznych, służących tylko do wytwarzania c.w.u. Ograniczał również powierzchnię kolektorów na jedną osobę. Czy, a jeśli tak, to co od tego czasu zostało zmienione?

W obu przypadkach program zmieniono. Wprowadzono równoległe wykorzystywanie zestawów solarnych do ogrzewania wody użytkowej przy poborze ciepła do ogrzewania budynku z sieci ciepłowniczej. Umożliwiono również podłączenie kolektorów słonecznych do ogrzewania centralnego w budynku, ale pod warunkiem, że system ten nie będzie konkurował z zasilaniem miejskim. Natomiast co do ograniczenia powierzchni kolektorów na jednego użytkownika – jest to nieporozumienie. Naszym beneficjentom stworzyliśmy warunki do wyboru wszystkich niezbędnych parametrów zestawów wg własnego zapotrzebowania – także ilości kolektorów. Być może pomyłka wynika z interpretacji ograniczenia dotacji do 2,5 tys. zł na każdy metr kwadratowy kolektora, które z perspektywy naszych doświadczeń jest jednak wyższe od powszechnie wypłacanych. Polacy najczęściej kupują 6-metrowe zestawy solarne.

Fot. 2. Zestaw ZSH 3 300Fot. 2. Zestaw ZSH 3 300

Duże kontrowersje budziły także wymogi związane z konieczną do przygotowania dokumentacją dotyczącą projektu budowlano-wykonawczego i projektu instalacji. Jakie więc dokumenty należy przygotować składając wniosek?

Rynek reaguje na korzyść klientów i zwyczajowo producent proponuje projekt zestawu bezpłatnie. Jest on wymaganym dokumentem załączanym do wniosku o dofinansowanie. Zamiennikiem może być oferta producenta. Do tego należy przygotować dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem, a jeżeli się prowadzi działalność gospodarczą stosowne zaświadczenie.

Dla wielu z nas formalności związane z przyznawaniem jakiegokolwiek kredytu, czy choćby składania wniosku urzędowego to tor przeszkód. Proszę nam przybliżyć wszystkie kroki, jakie należy przejść, aby z sukcesem otrzymać dofinansowanie.

Przyjęto zasadę, że wszystkie formalności załatwia się w „jednym okienku”. Dzięki współpracy funduszu z sześcioma bankami, klient może liczyć na tysiące placówek w kraju i nie musi jechać z umową do Warszawy. W wybranym przez siebie banku składa dwa wnioski – o kredyt bankowy i dopłatę NFOŚiGW, załączając przytoczone wcześniej dokumenty. Od tej pory przygotowuje się do realizacji inwestycji – wybiera kolektor płaski bądź rurowy, dobiera producenta, następnie firmę montującą oraz przygotowuje faktury niezbędne do ostatecznego rozliczenia inwestycji. Z doświadczenia naszych klientów wynika, że warto zadbać o dobrą, wykwalifikowaną ekipę monterską, ponieważ nierzadko od montażu zależy sprawność zestawu.

Ile średnio potrzeba czasu od momentu złożenia wniosku do otrzymania dotacji?

Bezgotówkowe dofinansowanie z NFOŚiGW można otrzymać już w 51 dni od chwili złożenia wniosku w wybranym banku.

Gdzie można szukać pomocy przy wypełnianiu wniosków?

Na naszej stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl albo w jednym z sześciu współpracujących z funduszem banków.

Biorąc pod uwagę konieczność odprowadzenie podatku od dotacji i koszty związane z kredytem jaka jest realna wartość wsparcia finansowego?

Średnia dotacja NFOŚiGW wynosi około 6 tys. zł. Ale w skrajnych przypadkach inwestorzy prywatni uzyskali odpowiednio dwa i dwadzieścia tysięcy złotych. Przeciętny okres kredytowania wynosi 36 miesięcy, ale zainteresowani mogą spłacać kredyty znacznie wcześniej.

Program działa już blisko rok. Jak z tej perspektywy ocenia Pan jego funkcjonowanie?

Program został dobrze przygotowany. Poprzedzono go badaniami opinii społecznej, które wskazały nam optymalny poziom dofinansowania oraz zainteresowanie potencjalnych inwestorów zakupem kolektorów. Do tej pory dzięki naszemu dofinansowaniu zainstalowano już 4 tysiące zestawów o powierzchni blisko 20 tys. m2 kolektorów. W ubiegłym roku ożywiony popyt na rynku zmusił nas do wykorzystania alokacji zaplanowanej dla dwóch banków na lata przyszłe. Do 2014 roku trzysta milionów złotych pozwoli nam wesprzeć wielu Polaków zainteresowanych wykorzystaniem energii słonecznej do ogrzewania wody użytkowej i budynków. Podłączenia kolektorów słonecznych do centralnego ogrzewania stająsię bowiem coraz bardziej popularne wśród inwestorów prywatnych.

Rozmawiała: Małgorzata Dobień

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *