BHP


  • Bezpieczeństwo w pracy na wysokościach

    Bezpieczeństwo w pracy na wysokościach

    Kwestię bezpieczeństwa pracowników należy rozpatrywać dwutorowo. Z jednej strony mamy do czynienia z zestawem zaleceń zawartych w stosownych przepisach, z drugiej zaś z zasadami współżycia społecznego. Nie zawsze jednak BHP musi kojarzyć się z uciążliwym i kosztownym obowiązkiem. Może się okazać, iż dbając o bezpieczeństwo pracowników, jednocześnie wpływa się na poprawę wydajności pracy, czego najlepszym…


Najnowszy numer

  • Fachowy Instalator 4/2023