Flowair Leo 2


  • Nominalna moc grzewcza nagrzewnic wodnych – fakty czy mity?

    Nominalna moc grzewcza nagrzewnic wodnych – fakty czy mity?

    Na wstępie zdefiniujmy czym jest wartość nominalna/znamionowa. To wartość, przy której urządzenie pracuje zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Przekroczenie tej wartości powoduje nieprawidłową pracę urządzenia, zmianę parametrów lub jego uszkodzenie. Moc nagrzewnic wodnych zależna jest od 3 wartości: temperatury czynnika grzewczego oraz jego przepływu temperatury powietrza w pomieszczeniu ilości powietrza jakie przepływa przez nagrzewnicę.…


Najnowszy numer

  • Fachowy Instalator 2/2024