Nominalna moc grzewcza nagrzewnic wodnych – fakty czy mity?

nominalna moc grzewcza nagrzewnic wodnych fakty czy mity 1024x536 - Nominalna moc grzewcza nagrzewnic wodnych – fakty czy mity?

Na wstępie zdefiniujmy czym jest wartość nominalna/znamionowa. To wartość, przy której urządzenie pracuje zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Przekroczenie tej wartości powoduje nieprawidłową pracę urządzenia, zmianę parametrów lub jego uszkodzenie.

nominalna moc grzewcza nagrzewnic wodnych fakty czy mity1 - Nominalna moc grzewcza nagrzewnic wodnych – fakty czy mity?
Fot. 1. Moc grzewcza jest wartością zmienną.

Moc nagrzewnic wodnych zależna jest od 3 wartości:

  • temperatury czynnika grzewczego oraz jego przepływu
  • temperatury powietrza w pomieszczeniu
  • ilości powietrza jakie przepływa przez nagrzewnicę.

Poniższy wykres obrazuje jak zmienia się moc grzewcza nagrzewnicy LEO L2 firmy FLOWAIR w zależności od zmiany wyżej wymienionych parametrów.

nominalna moc grzewcza nagrzewnic wodnych fakty czy mity2 1024x675 - Nominalna moc grzewcza nagrzewnic wodnych – fakty czy mity?
Fot. 2. Moc grzewcza nagrzewnicy wodnej LEO 2.

Dlaczego stosuje się wartość umowną?

Jak łatwo zauważyć, moc grzewcza nagrzewnic wodnych jest wartością zmienną.
Zatem czym jest moc nominalna? Tak naprawdę moc nominalna to wartość umowna, którą podają producenci przy określonych parametrach. Jest to wartość umowna, gdyż nie istnieją jasne przepisy regulujące tą kwestię. I tak zależnie od kraju, różni producenci w różny sposób definiują moc nominalną. W Polsce przyjęło się podawać wartość dla czynnika 90/70°C oraz temperatury powietrza na wlocie 0°C, w krajach zachodnich często spotyka się warunki brzegowe określone dla czynnika 80/60°C lub 70/50°C oraz temperatury powietrza na wlocie 15°C. Są też producenci, którzy w ogóle nie definiują wartości nominalnej mocy grzewczej lub podają jej zakres. Za słuszną FLOWAIR przyjął właśnie tę drogę i wraz z wprowadzeniem nowego typoszeregu nagrzewnic LEO, rozpoczął podawanie zakresu mocy grzewczej. W naszyj opinii podawanie nominalnej mocy grzewczej dla parametrów 90/70/0°C nie jest słuszne i może wprowadzać klienta w błąd.

nominalna moc grzewcza nagrzewnic wodnych fakty czy mity3 1024x491 - Nominalna moc grzewcza nagrzewnic wodnych – fakty czy mity?
Fot. 3. Kalkulator mocy grzewczej.

Rozpatrzmy zatem dwa przypadki i odczytajmy moc grzewczą nagrzewnicy LEO L2 z wykresu:

  • dla temperatury czynnika grzewczego 90/70°C i temperatury powietrza w pomieszczeniu 16°C oraz max. wydajności – moc grzewcza wynosi 30,4 kW,
  • dla temperatury czynnika grzewczego 70/50°C i temperatury powietrza w pomieszczeniu 16°C oraz max. wydajności – moc grzewcza wynosi 19,1 kW.

W zależności od zadanych parametrów różnica w mocy grzewczej w tym przypadku wynosi 11,3 kW. Inwestor a nawet doradca w hurtowni instalacyjnej, który nie ma pełnej wiedzy o omawianych tu parametrach, może zatem błędnie dobrać urządzenie. Jeżeli producent podaje moc nominalną dla parametru 90/70/0°C i w ten sposób inwestor dobierze urządzenia, a na obiekcie będzie zastosowany niższy czynnik grzewczy, urządzenia po prostu nie będą w stanie dogrzać obiektu.

nominalna moc grzewcza nagrzewnic wodnych fakty czy mity4 1024x611 - Nominalna moc grzewcza nagrzewnic wodnych – fakty czy mity?
Fot. 4. Etykieta jakości dla nagrzewnic wodnych firmy FLOWAIR.

Jaka jest najczęściej stosowana temperatura czynnika grzewczego w Polsce?

Przed podjęciem decyzji o pokazywaniu zakresu mocy grzewczej zamiast wartości umownej Dział Wsparcia Projektowego FLOWAIR wraz z działem R&D przeanalizował setki zrealizowanych na zlecenie klientów projektów. Okazało się, że obecnie najczęściej stosowaną temperaturą czynnika grzewczego jest 80/60°C oraz 70/50°C, a temperatura projektowa waha się w przedziale 15-18°C. Można również zauważyć trend do coraz częstszego stosowania niskotemperaturowych źródeł ciepła jak pompy ciepła czy kotły kondensacyjne.
Kolejny aspekt to podawanie mocy grzewczej dla temperatury w pomieszczeniu 0°C. Jest to również sztuczne zawyżanie podawanej mocy grzewczej. Przecież budynki projektuje się dla temperatur wewnętrznych powyżej 0°C. Same nagrzewnice to też urządzenia, które bez dodatkowych zabezpieczeń pracują w temperaturze powyżej 0°C. Zatem pokazywanie mocy nominalnej dla takiego parametru również mija się z celem.

nominalna moc grzewcza nagrzewnic wodnych fakty czy mity5 1024x813 - Nominalna moc grzewcza nagrzewnic wodnych – fakty czy mity?
Fot. 5. Etykieta jakości informuje inwestora o 4 istotnych parametrach.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę powyższe, dla jasności przekazu i szybszego, prawidłowego doboru nagrzewnic, FLOWAIR podaje zakres mocy grzewczych, który zdefiniowany jest dla minimum i maksimum parametrów w jakich może pracować nagrzewnica. Równocześnie firma podaje nominalną moc grzewczą dla parametrów 70/50/16°C. Tak definiując moc nominalną FLOWAIR ma pewność, że przy „szybkich” doborach margines błędu jest o wiele mniejszy i nagrzewnica spełni swoją funkcję. Jest to również bardziej uczciwe w stosunku do inwestora, który widzi moc grzewczą, którą faktycznie uzyska podczas pracy urządzenia.
Ponad to FLOWAIR przygotował na swojej stronie www kalkulator mocy grzewczych, który w „kilka kliknięć” wylicza realną moc nagrzewnic LEO w zależności od temperatury czynnika grzewczego, temperatury powietrza na wlocie do urządzenia i przepływu powietrza.

Wystarczy wejść na stronę http://calc.hc.flowair.com by w szybki sposób dobrać nagrzewnicę odpowiednią do danego obiektu.

www.flowair.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here