norma 13564-1:2004


  • Urządzenia przeciwzalewowe

    Urządzenia przeciwzalewowe

    Do cofnięcia się ścieków w kierunku budynku dochodzi w efekcie niedrożności instalacji kanalizacyjnej łącznie z przykanalikami. Takie zjawisko występuje również w przypadku wzrostu poziomów ścieków w sieci kanalizacyjnej oraz gwałtownych opadów deszczu.


Najnowszy numer

  • Fachowy Instalator 6/2023