norma PN-EN 12056


  • Ochrona przeciwzalewowa budynku

    Ochrona przeciwzalewowa budynku

    Krótkotrwałe, intensywne opady deszczu coraz częściej powodują przeciążenie kanalizacji. Cofająca się w kanałach woda wdziera się do przykanalików, a dalej do piwnic i innych nisko usytuowanych pomieszczeń. Prowadzi to do ich częściowego bądź całkowitego zalania, powodując znaczne zniszczenia.


Najnowszy numer

  • Fachowy Instalator 3/2024