Ochrona przeciwzalewowa budynku

Krótkotrwałe, intensywne opady deszczu coraz częściej powodują przeciążenie kanalizacji. Cofająca się w kanałach woda wdziera się do przykanalików, a dalej do piwnic i innych nisko usytuowanych pomieszczeń. Prowadzi to do ich częściowego bądź całkowitego zalania, powodując znaczne zniszczenia.


Wielu inwestorów i właścicieli domów często nie ma o tym zagrożeniu pojęcia, dlatego to fachowcy muszą ich poinformować, jak właściwie chronić się przed przepływem zwrotnym. Profesjonalne i dostosowane do sytuacji odwadnianie posesji zapewnia jej stałą ochronę. Najwłaściwszym rozwiązaniem jest wyposażenie budynku w wysokiej jakości urządzenia przeciwzalewowe, np. firmy KESSEL, dostosowane do potrzeb użytkownika, charakteru nieruchomości i wymagań budowlanych.

Fot. 1. Prawidłowo zainstalowana ochrona przeciwzalewowa za zewnątrz budynku: przybory zlokalizowane poniżej poziomu zalewania są zabezpieczone zaworem zwrotnym w studzience. Przybory zlokalizowane powyżej poziomu zalewania oraz odpływy z rynien włączone do studzienki za urządzeniem przeciwzalewowym.
Fot. 1. Prawidłowo zainstalowana ochrona przeciwzalewowa za zewnątrz budynku: przybory zlokalizowane poniżej poziomu zalewania są zabezpieczone zaworem zwrotnym w studzience. Przybory zlokalizowane powyżej poziomu zalewania oraz odpływy z rynien włączone do studzienki za urządzeniem przeciwzalewowym.

Rozwiązania do ochrony przeciwzalewowej

Jeśli przybory sanitarne i odwadniające są zlokalizowane poniżej poziomu zalewania, ale ścieki odpływają do kanału ze swobodnym spadkiem, można zastosować odpowiednie zawory przeciwzalewowe. Wymagania normy PN-EN 12056-4 są tutaj następujące:

  • Pomieszczenia muszą pełnić podrzędną funkcję. W przypadku przepływu zwrotnego nie może dojść do uszkodzenia wartości materialnych, ani do wystąpienia zagrożenia dla mieszkańców
  • Liczba użytkowników musi być niewielka
  • Musi być dostępna inna toaleta powyżej poziomu zalewania

W zależności od sytuacji budowlanej można w tym wypadku zastosować automatyczne urządzenia przeciwzalewowe do wody brudnej KESSEL Staufix SWA, do ścieków zawierających fekalia KESSEL Staufix FKA oraz zawory z pompą KESSEL Pumpfix F.
Staufix FKA posiada dwie stale otwarte klapy zwrotne (gwarancja swobodnego odpływu ścieków), które zamykają się i blokują automatycznie w momencie wystąpienia cofki. Wówczas następuje również uruchomienie alarmu w szafce sterowniczej. Po ustąpieniu cofki, następuje automatyczne podniesienie się klapy, a system kanalizacyjny wraca do normalnego trybu pracy.
Podobnym urządzeniem jest KESSEL Pumpfi x F, a jego dodatkową zaletą jest możliwość korzystania z przyborów sanitarnych, także podczas występowania cofki. Jest to szczególnie użyteczne w budynkach, w których nie ma możliwości poinformowania wszystkich użytkowników o wystąpieniu przepływu zwrotnego i konieczności zaprzestania używania przyborów sanitarnych.

Fot. 2. Urządzenie KESSEL Pumpfi x F w normalnym trybie pracy odprowadza ścieki grawitacyjnie do kanału.
Fot. 2. Urządzenie KESSEL Pumpfi x F w normalnym trybie pracy odprowadza ścieki grawitacyjnie do kanału.
Fot. 3. W przypadku przepływu zwrotnego KESSEL Pumpfi x F wtłacza ścieki do zalanego kolektora umożliwiając nieprzerwane korzystanie z przyborów sanitarnych.
Fot. 3. W przypadku przepływu zwrotnego KESSEL Pumpfi x F wtłacza ścieki do zalanego kolektora umożliwiając nieprzerwane korzystanie z przyborów sanitarnych.

Przepompownie

Według normy PN-EN 12056, jeśli przybory sanitarne lub odwadniające znajdują się poniżej poziomu zalewania, a instalacja kanalizacyjna budynku nie jest poprowadzona ze spadkiem do kolektora, ścieki powinny być odprowadzane do systemu kanalizacyjnego za pomocą przepompowni ścieków. Kessel oferuje przepompownie o różnorodnym zakresie stosowania, dopasowane do konkretnych warunków i potrzeb: do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliów, montowane wewnątrz lub na zewnątrz budynków.
Jednak w wielu sytuacjach budowlanych występuje naturalny spadek przewodów kanalizacyjnych do kolektora. W celu zapobiegania przepływowi zwrotnemu wystarczyłby w takich przypadkach zawór przeciwzalewowy, jednak ze względu na spełnienie wymagań normy PN-EN 12056 musi zostać zastosowana przepompownia ścieków. W takiej sytuacji idealnie sprawdzi się przepompownia hybrydowa KESSEL Ecolift, która jest innowacyjnym rozwiązaniem łączącym w sobie bezpieczeństwo przepompowni ścieków z wydajnością i oszczędnością urządzeń wykorzystujących naturalny spadek do kolektora. Urządzenie hybrydowe w normalnym trybie pracy wykorzystuje grawitacyjny spadek do kanału i działa bez wykorzystania energii elektrycznej, podczas gdy klasyczna przepompownia nieustannie pompuje napływające ścieki. Ecolift załącza pompę tylko podczas przepływu zwrotnego, a klapy zaworu automatycznie blokują napływ ścieków, chroniąc obiekt przed zalaniem. Pozwala to zaoszczędzić na kosztach energii zużywanej na stałe przepompowywanie ścieków, a także umożliwia istotne ograniczenie kosztów konserwacji.

Fot. 4. Przepompownie hybrydowe KESSEL Ecolift XL.
Fot. 4. Przepompownie hybrydowe KESSEL Ecolift XL.

Zmiany klimatu powodujące nagłe, silne ulewy skłaniają do poważnego zajęcia się tematem przepływu zwrotnego. Jako, że zawsze „lepiej zapobiegać niż leczyć”, fachowe oraz dostosowane do sytuacji odwadnianie posesji i budynku zapewnia stałą ochronę nieruchomości i spokojny sen zarówno właścicieli, jak i profesjonalnych instalatorów.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *