pompy dławnicowe


  • Dyrektywa ErP Unii Europejskiej

    Dyrektywa ErP Unii Europejskiej

    Zmieniające się przepisy dotyczące warunków wprowadzania na rynek Unii Europejskiej pomp stosowanych w instalacjach grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych dotyczą zarówno pomp bezdławnicowych, jak i pomp dławnicowych, a dokładniej silników, które te pompy zasilają.


Najnowszy numer

  • Fachowy Instalator 2/2024