ppoż


  • Przeciwpożarowe – zawory powietrzne?

    Przeciwpożarowe – zawory powietrzne?

    Przeciwpożarowe zawory odcinające montuje się na zakończeniach instalacji wentylacji ogólnej w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Dzięki zaworom tego typu oddziela się strefy zagrożone pożarem od pozostałej części budynku. Służą one również do transferu powietrza przez przegrody budowlane. Jako zalety przeciwpożarowych zaworów odcinających wymienia się odporność ogniową (do 180 min), możliwość stosowania z…


Najnowszy numer

  • Fachowy Instalator 3/2024